1. Đang học đại học thứ 2 có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ?

Kính chào Luật Minh Khuê, em có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Em trước đây học trường ĐH VTT ngành Tài Chính Ngân Hàng đã tốt nghiệp, sau đó em chuyển trường ĐH Công Nghiệp TP HCM học ngành Công nghệ thông tin em đang học được 1 năm thì được mời đi khám nghĩa vụ quân sự (NVQS) em đã nộp giấy xác nhận tạm hoãn NVQS, nhưng phường không cho hoãn nói là luật NVQS không cho hoãn nếu như học 2 trường ĐH, cho em hỏi trường hợp của em có được hoãn NVQS không ?
Em xin chân thành cảm ơn!
Người gửi: C.Đ

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chúng tôi được biết trước đây bạn học Trường ĐH VTT ngành Tài Chính Ngân Hàng đã tốt nghiệp. Sau đó bạn chuyển Trường ĐH Công Nghiệp TP HCM học ngành Công nghệ thông tin, bạn đang học được 1 năm thì được mời đi khám nghĩa vụ quân sự (NVQS) và bạn đã nộp giấy xác nhận tạm hoãn NVQS, nhưng phường không cho hoãn nói là luật NVQS không cho hoãn nếu như học 2 trường ĐH. Trong trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

- Theo Khoản 1 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định những công dân nam sau đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình:

"Việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, như sau:

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận.

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo....".

Như vậy, Cán bộ phường không cho hoãn đối với trường hợp của bạn là đúng. Trước đây bạn học Trường ĐH VTT ngành Tài Chính Ngân Hàng đã tốt nghiệp thì bạn thuộc đối tượng được tạm hoãn Nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP. Nhưng đến nay bạn chuyển Trường ĐH Công Nghiệp TP HCM học ngành Công nghệ thông tin nên việc tạm hoãn là không phù hợp.

>> Xem thêm:  Khu phi quân sự là gì ? Một số khu phi quân sự trên thế giới?

2. Tư vấn việc hoãn nghĩa vụ quân sự?

Xin chào Luật Minh Khuê: tôi đã học xong cao đẳng và học đại học FPT chương trình liên kết quốc tế với đại học Greenwich sau khi ra trường tôi sẽ được cấp bằng đại học do bên Greewich cấp như vậy thì xem như là "Du học trong nước".
Vậy tôi có được hoãn nghĩa vụ trong thời gian học hay không? (thay vì ra nước ngoài học > 6 tháng thì tôi học tại VN nhưng bằng cấp là do nước ngoài chứ không phải do trong nước cấp)?
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Người gửi: Đ.T.M.P

Tư vấn việc hoãn nghĩa vụ quân sự?

Luật sư tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự trực tuyến, gọi:1900.6162

Trả lời:

Quy định về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ được hướng dẫn bởi Thông tư 148/2018/TT-BQP, bạn sẽ được tạm hoãn hoặc miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự, nếu rơi vào một trong các trường hợp dưới đây.

"Các trường hợp được tạm hoãn nhập ngũ:

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận.

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo....".

>> Xem thêm:  Mất răng thì có phải đi nghĩa vụ quân sự không ? Quy định về độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự ?

3. Thời gian tạm hoãn nghĩa vụ quân sự là bao lâu?

Xin luật sư giải đáp giúp em em học khóa 2016-2019 thì hạn tạm hoãn tới năm nào? Dòng hạn tới năm nào thì bên nào được ghi? Khóa 2016-2019 là thời gian hoàn thành! Đối với hệ cao đẳng thì thêm 1,5 năm là 4,5 năm là thời gian tối đa hoàn thành chương trình học theo hệ thống tín chỉ thì em có được ra hạn thêm 1,5 năm tạm hoãn nữa không?
Em xin cám ơn!

Trả lời

Theo Thông tư 148/2018/TT-BQP về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ quy định về Đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ:

"Việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, như sau:

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận.

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo......".

Như vậy, bạn sẽ được học tập và tạm hoãn gọi nhập ngũ cho đến khi hoàn thành chương trình học hệ cao đẳng.

>> Xem thêm:  Đã tách hộ khẩu và kết hôn có được miễn nghĩa vụ quân sự ? Mức phạt khi không nhập ngũ ?

4. Quy định pháp luật về hoãn nghĩa vụ quân sự?

Thưa luật sư, tôi muốn hỏi: Tôi sinh ngày 22/04/1995 hiện tại tôi đang đi làm. Luật sư cho tôi hỏi với độ tuổi của tôi hiện tại tôi có còn bị gọi đi tham gia Nghĩa Vụ Quân Sự trong năm 2020 nữa hay không? (Tôi được biết là thanh niên từ độ tuổi 18 đến hết 25 tuổi sẽ được gọi tham gia Nghĩa Vụ Quân Sự nhưng tôi vẫn chưa rõ lắm về "hết 25 tuổi" vì có nhiều ý kiến khác nhau).

Mong luật sư sớm giải đáp giúp tôi, tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Trường.

Hoãn nghĩa vụ quân sự và độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự ?

Luật sư tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự trực tuyến, gọi:1900.6162

Trả lời:

Căn cứ vào điều 30 Luật nghĩa vụ quân 2015 quy định độ tuổi gọi nhập ngũ như sau:

"Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi".

Các trường hợp được tạm hoãn, miễn: điều 41, luật nghĩa vụ quân sự 2015

"Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên....".

>> Xem thêm:  Bao nhiêu tuổi thì phải đi nghĩa vụ quân sự ?

5. Đỗ đại học có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không?

Chào luật sư, tôi 19 tuổi, năm trước do thi trượt đại học nên vào học tại 1 trường cao đẳng hệ chính quy, lúc đó trên phường báo nộp giấy xác nhận học tại trường thì tôi nộp của trường cao đẳng đó. Trong thời gian học tôi ôn thi lại và năm nay đậu vào bậc đại học.
Lúc phường gọi tôi nộp giấy xác nhận học tại trường để tạm hoãn thì tôi nộp giấy của trường mới này thì trên phường bảo là không chấp nhận, nói là tại sao năm nay lại khác trường năm ngoái, cho tôi được biết là tại sao lại như vậy và tôi có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự để tiếp tục học hay không?
Cảm ơn!

Trả lời:

Khoản 1 Điều 6 Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT quy định:

"Điều 6. Thời gian và kế hoạch đào tạo

1. Các trường tổ chức đào tạo theo khóa học, năm học và học kỳ.

a) Khóa học là thời gian thiết kế để sinh viên hoàn thành một chương trình cụ thể. Tùy thuộc chương trình, khóa học được quy định như sau:

- Đào tạo trình độ cao đẳng được thực hiện từ hai đến ba năm học tùy theo ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp; từ một năm rưỡi đến hai năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành đào tạo;

- Đào tạo trình độ đại học được thực hiện từ bốn đến sáu năm học tùy theo ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp; từ hai năm rưỡi đến bốn năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành đào tạo; từ một năm rưỡi đến hai năm học đối với người có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành đào tạo.......

Như vậy, theo quy định trên vì bạn là đối tượng sinh viên đang theo học tại trường cao đẳng nên việc bạn đã nộp giấy báo nhập học cao đẳng và đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ rồi nên giờ đây khi bạn tiếp tục học tập ở bậc đại học thì bạn sẽ không thể được tạm hoãn gọi nhập ngũ
Những điều cần lưu ý: Như vậy, bạn sẽ không được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ tiếp khi đỗ đại học
Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: l[email protected] để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật NVQS - Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Bị trĩ có phải đi nghĩa vụ quân sự không ? Cách tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự tự nguyện ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Độ tuổi gọi đi nghĩa vụ quân sự là bao nhiêu?

Trả lời:

Căn cứ theo Điều 31 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về độ tuổi gọi nhập ngũ, cụ thể như sau:

"Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi".

Câu hỏi: Những trường hợp nào sẽ được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?.

Trả lời:

Khoản 1 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về các trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, cụ thể như sau:

"Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo".

Câu hỏi: Những trường hợp nào được miễn nghĩa vụ quân sự?

Trả lời:

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về các trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự, cụ thể như sau:

"2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên".