Vậy tôi phải nộp những loại thuế nào và bao nhiêu, tôi có được miễn thuế trong thời gian mới mở cửa hàng là bao lâu?

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư,

Người gửi: Huế

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật thuế của Công ty Luật Minh Khuê

Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:  1900.6162

Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:  1900.6162

Trả lời:

1. Cơ sở pháp luật:

>> Xem thêm:  Thuế hộ kinh doanh cá thể ? Không kinh doanh không hủy giấy phép ?

- Thông tư 96/2002/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thế Môn bài;

- Thông tư 42/2003/TT-BTC Hướng đẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài;

- Nghị định 209/2013/NĐ-CP Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng;

- Thông tư 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành;

- Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

2. Nội dung phân tích:

Thứ nhất, Những loại thuế phải đóng

Theo quy định tại Điều 21 Thông tư 156/2013/TT-BTC, cửa hàng quần áo của bạn kinh doanh với hình thức Hộ kinh doanh cá thể thì sẽ khai thuế và xác định thuế phải nộp theo phương pháp khoán: “Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ.”. Theo đó, bạn phải nộp những loại thuế sau:

Một là, thuế môn bài. Theo khoản 2 Mục I Thông tư Thông tư 96/2002/TT-BTC Hộ kinh doanh cá thể nộp thuế môn bài theo biểu thuế như sau:

   Đơn vị: đồng

>> Xem thêm:  Kinh doanh dịch vụ làm đẹp có cần xin cấp giấy phép không?

   Bậc thuế

           Thu nhập 1 tháng

  Mức thuế cả năm

         1

Trên 1.500.000

          1.000.000

         2

Trên 1.000.000 đến 1.500.000

             750.000

         3

Trên    750.000 đến 1.000.000

             500.000

         4

Trên  500.000   đến   750.000

             300.000

         5

Trên  300.000   đến   500.000

             100.000 

         6

Bằng hoặc thấp hơn   300.000

               50.000

Tiền thuê nhà và vốn mở cửa hàng không phải là căn cứ tính thuế môn bài, căn cứ xác định mức thuế phải đóng dựa trên mức thu nhập một tháng của cửa hàng. Do bạn không nêu thu nhập một tháng của bạn là bao nhiêu nên không thể xác định cụ thể mức thuế phải nộp cho bạn được. Cửa hàng của bạn đăng ký kinh doanh vào ngày 11/10/2013 thuộc thời điểm 6 tháng cuối năm nên sẽ đóng bằng 50% mức thuế môn bài của cả năm theo biểu thuế nêu trên.

Hai là thuế GTGT. Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 209/2013/NĐ- CP và Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC, thuế suất thuế GTGT đối với kinh doanh mặt hàng quần áo (hoạt động bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa) là 1% x doanh thu khoán. Đối với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định tại khoản 12 Điều 3 Nghị định 209/2013/NĐ-CP và khoản 25 Điều 4 NĐ 219/2013/NĐ-CP.

Như vậy, nếu doanh thu một năm của cửa hàng bạn trong một năm dưới 100 triệu đồng thì bạn không phải đóng thuế GTGT.

Ba là thuế TNCN.  Theo Khoản 5 Điều 21 Thông tư 156/2013/TT- BTC, nếu cửa hàng của bạn có doanh thu dưới 100 triệu đồng/ năm thì không phải đóng thuế TNCN.

5. Mức doanh thu không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán

Hộ nộp thuế khoán có mức doanh thu bằng hoặc dưới mức doanh thu không phải nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán.

Thứ hai, quy định về miễn thuế

Căn cứ mục 3 Thông tư 42/2003/TT-BTC quy định về miễn giảm thuế Môn bài như sau:

“- Tạm thời miễn thuế Môn bài đối với:

+ Hộ sản xuất muối; điểm bưu điện văn hóa xã; các loại báo (báo in,báo nói, báo hình) theo công văn số 237/CP-KTTH ngày 251311998 của Chỉnh phủ vềviệc thuế đôi với báo chí.

+ Tổ dịch vụ và cửa hàng, cửa hiệu, kinh doanh trực thuộc Hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Tạm thời giảm 50% mức thuế Môn bài đối với hộ đánh bắt hải sản;các quỹ tín dụng nhân dân xã; các HTX chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sảnxuất nông nghiệp; các cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu... của HTX và của Doanhnghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi.”

Như vậy, cửa hàng quần áo của bạn không thuộc đối tượng miễn hoặc giảm thuế nên bạn vẫn phải nộp thuế theo quy định.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh KHuê 

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh