Cụ thể: Công ty A được nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê là 50 năm. Mục đích sử dụng đất là xây dựng khu Resort 5 sao và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Hiện nay đang chuyển sang phương thức "Time share" cho các nhà đầu tư thứ cấp Sở hữu tài sản là các Villa. Vậy tôi muốn hỏi về thủ tục, và công ty A có phải đối tượng được chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất hay không?

Mong luật sư tư vấn sớm giúp tôi .Tôi xin chân thành cảm ơn !

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật đất đai của công ty luật Minh Khuê.

Công ty được nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần để xây dựng khu Resort 5 sao công ty có là đối tượng được chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất không?

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến goi:1900.6162

 

Trả lời

Chào bạn ! cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty luật Minh Khuê ,với thông tin câu hỏi bạn cung cấp chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai năm 2013

Nghị định 43/2014/ND-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai năm 2013

2. Nội dung câu trả lời :

- Theo quy định tại khoản 1 khoản 2 điều 174 luật đất đai năm 2013 quy định như sau:

Điều 174. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê

1. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này.

2. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê ngoài quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có các quyền sau đây:

a) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất;

b) Cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

c) Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước; tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng; tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

d) Thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;

đ) Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Căn cứ tại điểm b khoản 2 điều này thì đối với tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất thu tiền đất một lần cho cả thời gian thuê thì có quyền cho thuê lại quyền sử dụng đất tài sản thuộc sỡ hữu của mình gắn liền với đất như vậy với công ty bạn thuộc đối tượng được chuyển từ hình thức thuê đất sang thuê laị đất.

- Về thủ tục cho thuê lại quyền sử dụng đất 

Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định trường hợp người sử dụng đất muốn thực hiện quyền chuyển nhượng, cho thuê lại quyền sử dụng đất thì phải nộp 1 bộ hồ sơ tới Văn phòng đăng ký đất đai thuộc sở tài nguyên và môi trường để làm thủ tục đăng ký biến động đất đai. Hồ sơ bao gồm:

. Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

 . Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật  đất đai - Công ty luật Minh Khuê