1/ Cơ sở pháp lý:

- Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009.

2. Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phá thai trái phép:

Theo thông tin bạn cung cấp thì cơ sở phá thai đó đã hoạt động trái phép bất chấp pháp luật. Cơ sở đó sẽ bị đình chỉ hoạt động và người thực hiện hành vi phá thai trái phép sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 243 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009.

Điều 243. Tội phá thai trái phép

1. Người nào thực hiện việc phá thai trái phép cho người khác gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ của người đó hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

Tùy vào mức độ nghiêm trọng về tình hình sức khỏe cũng như những yếu tố khách quan khác liên quan đến cơ sở này thì sẽ bị áp dụng một trong 4 khoản tại Điều 243 nêu trên.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập