>> Luật sư tư vấn thành lập trung tâm tiếng anh dành cho trẻ em: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp năm 2014 

Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp (Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh)

2. Nội dung tư vấn: 

Theo như nội dung thư mà bạn gửi cho công ty, công ty bạn mới tạm ngừng kinh doanh trong vòng 1 năm. Về vấn đề này, theo qui định tại Khoản 3 Điều 57 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp:

>> Xem thêm:  Vai trò của hoạt động chơi đối với sự phát triển của trẻ.

"Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm."

Do đó, nếu muốn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh, bạn sẽ phải tiếp tục thông báo cho cơ quan đăng kí kinh doanh để cơ quan này quản lí.

Về vấn đề bạn muốn đăng kí thêm ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ và tiến hành theo trình tự, thủ tục qui định tại Điều 34 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp  như sau:

"Điều 34. Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

1. Trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Kèm theo Thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho doanh nghiệp."

Trong trường hợp bạn muốn thành lập một doanh nghiệp mới kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục, cụ thể là trung tâm tiếng anh trẻ em, bạn hoàn toàn có thể thành lập một doanh nghiệp mới với các trình tự, thủ tục qui định tại chương 4 Nghị định 43/2010/NĐ-CP. Với mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ có trình tư, thủ tục khác nhau đã được qui định cụ thể.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi với câu hỏi của bạn. Chúc bạn thành công !

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Làm thế nào để đối mặt với khủng hoảng của con tôi ?