Xin hỏi: 

Chị xem giúp bên Em một số vấn đề về việc trả lương cho người lao động nước ngoài với ah. Cụ thể như sau:

- Theo quy định của điểm 3 Điều 21 nghị định 05/2015/NĐ-CP nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của BLLĐ có quy định:

"3. Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động được quy định bằng tiền Đồng Việt Nam, trừ trường hợp trả lương, phụ cấp lương cho người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối"

- Theo quy định tại Điểm 14 điều 4 thông tư 32/2013/TT-NHNN về các trường hợp được sử dung ngoại hối trên lãnh thổ VN hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dung ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam có quy định: " Người cư trú, người không cư trú là tổ chức được thỏa thuận và trả lương thưởng, phụ cấp trong hợp đồng lao động bang ngoại tệ chuyển khoản hoặc tiền mặt cho người không cư trú và người cư trú là người nước ngoài làm việc cho chính tổ chức đó"

Trích dẫn từ các căn cứ trên chị kiểm tra giúp bên Em xem bây giờ khi ký hợp đồng lao động với người nước ngoài thì trên hợp đồng lao động thể hiện việc mức lương của người nước ngoài được chi trả và ghi rõ bằng ngoại tệ là có phù hợp quy định pháp luật không ah?

Em cảm ơn chị nhé!

Trả lời:

Chảo bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho chúng tôi

Đúng theo quy định như em trích dẫn, việc ghi lương trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động nước ngoài bằng ngoại tệ là phù hợp với quy định của pháp luật.

Qua tìm hiểu thấy rằng:

Khoản 3 Điều 21 Nghị định 05/2015/NĐ-CP qui định như sau: "Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động được quy định bằng tiền Đồng Việt Nam, trừ trường hợp trả lương, phụ cấp lương cho người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối."

Quy định trên chỉ loại trừ trường hợp "trả lương, phụ cấp lương cho người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài", không loại trừ trường hợp ký kết hợp đồng lao động với người nước ngoài nên đồng tiền dùng để giao kết hợp đồng lao động được quy định thống nhất là Đồng Việt Nam, không phân biệt dối tượng ký kết hợp đồng.

Theo quy định tại Điểm 14 điều 4 thông tư 32/2013/TT-NHNN về các trường hợp được sử dung ngoại hối trên lãnh thổ VN hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dung ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam có quy định: " Người cư trú, người không cư trú là tổ chức được thỏa thuận và trả lương thưởng, phụ cấp trong hợp đồng lao động bang ngoại tệ chuyển khoản hoặc tiền mặt cho người không cư trú và người cư trú là người nước ngoài làm việc cho chính tổ chức đó

Mặt khác: Bộ Luật Dân sự và Pháp lệnh ngoại hối năm 2005, pháp lệnh này được sửa đổi bổ sung năm 2013 theo quy định tại Điều 22 thì " Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thoả thuận và các hình thức tương tự khác của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối..

Theo quan điểm của mình cũng như tìm hiểu thì không thể đồng nhất việc trả lương, thanh toán lương với việc thể hiện trên HĐLĐ bằng ngoại tệ cũng được.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động