1. Biển báo giao thông là gì ?

Để duy trì trật tự, an toàn giao thông, giúp xe và phương tiện, người tham gia giao thông được lưu hành, đi lại bình thường và tránh ùn tắc, hạn chế an toàn giao thông không thể thiếu hệ thống biển báo hiệu giao thông đường bộ.

Các biển báo giao thông đường bộ hay còn gọi là hệ thống báo hiệu đường bọ là hệ thống rất nhiều biển báo giao thông cung cấp thông tin cụ thể cho người tham gia giao thông. 

Hệ thống báo hiệu đường bộ bao gồm: Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn giao thông, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu hoặc đường để bảo vệ, rào chắn. (Theo quy định khoản 1 Điều 10 Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12). Đối với trường hợp ở một vị trí đã có biển báo cố định lại có biển báo khác có tính chất tạm thời mà 2 biển có ý nghĩa khác nhau thì phải chấp hành theo biển báo có tính chất tạm thời.

 

2. Các loại biển báo giao thông đường bộ 

2.1 Biển báo cấm 

Theo quy chuẩn QCVN 41: 2019/BGTVT nhóm biển báo cấm: Biểu thị các điều cấm mà người tham gia giao thông không được vi phạm.

Biển báo cấm có dạng hình tròn, viền đỏ, nền màu trắng, trên nền có hình vẽ hoặc chữ số, chữ viết màu đen thể hiện điều cấm ( ngoại trừ một số trường hợp đăc biệt). Nhóm biển báo gồm 39 kiểu, bao gồm các biển báo giao thông được đánh số từ 101 đến 140. Biển báo cấm có đường kính 70 cm và vạch sơn đỏ cỡ 5cm. Các phương tiện cơ giới và người đi bộ khi tham gia giao thông bắt buộc phải tuân thủ biển báo cấm. Nếu làm trái sẽ vi phạm pháp luật và bị xuer phạt hành chính.

Biển báo cấm có mã P(cấm) và DP ( hết cấm)

Mẫu biển cấm - Luật giao thông

 

2.2 Biển báo nguy hiểm

Nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo: Dùng để báo cho người điều khiển phương tiện biết trước tính chât của sự nguy hiểm hoặc các điều cần chú ý phòng ngừa trên tuyến đường tham gia giao thông để chủ động phòng ngừa kịp thời tai nạn. Chính vì vậy khi tham gia giao thông để phòng ngừa nguy hiểm, lái xe cần giảm tốc dộ, lái xe cẩn thận để tránh tai nạn. 

Nhóm biển báo nguy hiểm có tất cả 46 ký hiểu, ký hiệu từ 201 đến 245. Khác với những biển báo bắt buộc người tham gia giao thông phải tuân thỉ như: biển báo cấm...nhưng nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của người tham gia giao thông, vì vậy cần chú ý những đoạn đường  có gắn biển báo nguy hiểm.

Biển báo nguy hiểm có dạng hình tam giác đều, viền đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen. 

Các biển cảnh báo nguy hiểm - Luật giao thông đường bộ

 

2.3 Biển báo hiệu lệnh

Nhóm biển hiệu lệnh: báo cho người điều khiển phương tiện biết các điều bắt buộc phải chấp hành khi tham gia giao thông. 

Nhóm các biển báo giao thông có dạng hình tròn, nền xanh với hình vẽ màu trắng.  Loại biển báo giao thông này nhằm báo hiệu các hiệu lệnh tham gia giao thông thi hành theo. Biển báo giao thông gồm 10 kiểu và được đánh số thứ tự từ 301 đến 310. 

Biển báo hiệu lệnh theo luật giao thônng

 

2.4 Biển báo chỉ dẫn

Biển báo chỉ dẫn dùng để chỉ dẫn hướng dẫn đi hoặc các điều kiện cần thiết nhằm giúp cho việc điêu khiển phương tiện và hướng dẫn giao thông trên đường được thuận lợi, đảm bảo an toàn. Biển chỉ dẫn hỗ trợ người điều khiển xe lưu thông trên đường thuận lợi và an toàn hơn. Biển chỉ dẫn có 48 kiểu và được đánh ký hiệu từ 401 đến 448. Loại biển này không có tính chất bắt buộc giống như biển báo cấm.

Biển báo chỉ dẫn có dạng hình vuông hoặc chữ nhật nền xanh, hình vẽ màu trắng. 

Biển báo chỉ dẫn theo luật giao thông đường bộ

 

2.5 Biển báo phụ

Biển báo phụ dùng để thuyết minh bổ sung nội dung các biển báo còn lại như biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển chỉ dẫn và biển báo hiệu lệnh để thuyết minh rõ hơn các biển đó. 

Biển báo phụ có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật, viền đen, nền trắng, hình vẽ màu đen, thường nằm dưới các biển chính để bổ sụng làm rõ ý nghĩa của biển chính.  Biển báo phụ có tát cả 9 kiểu, ký hiệu từ 501 - 509.

Biển báo phụ - theo luật gioa thông đường bộ

2.6 Vạch kẻ đường.

Vạch kẻ đường cũng chính là một loại biển báo giao thông. Vì vậy khi tham gia giao thông, người điều khển các phương tiện cần chú ý đến vạch kẻ đường. Công dụng của nó là hướng dẫn người tham gia giao thông tuân thủ các yêu cầu di chuyển đúng làn đường. Giúp đảm bảo khả năng thông xe và sự an toàn của người tham gia giao thông.

Vạch kẻ đường bao gồm: vạch kẻ đường nằm đứng và vạch kẻ đường nằm ngang. Thông thường thì vạch kẻ đường có màu trắng hoặc vàng. 

Chỉ báo vạch kẻ đường - Theo luật giao thông