Trong đó, tại điều 9 có quy định về các vị trí việc làm kiêm nhiệm: ngoài những vị trí việc làm do giáo viên kiêm nhiệm đã được hưởng định mức giảm tiết dạy quy định tại các văn bản hiện hành của bộ giáo dục và đào tạo, các vị trí việc làm kiêm nhiệm sau đây được hưởng định mức giảm tiết dạy.

Cụ thể: Giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo vụ và giáo viên kiêm nhiệm làm công tác tư vấn học sinh được sử dụng một số tiết trong tuần. Tôi đang quản lý một trường thcs ở vùng đồng bằng (13 lớp). Vậy trường tôi có được phân công giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo vụ và giáo viên kiêm nhiệm làm công tác tư vấn học sinh được tính 04 tiết/tuần/nhiệm vụ không.

Kính đề nghị quý luật sư của công ty luật tnhh luật minh khuê tư vấn giúp tôi để kịp thời triển khai cho năm học mới 2017-2018 ?

Trân trọng cám ơn.

 

Luật sư trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

- Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

2. Nội dung tư vấn:

"Điều 9. Các vị trí việc làm kiêm nhiệm
Ngoài những vị trí việc làm do giáo viên kiêm nhiệm đã được hưởng định mức giảm tiết dạy quy định tại các văn bản hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo các vị trí việc làm kiêm nhiệm sau đây được hưởng định mức giảm tiết dạy như sau:
a) Giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo vụ: Những trường phổ thông không bố trí nhân viên chuyên trách làm công tác giáo vụ thì được bố trí giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo vụ. Trường có từ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được sử dụng 08 tiết trên tuần; từ 27 lớp trở xuống đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 18 lớp trở xuống đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được sử dụng 04 tiết trên tuần để làm công tác giáo vụ;
b) Giáo viên kiêm nhiệm làm công tác tư vấn học sinh: Trường phổ thông cấp tiểu học có từ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được sử dụng 06 tiết trên tuần; từ 27 lớp trở xuống đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 18 lớp trở xuống đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được sử dụng 03 tiết trên tuần để thực hiện nhiệm vụ tư vấn học sinh.
Trường phổ thông cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông có từ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được sử dụng 08 tiết trên tuần; từ 27 lớp trở xuống đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 18 lớp trở xuống đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được sử dụng 04 tiết trên tuần để thực hiện nhiệm vụ tư vấn học sinh
;"

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 16/2017/TT - BGDĐT thì ngoài những vị trí việc làm do giáo viên kiêm nhiệm đã được hưởng định mức giảm tiết dạy tại Thông tư 28/2009/TT - BGDĐT, thông tư 08/2016/TT - BGDĐT thì các vị trí việc làm kiêm nhiệm như kiêm nhiệm làm công giáo vụ; kiêm nhiệm làm công tác tư vấn học sinh thì phải đáp ứng điều kiện về số lượng lớp dạy, về vùng dạy. 

Quý khách công tác tại trường trung học cơ sở ở vùng đồng bằng nhưng chỉ quản lý 13 lớp học nên không thể áp dụng quy định giảm mức tiết dạy tại Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT được. Quý khách có thể tham khảo hai thông tư nêu trên để xác định thêm mức hưởng định mức giảm tiết dạy.

>> Xem thêm:  Bộ luật lao động là gì ? Quan điểm của Đảng, hệ thống pháp luật về quan hệ lao động

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về "Tư vấn xác định mức lương cho giáo viên kiêm nhiệm thực hiện Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ?". Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Phụ cấp lương là gì ? Cách khoản phụ cấp tiền lương hiện nay