1. Tin học lớp 4 trang 26 Khởi động

Khởi động trang 26 SGK Tin học lớp 4:

a) Em hãy kể tên ba phần mềm mà em đã dùng.

b) Em hãy trả lời các câu hỏi sau đây:

- Phần mềm có phải là sản phẩm do con người làm ra không?

- Nếu em là người làm ra phần mềm, em sẽ bán cho những người cần dùng hay cho họ dùng miễn phí?

Trả lời:

a) Ba phần mềm mà em đã dùng: unikey, word và luyện gõ 10 ngón tay.

b)

- Phần mềm là sản phẩm do con người làm ra.

- Nếu em là người làm ra phần mềm, em sẽ bán cho những người cần dùng.

 

2. Tin học lớp 4 trang 27 Hoạt động

Hoạt động trang 27 SGK Tin học lớp 4: Để tránh phải trả phí khi dùng phần mềm không miễn phí, có người đã sử dụng phiên bản "bẻ khóa" của phần mềm đó. Theo em, với người đó cách gọi nào sau đây là phù hợp?

a) Người biết tiết kiệm tiền.

b) Người ăn cắp sản phẩm trí tuệ.

c) Người vi phạm bản quyền phần mềm.

d) Người biết sử dụng công nghệ.

Trả lời:

b) Người ăn cắp sản phẩm trí tuệ.

c) Người vi phạm bản quyền phần mềm.

 

3. Tin học lớp 4 trang 27 Luyện tập

Luyện tập trang 27 SGK Tin học lớp 4: Em đồng ý với những ý kiến nào dưới đây?

a) Phần mềm rất dễ sao chép được từ internet, do vậy không cần phải mua.

b) Nếu mọi phần mềm làm ra đều miễn phí thì không khuyến khích được việc làm phần mềm, không phát triển được công nghệ thông tin.

c) Khi mình không tự làm ra phần mềm thì có thể sử dụng phần mềm không cần xin phép.

d) Vi phạm bản quyền phần mềm là đáng xấu hổ vì đó là một hình thức ăn cắp sản phẩm trí tuệ của người khác.

Trả lời:

b) Nếu mọi phần mềm làm ra đều miễn phí thì không khuyến khích được việc làm phần mềm, không phát triển được công nghệ thông tin.

d) Vi phạm bản quyền phần mềm là đáng xấu hổ vì đó là một hình thức ăn cắp sản phẩm trí tuệ của người khác

 

4. Tin học lớp 4 trang 27 Vận dụng

Vận dụng trang 27 SGK Tin học lớp 4: Với sự giúp đỡ của người lớn, em dùng máy tìm kiếm thông tin trên Internet để tìm giá của một phần mềm mà em đã từng sử dụng.

Trả lời:

Giải Tin học lớp 4 Bài học: Tôn trọng quyền tác giả của phần mềm

Phần mềm ABC123 có giá 36000 đồng.

 

5. Bài tập luyện tập liên quan

Câu 1. Luật An ninh mạng được Quốc hội Việt Nam ban hành vào năm nào?

A.1998.

B. 2008.

C. 2018.

D. 2017.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C. 2018.

Luật An ninh mạng được Quốc hội Việt Nam ban hành vào năm 2018.

Câu 2. Hành vi nào sau đây không là hành vi vi phạm pháp luật về chia sẻ thông tin?

A. Chia sẻ tin tức của trang báo Lao Động lên trang cá nhân Facebook.

B. Chia sẻ văn hoá phẩm đồi truỵ trên mạng.

C. Đăng tin sai sự thật về người khác lên Zalo.

D. Phát tán video độc hại lên mạng.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A. Chia sẻ tin tức của trang báo Lao Động lên trang cá nhân Facebook.

Chia sẻ tin tức của trang báo Lao Động lên trang cá nhân Facebook là hành vi không vi phạm pháp luật.

Câu 3. Quyền tác giả là gì?

A. Quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

B. Quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm mình không sáng tạo ra hoặc không sở hữu.

C. Quyền của tất cả mọi người đối với tác phẩm mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

D. Không có quyền tác giả.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.  Quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Câu 4. Ngày 25 tháng 6 năm 2019, Quốc hội Việt Nam ban hành Luật gì quy định quyền tác giả đối với tác phẩm?

A. Luật tác giả.

B. Luật sở hữu.

C. Luật sở hữu trí tuệ.

D. Luật trí tuệ.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C.  Luật sở hữu trí tuệ.

Ngày 25 tháng 6 năm 2019, Quốc hội Việt Nam ban hành Luật Sở hữu trí tuệ quy định quyền tác giả đối với tác phẩm.

Câu 5. Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm quyền thân nhân và quyền:

A. Sở hữu.

B. Trí tuệ.

C. Tài sản.

D. Giá trị.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C. Tài sản.

Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm quyền thân nhân và quyền tài sản.

Câu 6. Đạo đức là gì?

A. Hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà con người phải tự giác thực hiện phù hợp với lợi ích cộng đồng, xã hội.

B. Hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà con người không bắt buộc phải thực hiện phù hợp với lợi ích cộng đồng, xã hội.

C. Hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội.

D. Cả 3 ý trên.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A. Hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà con người phải tự giác thực hiện phù hợp với lợi ích cộng đồng, xã hội.

Đạo đức là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà con người phải tự giác thực hiện phù hợp với lợi ích cộng đồng, xã hội.

Câu 7. Hành vi nào xấu khi giao tiếp trên mạng?

A. Đưa thông tin sai lệch lên mạng.

B. Gửi thư rác, tin rác.

C. Vi phạm bản quyền khi sử dụng dữ liệu.

D. Cả 3 ý trên.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.  Cả 3 ý trên.

Đưa thông tin sai lệch lên mạng, gửi thư rác, tin rác, vi phạm bản quyền khi sử dụng dữ liệu đều là các hành vi xấu giao tiếp trên mạng.

Câu 8. Đưa thông tin không phù hợp lên mạng có thể bị coi là vi phạm gì?

A. Vi phạm pháp luật.

B. Vi phạm đạo đức.

C. Tùy theo nội dung và hậu quả.

D. Không vi phạm.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C. Tùy theo nội dung và hậu quả.

Đưa thông tin không phù hợp lên mạng có thể bị coi là vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật tùy theo nội dung và mức độ.

Câu 9. Công bố thông tin cá nhân hay tổ chức mà không được phép là loại hành vi vi phạm gì?

A. Vi phạm đạo đức.

B. Vi phạm pháp luật.

C. Cả A và B.

D. Không vi phạm.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B. Vi phạm pháp luật.

Công bố thông tin cá nhân hay tổ chức mà không được phép là loại hành vi vi phạm pháp luật.

Câu 10. Vấn đề tiêu cực có thể nảy sinh khi tham gia hoạt động nào trên mạng?

A. Tranh luận trên facebook.

B. Gửi thư điện tử.

C. Đăng bài viết, ảnh không đúng về cá nhân khác.

D. Cả 3 ý trên.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D. Cả 3 ý trên.

3 hoạt động trên đều là vấn đề tiêu cực có thể nảy sinh khi tham gia các hoạt động trên mạng.

Câu 11. Hoạt động nào dưới đây vi phạm bản quyền?

A. Mạo danh tác giả.

B. Sửa chữa, chuyển thể phần mềm mà không được phép của tác giả.

C. Sử dụng phần mềm lậu.

D. Cả 3 ý trên.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

3 hoạt động trên đều là hành vi vi phạm bản quyền.

Câu 12. Trong tin học, mua phần mềm … mua quyền sử dụng. Chọn từ còn thiếu trong câu trên?

A. Giống.

B. Khác.

C. Phân biệt.

D. Là cách.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Trong tin học, mua phần mềm khác mua quyền sử dụng.

Câu 13. Khi đưa tin lên mạng xã hội, đáp ứng các yêu cầu về an ninh mạng. Yêu cầu nào trái với quy định an ninh mạng:

A. Chính xác.

B. Tính riêng tư.

C. Thích thì đăng thông tin của người khác.

D. Phù hợp với văn hoá.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Nếu đăng lên mạng xã hội bất cứ thông tin gì cần hỏi ý kiến của chủ sở hữu, không được tự ý đưa lên thông tin của người.

Câu 14. Mua quyền sử dụng cho một máy tính, sau đó cài đặt cho máy thứ hai là hành vi vi phạm gì?

A. Vi phạm đạo đức.

B.Vi phạm pháp luật.

C. Vi phạm bản quyền.

D. Không vi phạm gì.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Mua quyền sử dụng cho một máy tính, sau đó cài đặt cho máy thứ hai là hành vi vi phạm bản quyền.

Câu 15. Chỉ mua quyền sử dụng thì người mua có thể làm gì đối với sản phẩm?

A. Chỉ sử dụng.

B. Kinh doanh.

C. Bán.

D. Không thể tác động gì.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Chỉ mua quyền sử dụng thì người mua chỉ có thể sử dụng sản phẩm.