Điều này gây ô nhiễm không khí, đất và ảnh hưởng đến mạch nước ngầm. Mặc dù gia đình em nhiều lần phản ảnh với họ về việc này và yêu cầu họ cần có biện pháp bảo vệ môi trường nhưng họ vẫn cố tình xả thải nước phân heo ra ngoài môi trường. Ngoài ra nước thải này còn tràn sang đất nhà người khác, họ cũng phản ánh nhưng chính họ cũng bị hộ chăn nuôi này chửi bới, thách thức. Nhiều lần họp chi bộ ấp có nói về vấn đề này, nhưng không có khả quan. Thời gian gần đây, gia đình tôi bịt cống nước nhà tôi lại(vẫn còn chừa chổ hở để nước mưa có thể chảy) để ngăn nước phân heo này chảy ra mương. Sau khi bịt miệng cống lại, hộ ông này báo với Trưởng Ấp là gia đình tôi bịt miệng cống lại không cho nước phân heo với nước sinh hoạt của ông này chảy ra mương. Sau đó ông Trưởng Ấp có xuống xem tình hình và lắc đầu với cảnh phân heo ở mương này. Ngay buổi chiều hôm đó, ông Trưởng Ấp xuống nhà em một lần nữa để giải quyết(hộ chăn nuôi này không đồng ý với ý kiên về việc khắc phục của gia đình em và ông Trưởng Âp đưa ra), thì hộ ông này xông vào nhà em chửi bới, đe dọa tính mạng gia đình em, trước sự chứng kiến của ông Trưởng Ấp. Hộ ông này còn dọa kiện chúng em ra xã. Ngoài ra, một số hộ còn thải nước thải sinh hoạt và phân người qua cống nước chảy ra mương gây ô nhiểm môi trường. Luật pháp có cho phép các hộ này thải chất thải sinh hoạt ra môi trường hay không?. Vậy tôi xin hỏi chế tài xử lý việc hộ ông này như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn quý luật sư.

Trả lời:Chào bạn,cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau

I Cơ sở pháp lý:

Luật bảo vệ môi trường năm 2014 

II Nội dung phân tích

Theo quy định tại Điều 7,Điều 82,Điều 99 Luật bảo vệ môi trường 2014. Luật pháp không cho phép,các tổ chức cá nhân thải chất thải ra môi trường khi chưa được xử lý.

"Điều 7. Những hành vi bị nghiêm cấm

5. Thải chất thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; các chất độc, chất phóng xạ và chất nguy hại khác vào đất, nguồn nước và không khí."

"Điều 82. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với hộ gia đình

1. Giảm thiểu, phân loại tại nguồn, thu gom và chuyển rác thải sinh hoạt đến đúng nơi quy định.

2. Giảm thiểu, xử lý và xả nước thải sinh hoạt đúng nơi quy định.

3. Không được phát tán khí thải, gây tiếng ồn, độ rung và tác động khác vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư xung quanh.

4. Nộp đủ và đúng thời hạn phí bảo vệ môi trường; chi trả cho dịch vụ thu gom, xử lý chất thải theo quy định của pháp luật;

5. Tham gia hoạt động bảo vệ môi trường công cộng và tại khu dân cư.

6. Có công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm bảo đảm vệ sinh, an toàn"

"Điều 99. Quy định chung về quản lý nước thải

1. Nước thải phải được thu gom, xử lý bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường."

Như vậy theo quy định củ pháp luật bảo vệ môi trường ,pháp luật quy định những hành vi bị nghiêm cấm đó là xả nước thải ra ngoài môi trường khi chưa được xử lý,gây ô nhiễm môi trường.Những hành vi đó đều bị cấm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.Theo như bạn nói thì ràng hộ gia đình kia đã có hành vi sả nước thải trực tiếp ra môi trường mà không xử lý trước,gây ô nhiễm môi trường và không có biện pháp bảo vệ môi trường.Trong trường hợp này bạn cố quyền nhờ hòa giải cơ sở ở địa phương bạn đứng ra hòa giải tranh chấp về môi trường giữa gia đình bạn và gia đình hàng xóm nhà bạn.

Điều 161 Luật bảo vệ môi trường quy định:

"Điều 161. Tranh chấp về môi trường

1. Nội dung tranh chấp về môi trường gồm:

a) Tranh chấp về quyền, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng thành phần môi trường;

b) Tranh chấp về xác định nguyên nhân gây ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường;

c) Tranh chấp về trách nhiệm xử lý, khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường.

2. Các bên tranh chấp về môi trường gồm:

a) Tổ chức, cá nhân sử dụng thành phần môi trường có tranh chấp với nhau;

b) Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng các thành phần môi trường và tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cải tạo, phục hồi khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái, bồi thường thiệt hại về môi trường.

3. Việc giải quyết tranh chấp về môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp dân sự ngoài hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

4. Tranh chấp về môi trường trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà một hoặc các bên là tổ chức, cá nhân nước ngoài được giải quyết theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp có quy định khác trong điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên."

Như vậy theo quy định của pháp luật thì bạn và gia đình hàng xóm của bạn có thể giải quyết tranh chấp theo quy định về pháp luật giải quyết tranh chấp dân sự như thương lượng, hòa giải, tòa án.

Nếu như thương lượng hòa giải không được bạn có quyền tố cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 162 Luật bảo vệ môi trường năm 2014:

"Điều 162. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về môi trường

1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, khởi kiện về hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

2. Cá nhân có quyền tố cáo vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường với cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố cáo.

3. Thời hiệu khởi kiện về môi trường được tính từ thời điểm tổ chức, cá nhân bị thiệt hại phát hiện được thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về môi trường của tổ chức, cá nhân khác

Trong trường hợp này của bạn để  bảo vệ môi trường và bảo vệ môi trường của gia đìnhbạn  ,bạn có thể viết đơn tố cáo và nộp đơn ra ủy ban nhân dân xã nới bạn cư trú.UBNDX sẽ có trách nhiệm xem xét và giat quyết theo quy dịnh của pháp luật."

Về chế tài xử lý hành vi vi phạm:

Điều 160. Xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường, gây thiệt hại cho tổ chức và cá nhân khác, có trách nhiệm khắc phục ô nhiễm, phục hồi môi trường, bồi thường thiệt hại và xử lý theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

Việc xác định thiệt hại được thực hiện theo quy định tại Điều 165 Luật bảo vệ môi trường.

"Điều 165. Xác định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường

1. Sự suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường gồm các mức độ sau:

a) Có suy giảm;

b) Suy giảm nghiêm trọng;

c) Suy giảm đặc biệt nghiêm trọng.

2. Việc xác định phạm vi, giới hạn môi trường bị suy giảm chức năng, tính hữu ích gồm:

a) Xác định giới hạn, diện tích của khu vực, vùng lõi bị suy giảm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng;

b) Xác định giới hạn, diện tích vùng đệm trực tiếp bị suy giảm;

c) Xác định giới hạn, diện tích các vùng khác bị ảnh hưởng từ vùng lõi và vùng đệm.

3. Việc xác định các thành phần môi trường bị suy giảm gồm:

a) Xác định số lượng thành phần môi trường bị suy giảm, loại hình hệ sinh thái, giống loài bị thiệt hại;

b) Mức độ thiệt hại của từng thành phần môi trường, hệ sinh thái, giống loài.

4. Việc tính chi phí thiệt hại về môi trường được quy định như sau:

a) Chi phí thiệt hại trước mắt và lâu dài do sự suy giảm chức năng, tính hữu ích của các thành phần môi trường;

b) Chi phí xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường;

c) Chi phí giảm thiểu hoặc triệt tiêu nguồn gây thiệt hại;

d) Thăm dò ý kiến các đối tượng liên quan;

đ) Tùy điều kiện cụ thể có thể áp dụng một trong những biện pháp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này để tính chi phí thiệt hại về môi trường, làm căn cứ để bồi thường và giải quyết bồi thường thiệt hại về môi trường.

5. Việc xác định thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường được tiến hành độc lập hoặc có sự phối hợp giữa bên gây thiệt hại và bên bị thiệt hại.

Trường hợp mỗi bên hoặc các bên có yêu cầu thì cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường có trách nhiệm tham gia hướng dẫn cách tính xác định thiệt hại hoặc chứng kiến việc xác định thiệt hại.

6. Việc xác định thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của con người, tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do gây ô nhiễm, suy thoái môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật.

7. Chính phủ quy định chi tiết Điều này."

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự