Nhưng công an phường gọi 2 bên ra chỉ lập biên bản bên đi thuê vẫn đòi ở thêm 6 tháng nhưng tôi không đồng ý và bảo tôi viết đơn đề nghị tòa án giải quyết. Công ty cho tôi hỏi làm như thế có đúng không? tôi phải làm như thế nào mới đòi lại được nhà. Nếu tôi đưa ra tòa thì mất thời gian bao lâu, hay tôi vẫn phải để cho ở 6 tháng tiếp. Bên đi thuê nhà nói phải có cơ quan chính quyền vào cưỡng chế thì mới trả nhà.Công ty tư vấn cho tôi phải làm như thế nào để lấy được nhà, phải làm gì thì bên kia mới trả nhà mà phải bằng văn bản cưỡng chế.

Nội dung hợp đồng thuê nhà:

II. Giá cho thuê nhà ở và phương thức thanh toán

1. Giá cho thuê nhà ở là: 5.500.000 đồng/ năm

 (Bằng chữ: Năm triệu năm trăm nghìn đồng)

2. Các chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại và các dịch vụ khác do Bên thuê thanh toán cho Bên cung cấp điện, nước, điện thoại và các cơ quan quản lý dịch vụ.

3. Phương thức thanh toán: bằng tiền mặt, trả  tiÒn mét lÇn sau mét th¸ng kÓ tõ ngµy thuª (ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2014).

III. Thời điểm giao nhận nhà ở và thời hạn cho thuê nhà ở

1. Thời điểm giao nhận nhà ở là ngày 13 tháng 09 năm. 2014

2. Thời hạn cho thuê nhà ở là 1 năm  (12 tháng), kể từ ngày 13 tháng 09 năm 2014 đến ngày 13 tháng 09  năm 2015

IV. Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê

1. Quyền của Bên cho thuê:

- Yêu cầu Bên thuê  trả đủ tiền thuê nhà đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng;

- Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm trong việc sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của Bên thuê gây ra;

- Đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng thuê nhà khi Bên thuê nhà không thực hiện các điều khoản trong hợp đồng

2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê:

- Giao nhà ở và trang thiết bị gắn liền với nhà ở (nếu có) cho Bên thuê đúng ngày quy định

- Phổ biến cho Bên thuê quy định về quản lý sử dụng nhà ở;

- Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn phần sử dụng riêng của Bên thuê;

- Bảo trì, quản lý vận hành nhà ở cho thuê theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà ở, nếu Bên cho thuê không thực hiện việc bảo trì nhà ở mà gây thiệt hại cho Bên thuê thì phải chịu trách nhiệm;

- Hướng dẫn, đôn đốc Bên thuê thực hiện đúng các quy định về đăng ký tạm trú.

V. Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê

1. Quyền của Bên thuê:

- Nhận nhà ở  theo đúng ngày quy định;

- Yêu cầu Bên cho thuê sửa chữa kịp thời những hư hỏng để bảo đảm an toàn;

- Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà khi Bên cho thuê vi phạm một trong các điều khoản của hợp đồng

2. Nghĩa vụ của Bên thuê:

- Trả đủ tiền thuê nhà đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng;

- Sử dụng nhà đúng mục đích; giữ gìn nhà ở và có trách nhiệm trong việc sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;

- Chấp hành đầy đủ những quy định về quản lý sử dụng nhà ở;

- Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư trú;

- Giao lại nhà cho Bên cho thuê trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng

VI. Chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở

Việc chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở được thực hiện trong các trường hợp sau:

1. Thời hạn thuê đã hết;

2. Nhà ở không còn;

3. Nhà ở cho thuê phải phá dỡ do bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ hoặc do thực hiện quy hoạch xây dựng của Nhà nước;

4. Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

VII. Các thoả thuận khác (nếu có):

- Thời gian cho thuê tối thiểu là 3 năm (Mỗi năm làm hợp đồng 1 lần) và giá cho thuê thay đổi theo sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. Trong thời gian cho thuê của những năm tiếp theo nếu 2 bên có sự thay đổi đột xuất bất khả kháng thì phải thông báo cho bên kia trước 6 tháng để chuẩn bị

VIII. Cam kết của các bên

1. Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện thấy những vấn đề cần thoả thuận thì hai bên có thể lập thêm phụ lục hợp đồng. Nội dung Hợp đồng phụ có giá trị pháp lý như hợp đồng chính.

2. Hợp đồng được lập thành 02 bản và có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ  01 bản. Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày hai bên ký kết.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật dân sự công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn khi hết thời hạn thuê nhà mà bên thuê không trả nhà ?

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

 

Kính chào bạn ! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật dân sự 2005 

Luật thi hành án dân sự 2008 

Nội dung tư vấn:

Căn cứ theo Điều 499 Luật dân sự.

Điều 499. Chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở

Hợp đồng thuê nhà ở chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

1. Thời hạn thuê đã hết; nếu hợp đồng không xác định thời hạn thuê thì hợp đồng chấm dứt sau sáu tháng, kể từ ngày bên cho thuê báo cho bên thuê biết về việc đòi nhà;

2. Nhà cho thuê không còn;

3. Bên thuê nhà chết và không có ai cùng chung sống;

4. Nhà cho thuê phải phá dỡ do bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ hoặc do thực hiện quy hoạch xây dựng của Nhà nước.

Theo đó khi hợp đồng thuê nhà này đã hết thời hạn cho thuê nhà mà bên thuê không chịu trả nhà nghĩa là đã vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng, nếu đã thỏa thuận mà bên thuê vẫn tiếp tục không chịu trả nhà bạn có thể khởi kiện ra tòa án nhân dân cấp huyện/quận để yêu cầu phía bên thuê nhà trả nhà cho bạn, sau khi vụ án được đưa ra xét xử tòa án sẽ ra quyết định về việc yêu cầu bên thuê nhà phải trả nhà cho bạn. Quyết định này bằng văn bản và sẽ được giao cho hai bên.

Trường hợp bên thuê nhà vẫn không chịu trả nhà sau khi hết thời hạn tự nguyện thi hành án dân sự là 15 ngày theo khoản 1 điều 45 luật thi hành án dân sự, bạn có thể yêu cầu cưỡng chế thi hành án dân sự căn cứ theo Điều 46, điều 70 Luật thi hành án dân sự.

 "Điều 45. Thời hạn tự nguyện thi hành án

1. Thời hạn tự nguyện thi hành án là 15 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án.

2. Trường hợp cần ngăn chặn người phải thi hành án có hành vi tẩu tán, huỷ hoại tài sản hoặc trốn tránh việc thi hành án thì Chấp hành viên có quyền áp dụng ngay các biện pháp quy định tại Chương IV của Luật này."

"Điều 46. Cưỡng chế thi hành án

1. Hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật này, người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế.

2. Không tổ chức cưỡng chế thi hành án trong thời gian từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật và các trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định."

"Điều 70. Căn cứ cưỡng chế thi hành án

Căn cứ để cưỡng chế thi hành án bao gồm:

1. Bản án, quyết định;

2. Quyết định thi hành án;

3. Quyết định cưỡng chế thi hành án, trừ trường hợp bản án, quyết định đã tuyên kê biên, phong toả tài sản, tài khoản và trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Toà án."

Như vậy khi có văn bản cưỡng chế thi hành án dân sự bên thuê nhà bắt buộc phải trả nhà cho bạn. Tuy nhiên với vấn đề này chúng tôi nghĩ bạn có thể thương lượng và thông báo cho người thuê nhà biết về các quy định của pháp luật trước khi tiến hành kiện ra tòa án bởi lẽ nếu khởi kiện sẽ mất thêm thời gian tiền bạc và công sức của cả hai bên trong khi vấn đề hoàn toàn có thể thỏa thuận được. Ngoài ra bạn cũng có thể nhờ đến chính quyền ủy ban nhân dân xã/phường can thiếp để giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẳn sàng giải đáp.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT DÂN SỰ.