2. Kết quả đấu thầu chưa được thông báo mà nội dung trong hồ sơ dự thầu (không phải nội dung lúc mở thầu) của đơn vị bị đơn vị khác biết, như vậy có vi phạm bảo mật hồ sơ dự thầu không ?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: T.Q.B

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến  của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu qua điện thoại gọi:   1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật đấu thầu 2013

2. Nội dung phân tích:

2.1. Trong hồ sơ đề xuất của 01 đơn vị dự thầu có Thư bảo lãnh dự thầu được Ngân hàng ký trước ngày đơn vị này mua hồ sơ yêu cầu (hồ sơ mời thầu) như vậy có hợp lệ không ? Hiệu lực của Bảo lãnh dự thầu vẫn đúng theo hồ sơ yêu cầu (HSYC).

Khoản 3 và khoản 4 Điều 11 Luật đấu thầu quy định về bảo đảm dự thầu trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư như sau:

"3. Giá trị bảo đảm dự thầu được quy định như sau:

a) Đối với lựa chọn nhà thầu, giá trị bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định từ 1% đến 3% giá gói thầu căn cứ quy mô và tính chất của từng gói thầu cụ thể;

b) Đối với lựa chọn nhà đầu tư, giá trị bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định từ 0,5% đến 1,5% tổng mức đầu tư căn cứ vào quy mô và tính chất của từng dự án cụ thể.

4. Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu bằng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cộng thêm 30 ngày."

Theo quy định trên, bảo đảm dự thầu là phần không thể tách rời của hồ sơ dự thầu. Bảo đảm dự thầu bao gồm giá trị bảo đảm dự thầu và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu.  Nhà thầu, nhà đầu tư không có bảo đảm dự thầu hoặc bảo đảm dự thầu không hợp lệ thì sẽ bị loại. Như vậy, việc trong hồ sơ đề xuất của 1 đơn vị dự thầu có thư bảo lãnh dự thầu được Ngân hàng ký trước ngày đơn vị này mua hồ sơ mời thầu không phải là hành vi bị cấm trong đấu thầu bởi vì hiệu lực của bảo lãnh dự thầu trong hồ sơ của đơn vị này đúng theo hồ sơ yêu cầu. Pháp luật không quan tâm đến việc thư bảo lãnh dự thầu này được ký trước hay sau khi mua hồ sơ mời thầu mà chỉ quan tâm đến giá trị bảo đảm dự thầu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của nhà thầu, nhà đầu tư đã tuân theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 11 Luật đấu thầu chưa và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu có đúng theo hồ sơ mời thầu được quy định tại khoản 4 Điêu 11 Luật đấu thầu hay chưa mà thôi. Do đó, hồ sơ đề xuất của đơn vị trên trong trường hợp này là hoàn toàn hợp lệ.

2.2. Kết quả đấu thầu chưa được thông báo mà nội dung trong hồ sơ dự thầu (không phải nội dung lúc mở thầu) của đơn vị bị đơn vị khác biết, như vậy có vi phạm bảo mật hồ sơ dự thầu không ?

Khoản 7 Điều 89 Luật đấu thầu quy định về các trường hợp tiết lộ, tiếp nhận tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư bị cấm trong đấu thầu:

"7. Tiết lộ, tiếp nhận những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 7 và điểm e khoản 8 Điều 73, khoản 12 Điều 74, điểm i khoản 1 Điều 75, khoản 7 Điều 76, khoản 7 Điều 78, điểm d khoản 2 và điểm d khoản 4 Điều 92 của Luật này:

a) Nội dung hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước thời điểm phát hành theo quy định;

b) Nội dung hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trước khi công khai danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

c) Nội dung yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của bên mời thầu và trả lời của nhà thầu, nhà đầu tư trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

d) Báo cáo của bên mời thầu, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trước khi được công khai theo quy định;

e) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được đóng dấu mật theo quy định của pháp luật."

Căn cứ theo quy định tại điểm b Điều 89 Luật đấu thầu, theo đó trừ các trường hợp quy định tại điểm b khoản 7 và điểm e khoản 8 Điều 73; khoản 2 điều 74, điểm i khoản 1 điều 75, khoản 7 điều 78, điểm d khoản 4 điều 92 luật đấu thầu, hành vi tiết lộ thông tin về nội dung của hồ sơ dự thầu trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư là hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu. Cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về đấu thầu thì sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 90 Luật đấu thấu.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn.Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đấu thầu - Công ty luật Minh Khuê