Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật cán bộ, công chức năm 2008

Luật viên chức số 58/2010/QH12

Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11

Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12

Luật doanh nghiệp năm 2014 

Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh

>> Xem thêm:  Các khoản thuế phải đóng khi cá nhân kinh doanh ?

Nghị định 185/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất

Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10

Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2009

Nghị định 78/2015/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp

Nghị định số 39/2007/NĐ-CP của Chính phủ : Về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh

Thông tư số 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thuế

2. Nội dung tư vấn:

Kính gửi cty luật Minh Khuê! Nhờ cty Luật tư vấn giúp tôi vấn đề như sau: Tôi hiện nay là một cán bộ viên chức của một Đài truyền thanh huyện. Vậy tôi có được đứng tên chủ cửa hàng kinh doanh về thiết bị, cơ khí-điện tử-tin học-vp phẩm. Cửa hàng của tôi có đăng ký xuất hoá đơn đỏ cho khách hàng. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Chào luật sư! Hiện nay tôi đang làm việc tại một đơn vị sự nghiệp công lập! Do nhu cầu phát triển, Trung tâm tôi muốn thành lập một cửa hàng kinh doanh các sản phẩm Nông nghiệp. Cửa hàng này được giao cho một nhóm cán bộ Trung tâm phụ trách và muốn hạch toán chi phí độc lập, có tài khoản và con dấu riêng. Vậy luật sư cho tôi hỏi, có được thành lập cửa hàng như vậy không? và thủ tục thành lập như thế nào? Xin trân trọng cảm ơn!

Điều 20 Luật Cán bộ, công chức quy định như sau:
"Điều 20. Những việc khác cán bộ, công chức không được làm 
Ngoài những việc không được làm quy định tại Điều 18 và Điều 19 của Luật này, cán bộ, công chức còn không được làm những việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân sự quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những việc khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền."
Điều 19 Luật viên chức quy định như sau:
"Điều 19. Những việc viên chức không được làm
6. Những việc khác viên chức không được làm theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật có liên quan."
Điều 18 Luật doanh nghiệp quy định như sau:
"Điều 18. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp
1. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:
b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;"
Điều 37 Luật phòng, chống tham nhũng quy định như sau:
"Điều 37. Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm
1. Cán bộ, công chức, viên chức không được làm những việc sau đây:
b) Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;"
Đối chiếu với các quy định trên thì Công chức, Viên chức không được “Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;”. Trường hợp “đứng tên thành lập hộ kinh doanh cá thể” thì không có quy định cấm làm nên công chức, viên chức được phép thành lập hộ kinh doanh cá thể. 

Vì vậy, bạn có thể thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp này.

Điểm b Khoản 2 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định như sau:

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể khi đi thuê địa điểm kinh doanh ?

"b) Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:

- Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài (mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này)."

Theo quy định của Thông tư 92/2015/TTT-BTC thì hộ kinh doanh sẽ được tính thuế theo phương pháp trực tiếp do đó trong trường hợp bạn thành lập hộ kinh doanh thì bạn sẽ không được xuất hóa đơn đỏ mà chỉ được xuất hóa đơn bán hàng.

Chào luật sư! Gia đình em có một cửa hàng kinh doanh tạp hóa nhỏ tại chợ. hôm vừa rồi cơ quan công an kiểm tra và thu giữ tại cửa hàng của gia đình e 53 gói mì chính nhỏ loại 100g của nhãn hiệu Ajinomoto báo là hàng giả, và yêu cầu chủ cửa hàng là mẹ e lên viết bản tường trình và tờ khai. xin luật sư tư vấn giúp trường hợp của gia đình e có bị truy tố trước pháp luật và bị sự phạt như thế nào theo luật không ạ ?

Trong trường hợp này, tùy từng hành vi, mức độ lỗi, số lượng hàng hóa,... mà mẹ bạn sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng, cụ thể bạn có thể tham khảo các quy định sau:

Điều 11 Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định như sau:

"Điều 11. Hành vi buôn bán hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng
1. Đối với hành vi buôn bán hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng quy định tại điểm a, b, c và d khoản 8 Điều 3 Nghị định này, mức phạt tiền như sau:
a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị dưới 1.000.000 đồng;
b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ 1.000.000 đồng đến dưới 3.000.000 đồng;
c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng;
d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;
đ) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;
e) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng;
g) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ 30.000.000 đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Phạt tiền gấp hai lần các mức tiền phạt quy định tại khoản 1 Điều này đối với hành vi nhập khẩu hàng giả hoặc hàng giả thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh cho người mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
b) Là thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
c) Là phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, chất tẩy rửa, diệt côn trùng, trang thiết bị y tế, xi măng, sắt thép xây dựng, mũ bảo hiểm.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này;
b) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc tiêu hủy tang vật đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này;
b) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất hàng giả đối với hành vi nhập khẩu hàng giả quy định tại Điều này;
c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều này;
d) Buộc thu hồi tiêu hủy hàng giả đang lưu thông trên thị trường đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này."

Điều 156 Bộ luật Hình sự quy định như sau:

"Điều 156. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả

1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến dưới một trăm năm mươi triệu đồng hoặc dưới ba mươi triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 153, 154, 155, 157, 158, 159 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

>> Xem thêm:  Hộ kinh doanh được tạm ngừng kinh doanh tối đa bao nhiêu lâu ?

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ một trăm năm mươi triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

g) Thu lợi bất chính lớn;

h) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh nhà trọ dưới dạng hộ kinh doanh cá thể ?

b) Thu lợi bất chính rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm."

xin chào luật sư.Cháu có chuyện muốn nhờ luật sư tư vấn giúp 1 việc.Cháu hiện mới mở cửa hàng kinh doanh internet,mọi giấy tờ cháu đã đầy đủ,chỉ có thiếu giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy(pccc). Cháu thấy có người bảo cháu kinh doanh như thế không cần phải giấy chứng nhận pccc,có người lại bảo cháu cần phải có giấy pccc.vậy cháu xin luật sư tư vấn cho cháu là cháu kinh doanh internet cá thể như thế có cần phải giấy chứng nhận pccc không ạ.cháu xin cám ơn

Khi hoạt động kinh doanh, một số cơ sở sản xuất kinh doanh phải đáp ứng đủ các điều về phòng cháy chữa cháy thì mới được phép hoạt động kinh doanh. Dưới đây là các cơ sở khi hoạt động phải đáp ứng điều kiện về phòng cháy chữa cháy:

1. Nhà ở, khách sạn, văn phòng làm việc, nhà cho thuê văn phòng có chiều cao từ 7 tầng trở lên;
 
2. Cơ sở sản xuất, chế biến xăng dầu, khí đốt hoá lỏng và hoá chất dễ cháy, nổ, với mọi quy mô;
 
3. Cơ sở sản xuất, gia công, cung ứng, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
 
4. Kho xăng dầu có tổng dung tích 500 m3 trở lên, kho khí đốt hoá lỏng có tổng trọng lượng khí từ 600 kg trở lên;
 
5. Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí đốt hoá lỏng;
 
6. Chợ kiên cố hoặc bán kiên cố có tổng diện tích kinh doanh từ 1200m2 trở lên hoặc có từ 300 hộ kinh doanh trở lên, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bách hoá có tổng diện tích các gian hàng từ 300 m2 trở lên hoặc có tổng khối tích từ 1.000 m3 trở lên;
 
7. Nhà máy nhiệt điện có công suất từ 100.000 KW trở lên, nhà máy thuỷ điện có công suất từ 20.000 KW trở lên, trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên; 

Mình mở cửa hàng kinh doanh buôn bán tạp hóa trong trường hợp nào thì mình bị quản lý thị trường và công an kinh tế phạt nếu mình có giay phép kinh doanh đầy đủ có giấy xác nhận sức khoẻ và vs an toàn thực phẩm

Có khá nhiều trường hợp để bạn có thể bị cơ quan có thẩm quyền nhà nước xem xét và xử phạt ví dụ như: chậm nộp thuế; kinh doanh không đúng ngành nghề, địa điểm trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hàng không có nguồn gốc;...

Luật Minh Khuê cho em hỏi, em muốn mở cửa hàng kinh doanh hạt giống có phải đăng ký kinh doanh không, nếu có thì thủ tục như thế nào? Liên hệ với cơ quan nào? Chân thành cảm ơn!
em chuẩn bị mở 1 cửa hàng kinh doanh chuyên bên hóa chất xây dựng , a/c có thể tư vấn giúp thủ tuc đăng ký giấy phép kinh doanh ?, và nộp thuế như thế nào? và cửa hàng thì có xuất hóa đơn được ko?

Điều 3 Nghị định 39/2007/NĐ-CP quy định như sau:

"Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, một số từ ngữ đ­ược hiểu nh­ư sau:

1. Cá nhân hoạt động th­ương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động đ­ược pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác như­ng không thuộc đối t­ượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là “th­ương nhân” theo quy định của Luật Thương mại. Cụ thể bao gồm những cá nhân thực hiện các hoạt động th­ương mại sau đây:

>> Xem thêm:  Giám đốc một công ty có được thành lập hộ kinh doanh ? Mức thuế hộ kinh doanh

a) Buôn bán rong (buôn bán dạo) là các hoạt động mua, bán không có địa điểm cố định (mua rong, bán rong hoặc vừa mua rong vừa bán rong), bao gồm cả việc nhận sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm của các th­ương nhân đ­ược phép kinh doanh các sản phẩm này theo quy định của pháp luật để bán rong;

b) Buôn bán vặt là hoạt động mua bán những vật dụng nhỏ lẻ có hoặc không có địa điểm cố định;

c) Bán quà vặt là hoạt động bán quà bánh, đồ ăn, n­ước uống (hàng nước) có hoặc không có địa điểm cố định;

d) Buôn chuyến là hoạt động mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc ng­ười bán lẻ;

đ) Thực hiện các dịch vụ: đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định;

e) Các hoạt động thương mại một cách độc lập, th­ường xuyên không phải đăng ký kinh doanh khác.

2. Kinh doanh l­ưu động là các hoạt động thương mại không có địa điểm cố định."

Như vậy, đối với trường hợp này, đối với mặt hàng hạt giống thì không phải xin cấp phép, tuy nhiên, bạn mở cửa hàng buôn bán thường xuyên, có địa điểm cố định thì bạn nên đăng ký kinh doanh và đăng ký với hình thức hộ kinh doanh. 

Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về hồ sơ và trình tự đăng ký hộ kinh doanh như sau:

"Điều 71. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh
1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:
a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);
b) Ngành, nghề kinh doanh;
c) Số vốn kinh doanh;
d) Số lao động;
đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.
Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.
2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:
a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định này;
c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.
3. Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
4. Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh."

>> Xem thêm:  Thủ tục chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cá thể mới năm 2020

 Mở cửa hàng kinh doanh sữa và bĩm Daer. Tôi muốn mở cửa hàng kinh doanh sữa luatminhkhue có thể tư vấn cho tôi về giấy phép, khung thuế. Các trình tự thủ tục cần thiết để mở một cửa hàng không. Trân trọng!

Trong trường hợp này, bạn mở cửa hàng kinh doanh sữa và bỉm do đó bạn cũng nên thành lập hộ kinh doanh như câu hỏi mở cửa hàng kinh doanh hạt giống chúng tôi vừa trao đổi ở trên.

Theo hướng dẫn của thông tư số 92/2015/TT-BTC như sau:

"Điều 2. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

1. Nguyên tắc áp dụng

...b) Đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm."

Vậy nếu doanh thu của bạn từ 100 triệu đồng/năm trở xuống bạn sẽ chỉ phải đóng thuế môn bài theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC.

Nếu doanh thu của bạn trên 100 triệu đồng/năm, ngoài thuế môn bài, bạn phải đóng thuế TNCN và thuế GTGT theo phương pháp khoán. Đối với trường hợp của bạn nếu kinh doanh 2 mảng gồm bán thẻ điện thoại và kinh doanh dịch vụ internet vậy thuế suất chia làm 2 mảng như sau:

- Đối với bán bỉm, sữa sẽ thuộc lĩnh vực: Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5%.

Và cách tính thuế khoán đối với hộ kinh doanh như sau:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT

>> Xem thêm:  Thẩm quyền ra quyết định kiểm tra đối với hộ kinh doanh, cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp ?

Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN xTỷ lệ thuế TNCN

Kính gửi: Luật Minh Khuê Hiện tôi đang có 1 cửa hàng kinh doanh về thời trang từ tháng 9/2015 nhưng chưa đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước. Vậy tôi có thể bị phạt về những vấn đề gì và mức phạt như thế nào? Quy định cụ thể trong luật nào? Nhờ các luật sư tư vấn giúp tôi!

Theo quy định của Nghị định 39/2007/NĐ-CP nêu trên thì trường hợp của bạn phải đăng ký kinh doanh nhưng hiện tại bạn chưa đăng ký do đó bạn bị xử phạt theo như quy định của Điều 6 Nghị định 185/2013/NĐ-CP như sau:

"Điều 6. Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh không đúng ngành nghề, mặt hàng, địa điểm kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động kinh doanh mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tục hoạt động kinh doanh khi đã bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đình chỉ kinh doanh hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
4. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt quy định từ khoản 1 đến khoản 3 Điều này trong trường hợp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện." 

Điều 22 Luật Quản lý thuế quy định như sau:

"Điều 22. Thời hạn đăng ký thuế

Đối tượng đăng ký thuế phải đăng ký thuế trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày:

1. Được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

2. Bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh hoặc hộ gia đình, cá nhân thuộc diện đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

3. Phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay;

4. Phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân;

>> Xem thêm:  Hộ kinh doanh được sử dụng tối đa bao nhiêu lao động ? Mức thuế phải nộp

5. Phát sinh yêu cầu được hoàn thuế."

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì bạn chưa đăng ký kinh doanh nhưng bạn đã đưa hoạt động kinh doanh bào thực tế do đó theo quy định của luật bạn sẽ bị xử phạt theo quy định của Điều 7 Thông tư 166/2013/TT-BTC cụ thể như sau:

"Điều 7. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).

3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá thời hạn quy định trên 30 ngày.

b) Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.

c) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp."

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Hộ kinh doanh và cá nhân có được nhập khẩu hàng hóa không ?

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật Doanh nghiệp - Công ty luật MInh KHuê 

>> Xem thêm:  Quy định bán hóa đơn cho hộ kinh doanh cá thể và cách xuất hóa đơn ?