1. Tư vấn hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược?

Xin chào tổng đài tư vấn. Em có bằng trung cấp dược, bây giờ muốn làm chứng chỉ hành nghề dược nhưng không biết có cần phải làm lý lịch tư pháp không ạ? Em xem trong thông tư số 10/2013/TT-BYT em thấy họ ghi như thế này nhưng em không hiểu "Lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại xác nhận hoặc Giấy phép lao động và Giấy xác nhận là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban giám đốc của cơ sở kinh doanh thuốc (Đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài)".
Xin tổng đài hãy tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp qua tổng đài 24/7, gọi1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Khuê, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo đó, để được cấp chứng chỉ hành nghề dược, thì cá nhân cần phải đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Điều 13 Luật Dược 2016, cụ thể như sau:

(1) Có văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn (văn bằng chuyên môn) được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam phù hợp với vị trí công việc và cơ sở kinh doanh dược bao gồm:

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược (Bằng dược sỹ);

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành y đa khoa;

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành y học cổ truyền hoặc đại học ngành dược cổ truyền;

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành sinh học;

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành hóa học;

- Bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược;

- Bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược;

- Bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành y;

- Bằng tốt nghiệp trung cấp y học cổ truyền hoặc dược cổ truyền;

- Văn bằng, chứng chỉ sơ cấp dược;

- Giấy chứng nhận về lương y, giấy chứng nhận về lương dược, giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận khác về y dược cổ truyền được cấp trước ngày 01/01/2017.

(2) Có thời gian thực hành tại cơ sở kinh doanh dược, bộ phận dược của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trường đào tạo chuyên ngành dược, cơ sở nghiên cứu dược, cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, cơ quan quản lý về dược hoặc văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực dược tại Việt Nam (cơ sở dược); cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với chuyên môn của người hành nghề theo quy định sau đây:

- Đối với người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược do không có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất thì không yêu cầu thời gian thực hành nhưng phải cập nhật kiến thức chuyên môn về dược;

- Đối với người có trình độ chuyên khoa sau đại học phù hợp với phạm vi hành nghề thì được giảm thời gian thực hành theo quy định của Chính phủ (Xem chi tiết tại Điều 21 Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017);

- Đối với người có Giấy chứng nhận về lương y, giấy chứng nhận về lương dược, giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận khác về y dược cổ truyền được cấp trước ngày 01/01/2017 thì thời gian thực hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

(3) Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề dược do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

(4) Không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định của Tòa án; trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến hoạt động dược theo bản án, quyết định của Tòa án;

- Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

2. Công văn hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề dược

Ngày 09 tháng 9 năm 2014, Cục Quản Lý Dược (Bộ Y Tế) ban hành Công văn 15353/QLD-KD 2014 cấp chứng chỉ hành nghề dược, nội dung cụ thể:

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15353/QLD-KD
V/v: cấp chứng chỉ hành nghề dược

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2014

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Cục Quản lý Dược nhận được Công văn của một số sở Y tế đề nghị hướng dẫn việc cấp chứng chỉ hành nghề dược cho đối tượng có trình độ cao đẳng dược;

Căn cứ các quy định hiện hành về điều kiện kinh doanh thuốc; Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

Tại thời điểm Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược (Sau đây gọi tắt là Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ) chưa có hình thức đào tạo cao đẳng dược, vì vậy tại khoản 1, Điều 15, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP chưa đề cập đến bằng cao đẳng dược. Cục Quản lý Dược ghi nhận ý kiến của các Quí sở để đưa ra xem xét khi sửa đổi, bổ sung các văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến hành nghề dược.

Tuy nhiên tại các điểm b, c, d khoản 4, Điều 15, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP quy định:

Chủ quầy thuốc phải có bằng tốt nghiệp từ trung học chuyên nghiệp dược trở lên và có thời gian thực hành ít nhất 02 năm tại cơ sở dược hợp pháp;

Chủ đại lý bán thuốc của doanh nghiệp phải có văn bằng dược tá trở lên và thời gian thực hành ít nhất 02 năm tại cơ sở dược hợp pháp;

Người quản lý tủ thuốc trạm y tế phải có trình độ chuyên môn từ dược tá trở lên và có thời gian thực hành về dược ít nhất 02 năm tại cơ sở dược hợp pháp; trường hợp chưa có người có trình độ chuyên môn từ dược tá trở lên thì phải có người có trình độ chuyên môn từ y sĩ trở lên đứng tên.

Vì vậy người có bằng cao đẳng dược có thời gian thực hành ít nhất 02 năm tại cơ sở dược hợp pháp có thể được cấp chứng chỉ hành nghề là chủ quầy thuốc, Chủ đại lý bán thuốc của doanh nghiệp, Người quản lý tủ thuốc trạm y tế.

Cục quản lý Dược có một số ý kiến để quí sở biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c).
- Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn (để b/c).
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c).
- Website Cục Quản lý Dược;
- Lưu: VT, QLKD;

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

4. Công văn triển khai xây dựng dữ liệu quốc gia Chứng chỉ hành nghề dược

Ngày 19 tháng 8 năm 2019, Cục Quản Lý Dược (Bộ Y Tế) ban hành Công văn 14028/QLD-KD 2019 triển khai xây dựng dữ liệu quốc gia Chứng chỉ hành nghề dược, nội dung cụ thể:

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14028/QLD-KD
V/v triển khai thí điểm công cụ xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về GCN ĐĐKKDD và CCHND

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2019

Kính gửi: Các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (GCN ĐĐKKDD) và Chứng chỉ hành nghề dược (CCHND), Cục Quản lý Dược đang xây dựng và triển khai thí điểm công cụ tổng hợp dữ liệu trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Cục (http://kd-hnduoc.dav.gov.vn) để đảm bảo tính thống nhất trong việc tiếp nhận thông tin từ các Sở Y tế, tiến tới cắt giảm báo cáo giấy theo các quy định hiện hành.

Cục Quản lý Dược gửi đến Quý Sở tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ trên để thực hiện nhập dữ liệu về giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và chứng chỉ hành nghề dược đã được cấp và còn hiệu lực trên địa bàn. Kính đề nghị Quý Sở nghiên cứu tài liệu và hoàn thiện việc cập nhật dữ liệu trước ngày 05/9/2019.

Trong giai đoạn đầu sử dụng thí điểm công cụ trên, các Sở Y tế có khó khăn, vướng mắc hay ý kiến đóng góp xin phản ánh về Cục Quản lý Dược để Cục Quản lý Dược khắc phục và hoàn thiện phần mềm tốt hơn và thuận tiện hơn.

Mọi thông tin liên hệ Phòng Quản lý kinh doanh Dược, Cục Quản lý Dược (DS.Nguyễn Huy Ngọc/0904190240, DS.Vũ Thanh Bình/0975769520, Email: [email protected])

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Cục CNTT (để p/h);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, KD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

MỤC LỤC

1 Dữ liệu hành nghề dược

1.1 Đăng nhập

1.2 Chứng chỉ hành nghề dược

1.2.1 Thêm mới

1.2.2 Nhập dữ liệu từ file excel

1.2.3 Sửa thông tin

1.2.4 Xóa thông tin

1.3 Cơ sở kinh doanh dược bán lẻ

1.3.1 Thêm mới

1.3.2 Nhập liệu từ excel

1.3.3 Sửa thông tin

1.3.4 Xóa thông tin

1.4 Cơ sở kinh doanh dược bán buôn

1.4.1 Thêm mới

1.4.2 Nhập liệu từ excel

1.4.3 Sửa thông tin

1.4.4 Xóa thông tin

2 Tra cứu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CỤC DƯỢC

1 Dữ liệu hành nghề dược

1.1 Đăng nhập

Bước 1: Vào trang http:/kd-hnduoc.dav.gov.vn/login

Bước 2: Nhập tài khoản và mật khẩu người dùng có quyền quản trị sở.

Bước 3: Đăng nhập

1.2 Chứng chỉ hành nghề dược

1.2.1 Thêm mới

Bước 1: Di chuột vào phần dữ liệu hành nghề dược/chứng ch hành nghề dược/thêm mi

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin có dấu * trong form thêm mới

Bước 3: Lưu lại

1.2.2 Nhập dữ liệu từ file excel

Bước 1: Di chuột vào phần dữ liệu hành nghề dược/chứng chỉ hành nghề dược/Nhập dữ liệu từ excel

Bước 2: Lấy file mẫu về

Bước 3: Nhập dữ liệu vào file mẫu

Bước 4: Up file đã nhập liệu/cập nhật

Lưu ý: Trong file mẫu tải về không xóa dữ liệu trong file và những cột nhập ngày tháng thì phải đúng định dạng dd/mm/yy

1.2.3 Sửa thông tin

Bước 1: Click biểu tượng sửa trong danh sách

Bước 2: Thay đổi thông tin

Bước 3: Lưu lại thông tin

1.2.4 Xóa thông tin

Bước 1: Click biểu tượng xóa

Bước 2: Nhập lý do xóa

Bước 3: Lưu lại

1.3 Cơ sở kinh doanh dược bán lẻ

1.3.1 Thêm mới

Bước 1: Di chuột vào phần dữ liệu hành nghề dược/cơ sở kinh doanh dược bán lẻ/thêm mới

Bước 2: Nhập thông tin bắt buộc vào form thêm mới

Bước 3: Lưu lại thông tin

1.3.2 Nhập liệu từ excel

Bước 1: Di chuột vào phần dữ liệu hành nghề dược/cơ sở kinh doanh dược bán lẻ/Nhập dữ liệu từ excel

Bước 2: Lấy file mẫu

Bước 3: Nhập thông tin vào file mẫu

Lưu ý: Trong file mẫu tải về không xóa dữ liệu trong file và những cột nhập ngày tháng thì phải đúng định dạng dd/mm/yy

1.3.3 Sửa thông tin

Bước 1: Click biểu tượng sửa trong danh sách

Bước 2: Thay đổi thông tin

Bước 3: Lưu lại thông tin

1.3.4 Xóa thông tin

Bước 1: Click biểu tượng xóa

Bước 2: Nhập lý do xóa

Bước 3: Lưu lại

1.4 Cơ sở kinh doanh dược bán buôn

1.4.1 Thêm mới

Bước 1: Di chuột vào phần dữ liệu hành nghề dược/cơ sở kinh doanh dược bán lẻ/thêm mới

Bước 2: Nhập thông tin bắt buộc vào form thêm mới

Bước 3: Lưu lại thông tin

1.4.2 Nhập liệu từ excel

Bước 1: Di chuột vào phần dữ liệu hành nghề dược/cơ sở kinh doanh dược bán lẻ/Nhập dữ liệu từ excel

Bước 2: Lấy file mẫu

Bước 3: Nhập thông tin vào file mẫu

Lưu ý: Trong file mẫu tải về không xóa dữ liệu trong file và những cột nhập ngày tháng thì phải đúng định dạng dd/mm/yy

1.4.3 Sửa thông tin

Bước 1: Click biểu tượng sửa trong danh sách

Bước 2: Thay đổi thông tin

Bước 3: Lưu lại thông tin

1.4.4 Xóa thông tin

Bước 1: Click biểu tượng xóa

Bước 2: Nhập lý do xóa

Bước 3: Lưu lại

2 Tra cứu

Bước 1: Click menu Tra cứu

Bước 2: Tìm kiếm theo chứng chỉ hành nghệ hoặc cơ sở kinh doanh

Bước 3: Nhập từ khóa để tìm kiếm/enter

Bước 4: Tìm kiếm theo trạng thái

5. Công văn hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề dược

Ngày 11 tháng 11 năm 2014, Cục Quản Lý Dược (Bộ Y Tế) ban hành Công văn 19414/QLD-KD năm 2014 cấp chứng chỉ hành nghề dược, nội dung cụ thể:

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19414/QLD-KD
V/v cấp CCHND

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Hải Dương

Phúc đáp Công văn số 888/SYT-QLHN đề ngày 29/9/2014 của Sở Ytế tỉnhHải Dương về việc xin ý kiến về hồsơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược;

Căn cứ các quy địnhhiện hành về điều kiện kinh doanh thuốc, Cục Quản lýDược có ý kiến như sau:

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm 2, 3, khoản 2Điều 1 Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2012của Chính phủ vềviệc sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 79/2006/NĐ-CP không yêu cầuphảicó thêm các thủ tục hành chính khác (Ví dụ: Giấy xác nhận chưa được cấpchứng chỉ hành nghề và/hoặc không hành nghề của Sở Y tế địaphương nơi cư trú).

Các cá nhân hành nghề dược phải tự chịu trách nhiệm trướcpháp luật về việchành nghề của mình, nếu vi phạm cácquy định trong khi hành nghề sẽ bị xửphạttheo quyđịnh tại Điều 37 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng11 năm2013 của Chính phủ quy định xử phạtvi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Theo quyđịnhtại Điều 3 Thông tư số 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013 củaBộ Y tế quy định: Hàng tháng, các Sở Y tế tổng hợp, công bốdanh sách các cánhân được cấp, cấp lại, bị thu hồiChứng chỉ hành nghề dược, danh sách các cơ sở đượccấp, cấp lại, gia hạn, bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấychứng nhận đủ điềukiện kinh doanh thuốc, các trường hp bị thu hồi, đình chỉ hoạt độngkinh doanhtrong phạm vi quản lý của Sở Y tếlên trang thông tin điện tử của Sở Y tế và gửi dữliệu cho Cục Quản lý Dược để cập nhật vào cơ sở dữ liệu về hành nghề dược.

Hiện nay Cục Quản lý Dược đã thực hiện việc tổng hợp và côngbố cácthông tin liên quan đến cấp, cấp lại,thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược, danh sáchcáccơ sở được cấp, cấp lại, gia hạn, bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứngnhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, thu hồi Giấy chứng nhậnđủ điều kiện kinhdoanh thuốc trên trang thông tin điệntử của Cục Quản lý Dược để làm cơ sở chocácđơn vị triển khai hoạt động cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược; cấp, cấp
lại, gia hạn, b
sung phạm vikinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinhdoanh thuốc.

Cục Quản lý Dược có một số ý kiến trao đổi với Sở Y tế Hải Dương để phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn (để b/c).
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c).
- Website Cục Quản lý Dược;
- Lưu: VT, QLKD (Ng);

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Tất Đạt

6. Cục Quản lý Dược hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề dược

Ngày 09 tháng 09 năm 2014, Cục Quản Lý Dược ban hành Công văn 15353/QLD-KD về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược:
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------
V/v: Cấp chứng chỉ hành nghề dược
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2014
Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cục Quản lý Dược nhận được Công văn của một số sở Y tế đề nghị hướng dẫn việc cấp chứng chỉ hành nghề dược cho đối tượng có trình độ cao đẳng dược;
Căn cứ các quy định hiện hành về điều kiện kinh doanh thuốc; Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:
Tại thời điểm Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược (Sau đây gọi tắt là Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ) chưa có hình thức đào tạo cao đẳng dược, vì vậy tại khoản 1, Điều 15, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP chưa đề cập đến bằng cao đẳng dược. Cục Quản lý Dược ghi nhận ý kiến của các Quí sở để đưa ra xem xét khi sửa đổi, bổ sung các văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến hành nghề dược.
Tuy nhiên tại các điểm b, c, d khoản 4, Điều 15, Nghị định số 79/2006/NĐ-CPquy định:
Chủ quầy thuốc phải có bằng tốt nghiệp từ trung học chuyên nghiệp dược trở lên và có thời gian thực hành ít nhất 02 năm tại cơ sở dược hợp pháp;
Chủ đại lý bán thuốc của doanh nghiệp phải có văn bằng dược tá trở lên và thời gian thực hành ít nhất 02 năm tại cơ sở dược hợp pháp;
Người quản lý tủ thuốc trạm y tế phải có trình độ chuyên môn từ dược tá trở lên và có thời gian thực hành về dược ít nhất 02 năm tại cơ sở dược hợp pháp; trường hợp chưa có người có trình độ chuyên môn từ dược tá trở lên thì phải có người có trình độ chuyên môn từ y sĩ trở lên đứng tên.
Vì vậy người có bằng cao đẳng dược có thời gian thực hành ít nhất 02 năm tại cơ sở dược hợp pháp có thể được cấp chứng chỉ hành nghề là chủ quầy thuốc, Chủ đại lý bán thuốc của doanh nghiệp, Người quản lý tủ thuốc trạm y tế.
Cục quản lý Dược có một số ý kiến để quí sở biết và thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c).
- Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn (để b/c).
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c).
- Website Cục Quản lý Dược;
- Lưu: VT, QLKD;
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt