1. Những trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh

Theo Điều 31 của Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh khi có sự thay đổi trong một số thông tin quan trọng sau đây:

- Ngành, nghề kinh doanh: Mọi sự thay đổi liên quan đến ngành nghề hoặc lĩnh vực kinh doanh chính mà doanh nghiệp hoạt động trong đều phải được thông báo cho cơ quan chức năng. Điều này giúp đảm bảo rằng hồ sơ đăng ký kinh doanh được cập nhật và phản ánh đúng hoạt động kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp, từ đó hỗ trợ cho việc quản lý và giám sát kinh doanh một cách hiệu quả.

- Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (đối với công ty cổ phần): Đối với các công ty cổ phần, việc thay đổi cổ đông sáng lập hoặc có sự thay đổi về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là một điều quan trọng. Tuy nhiên, luật định loại trừ các trường hợp của các công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán. Điều này nhấn mạnh vào việc duy trì tính minh bạch và công bằng trong việc quản lý cổ đông, đặc biệt là khi có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài, là một phần quan trọng của quản trị doanh nghiệp.

-  Các thông tin khác trong hồ sơ đăng ký: Mọi thay đổi liên quan đến các thông tin khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cũng phải được thông báo. Điều này có thể bao gồm thông tin về đại diện pháp luật, địa chỉ đăng ký kinh doanh, hoặc vốn góp. Việc này giúp đảm bảo rằng các thông tin trong hồ sơ đăng ký luôn được cập nhật và chính xác.

Ngoài ra, theo Khoản 2 của Điều 31, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo về bất kỳ thay đổi nào trong nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xảy ra thay đổi. Thời hạn này nhấn mạnh vào sự quan trọng của việc tuân thủ quy định, giúp cho cơ quan chức năng có thể duy trì và quản lý hồ sơ doanh nghiệp một cách hiệu quả và chính xác.

 

2. Những trường hợp không thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 

Việc xác định những trường hợp không được phép thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là một phần quan trọng trong quá trình quản lý và điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp. Dưới đây là một số điều khoản được quy định cụ thể trong Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hướng dẫn về việc đăng ký doanh nghiệp và thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp liên quan đến việc không được thông báo thay đổi:

- Vi phạm và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Trường hợp mà doanh nghiệp đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo về vi phạm và đã được ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không được phép tiến hành thông báo thay đổi nội dung đăng ký. Điều này ám chỉ rằng doanh nghiệp đang phải đối mặt với hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm quy định pháp luật và cần phải hoàn thiện các nghĩa vụ và trách nhiệm trước khi tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh. 

- Quá trình giải thể: Trong trường hợp doanh nghiệp đang trong quá trình giải thể theo quyết định của chính mình, không được phép thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Việc này nhấn mạnh rằng doanh nghiệp đang chấm dứt hoạt động kinh doanh và cần phải hoàn thiện các thủ tục giải thể trước khi tiếp tục các thủ tục khác liên quan đến đăng ký kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh mới. 

Trong quá trình giải thể, khi một doanh nghiệp quyết định chấm dứt hoạt động kinh doanh theo quyết định của chính mình, quy định cấm thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là một biện pháp cần thiết. Điều này nhấn mạnh rằng doanh nghiệp đang tập trung vào việc kết thúc mọi hoạt động kinh doanh và cần phải hoàn thiện các thủ tục giải thể trước khi tiếp tục các thủ tục khác liên quan đến đăng ký kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh mới.

Quá trình giải thể của một doanh nghiệp không chỉ đơn giản là việc dừng hoạt động kinh doanh mà còn là quá trình phức tạp, đòi hỏi sự chấp hành chặt chẽ các quy định pháp lý. Khi doanh nghiệp quyết định giải thể, nó không chỉ chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh mà còn phải xử lý các nghĩa vụ tài chính, thuế và pháp lý khác, đồng thời phải đảm bảo quy trình này diễn ra theo đúng quy định của pháp luật.

Việc cấm thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong quá trình giải thể giúp đảm bảo rằng doanh nghiệp tập trung vào việc hoàn thiện quá trình giải thể một cách đúng đắn và tránh gây ra những rối loạn không cần thiết trong hệ thống pháp lý và hành vi kinh doanh.

- Yêu cầu từ Tòa án hoặc các cơ quan pháp luật khác: Trong trường hợp có yêu cầu từ Tòa án, Cơ quan thi hành án, hoặc Cơ quan điều tra, cũng như từ các cơ quan quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, doanh nghiệp cũng không được phép tiến hành thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Điều này là để đảm bảo tuân thủ quy trình pháp lý và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan trong các vụ án và các hoạt động điều tra pháp luật. Khi có yêu cầu từ Tòa án, Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, cũng như từ các cơ quan quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, doanh nghiệp sẽ phải tuân thủ và không được phép tiến hành thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Điều này là cực kỳ quan trọng để đảm bảo tuân thủ quy trình pháp lý và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan trong các vụ án và các hoạt động điều tra pháp luật.

Quy định này phản ánh sự cân nhắc cẩn thận của pháp luật đối với việc thay đổi thông tin kinh doanh trong bối cảnh pháp lý đang diễn ra. Khi một doanh nghiệp đang bị liên quan đến các hoạt động pháp lý như vụ án hoặc điều tra từ phía cơ quan công quyền, việc thay đổi ngành nghề hoặc thông tin kinh doanh có thể ảnh hưởng đến quá trình pháp lý và quyết định của Tòa án hoặc các cơ quan pháp luật khác.

Bằng cách cấm doanh nghiệp tiến hành thông báo thay đổi trong các trường hợp như vậy, pháp luật muốn đảm bảo rằng quá trình pháp lý diễn ra một cách minh bạch, công bằng và không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi không đáng kể trong cơ cấu tổ chức hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Tình trạng pháp lý "Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký": Trong trường hợp doanh nghiệp được xác định rằng không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký, cũng không được phép tiến hành thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Điều này giúp đảm bảo rằng các hồ sơ đăng ký kinh doanh luôn được cập nhật và chính xác, và tránh được tình trạng sử dụng địa chỉ đăng ký kinh doanh để thực hiện các hành vi gian lận hoặc trốn thuế.

 

3. Hậu quả pháp lý của việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trái quy định:

Khi một doanh nghiệp quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh mà không thông báo đúng quy trình và thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh, hậu quả pháp lý có thể khá nặng nề theo quy định của Nghị định 122/2021/NĐ-CP.

Đầu tiên, nếu vi phạm chỉ là về việc không tuân thủ thời hạn thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp từ 1 đến 10 ngày, doanh nghiệp sẽ nhận cảnh cáo. Tuy nhiên, mức phạt tăng lên đáng kể khi vi phạm kéo dài hơn.

Khi vi phạm thời hạn từ 11 ngày đến 90 ngày, doanh nghiệp có thể phải đối mặt với mức phạt từ 3 triệu đến 10 triệu đồng. Nếu vi phạm kéo dài hơn 91 ngày, mức phạt có thể lên đến 20 triệu đồng.

Trường hợp nặng nhất là khi doanh nghiệp không thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định, mức phạt có thể là từ 20 triệu đến 30 triệu đồng.

Ngoài việc bị phạt tiền, doanh nghiệp cũng sẽ phải chịu biện pháp khắc phục hậu quả. Điều này có thể bao gồm buộc gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh để cập nhật thông tin đúng quy trình và hạn chế những rủi ro pháp lý tiềm ẩn.

Như vậy thì việc thay đổi ngành nghề kinh doanh mà không tuân thủ quy trình thông báo có thể gây ra những hậu quả nặng nề về mặt pháp lý và tài chính cho doanh nghiệp. Do đó, việc tuân thủ quy định pháp luật là điều cực kỳ quan trọng để tránh rủi ro và bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp.

 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết có liên quan đến thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh. Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ một cách chi tiết nhất

Tham khảo thêm nội dung bài viết sau đây: Thay đổi đăng ký Kinh Doanh hiện nay làm như thế nào?