Qua tháng 12 năm 2015, em đã khắc phục là đã hoàn trả đủ lại số tiền nói trên và nhà trường không làm đơn khiếu nại. Hiện nay em đang bị phòng tài chính quận thanh tra. Nếu phát hiện ra liệu em có phải đi tù hay không. Và thời gian đi tù là bao lâu. Hiện nay em rất hoang mang lo sợ, kính xin luật sư cho em câu trả lời sớm.

Em xin chân thành cảm ơn !!!

Câu hỏi được biên tập từ bộ phận tư vấn pháp luật Hình sự - Công ty luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho công ty luật Minh Khuê. Với vấn đề của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý

Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 

Luật viên chức năm 2010 

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 

Nội dung phân tích:

Khoản 3 Điều 1 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định: 

"3. Người có chức vụ, quyền hạn bao gồm:

a) Cán bộ, công chức, viên chức;"

Điều 2 Luật viên chức năm 2010 quy định: 

"Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật."

Theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn đang làm kế toán trưởng trong đơn vị hành chính sự nghiệp, được tuyển dụng theo vị trí làm việc theo hợp đồng làm việc thì bạn là viên chức. Và bạn có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.

Để xác định được việc bạn có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không thì cần phải căn cứ vào việc hành vi của bạn có cấu thành tội phạm hay không.

Thứ nhất, bạn là người nắm giữ chức vụ kế toán trưởng của đơn vị hành chính sự nghiệp có trách nhiệm và nhiệm vụ trong việc thực hiện công việc của đơn vị. Thứ hai, hành vi của bạn là lợi dụng vị trí của mình để  giả mạo chữ ký của giám đốc tiến hành làm Ủy nhiệm chi khống để lấy tiền từ ngân hàng sử dụng. Thứ ba, bạn hoàn toàn nhận thức được hành vi của mình làm có thể gây thiệt hại đến tài sản của đơn vị, là trái với quyền hạn, chức vụ của mình nhưng bạn vẫn thực hiện và thực hiện tới 5 lần. Thứ tư, bạn có động cơ, thực hiện hành vi này nhằm phục vụ lợi ích cá nhân, mặc dù chưa để lại hậu quả gì vì bạn đã tiến hành bù lại số tiền đã lấy  Từ những căn cứ trên, hành vi của nhân viên này có dấu hiệu của tội lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo đó Điều 280 Bộ luật Hình sự quy định về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản như sau:

"1. Người nào lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A Chương này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu năm đến mười ba năm:
a) Có tổ chức;
b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;
c) Phạm tội nhiều lần;
d) Tái phạm nguy hiểm;
đ) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
e) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười ba năm đến hai mươi năm:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.
5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng".

Hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của công dân bị coi là tội phạm khi:
+ Giá trị tài sản bị chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên
+ Giá trị tài sản bị chiếm đoạt dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng
+ Giá trị chiếm đoạt dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị xử lí kỉ luật về hành vi này mà còn vi pham
+ Giá trị chiếm đoạt dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị kết án về một trong các tội quy định từ Điều 278 đến Điều 284 Bộ luật hình sự, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Khung hình phạt đối với tội này như sau:
- Khung cơ bản: phạt tù từ một năm đến sáu năm
- Khung tăng nặng thứ nhất: phạt tù từ sáu năm đến mười ba năm áp dụng trong trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết định khung tăng nặng quy định tại khoản 2
- Khung tăng nặng thứ hai: phạt tù từ mười ba năm đến hai mươi năm, áp dụng trong trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết định khung tăng nặng quy định tại khoản 3
- Khung tăng nặng thứ ba: phạt tù hai mười năm hoặc tù chung thân, áp dụng trong trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết định khung tăng nặng quy định tại khoản 4
 - Hình phạt bổ sung: cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Như vậy, với hành vi của bạn hoàn toàn có khả năng bị khép vào tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, với việc bạn đã hoàn lại đầy đủ số tiền 370 triệu thì mực hình phạt bạn phải chịu có thể rơi vào khoảng từ 1 năm đến 13 năm và chịu hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự