Em xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: T.M

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  - 1900.6162

Trả lời:

Kính chào bạn ! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

 

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự 2005.

Nội dung phân tích:

Được biết bạn chạy xe tải chở hàng trên đường quốc lộ vào lúc 5h sáng thì tông vào xe bò. Bây giờ chủ xe đòi bồi thường thiệt hại do xe tải bị hư hỏng nặng. Để xét xem bạn có phải bổi thường trong trường hợp này không, chúng tôi phân tích như sau:

Thứ nhất , trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

- Việc gây va chạm xe tải của bạn với xe bò đã hình thành nên trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng đối với chủ xe bò được luật dân sự quy định như sau: "Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là trách nhiệm phát sinh trên cơ sở các nghĩa vụ dân sự do luật dân sự quy định cho các chủ thể. Hành vi gây hại không liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ dân sự của bất kỳ hợp đồng nào. Việc xác định trách nhiệm bồi thường dựa trên cơ sở quy định chung của luật dân sự.." Việc bồi thường trong trường hợp này phải căn cứ vào lỗi của các bên đối với thiệt hại xảy ra. Theo quy định của pháp luật, trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng chỉ đặt ra khi có lỗi cố ý hoặc vô ý, gây thiệt hại về tài sản hoặc sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm và các quyền lợi hợp pháp của người khác.

Theo Điều 604 Bộ luật dân sự 2005 quy định Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại gồm:

"1. Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

2. Trong trường hợp pháp luật quy định người gây thiệt hại phải bồi thường cả trong trường hợp không có lỗi thì áp dụng quy định đó."

Mặt khác, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại bao gồm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất, trách nhiệm bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần.

+   Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất là trách nhiệm bù đắp tổn thất vật chất thực tế, tính được thành tiền do bên vi phạm gây ra, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.

+   Người gây thiệt hại về tinh thần cho người khác do xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người đó thì ngoài việc chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai còn phải bồi thường một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị thiệt hại.

Vậy, Trong trường hợp này, bạn chưa cung cấp đầy đủ cho chúng tôi biết rằng phần lỗi này thuộc về bên ai và đó sẽ là căn cứ để quy định trách nhiệm bồi thường đối với bên có lỗi , chứ không phụ thuộc vào khung giờ mà bạn cung cấp.  Và bạn chỉ không phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp chứng minh được lỗi gây ra hoàn toàn của bên bị thiệt hại căn cứ theo Điều Điều 617 Bộ luật dân sự 2005 về  Bồi thường thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại có lỗi :" Khi người bị thiệt hại cũng có lỗi trong việc gây thiệt hại thì người gây thiệt hại chỉ phải bồi thường phần thiệt hại tương ứng với mức độ lỗi của mình; nếu thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại thì người gây thiệt hại không phải bồi thường". Hoặc chứng minh một phần lỗi của người bị thiệt hại thì bạn sẽ chỉ phải chịu bồi thường phần thiệt hại tương ứng với mức độ lỗi của mình mà thôi.

Thứ hai,  quy định mức bồi thường thiệt hại.

Mức bồi thường sẽ căn cứ vào thiệt hại thực tế xảy ra. Về tình thuống của bạn sẽ căn cứ vòa thiệt hại thực tế xảy ra , tình trạng hư hỏng của chiếc xe bò đó.Thông thường mức bồi thường do các bên tự thỏa thuận. Nếu bạn cho rằng mức bồi thường chủ xe bò đòi lớn hơn so với thiệt hại thực tế, bạn có thể yêu cầu tòa án giải quyết trong trường hợp này.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn ! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Công ty luật Minh Khuê.

Trân trọng./

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ.