>> Luật sư tư vấn luật Hành chính về kỷ luật Đảng, gọi:  1900.6162

 

Luật sư trả lời:  

1. Cơ sở pháp lý

Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam

Hướng dẫn 01- HD/TW

2. Nội dung tư vấn

Theo thông tin quý khách hàng cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật chúng tôi có những kết luận như sau

Sẽ có 2 trường hợp khi Đảng viên ra khỏi Đảng:

Trường hợp 1: Đảng viên vi phạm các quy định trong Điều lệ Đảng.

>> Xem thêm:  Những trường hợp công dân được kết nạp Đảng ? Điều kiện kết nạp Đảng là gì ?

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 8 Điều lệ Đảng 

"Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng, hoặc đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục và định thời hạn sửa chữa mà không tiến bộ thì chi bộ xem xét quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên"

Nếu Đảng viên vi phạm nội dung quy định thì chi bộ sẽ xem xét quyết định xoá tên trong danh sách Đảng viên, đi kèm với đó là một số quy định về thi hành Điều lệ Đảng tại Tiểu 11.1 Hướng dẫn 01-HD/TW quy định xóa tên Đảng viên trong danh sách Đảng viên:

a) Đảng viên làm bản tự kiểm điểm và kiểm điểm trước chi bộ. Trường hợp chi ủy đã yêu cầu đến lần thứ 3 nhưng đảng viên đó không làm bản kiểm điểm hoặc không đến dự họp để kiểm điểm thì chi bộ vẫn xem xét, xử lý đối với đảng viên đó.

Trường hợp đảng viên cố tình không làm bản kiểm điểm theo yêu cầu của chi bộ thì chi bộ thực hiện ngay quy trình đề nghị xóa tên đảng viên.

b) Chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở, cấp có thẩm quyền xem xét xóa tên đảng viên, thực hiện thủ tục xem xét như hướng dẫn tại Điểm 4 (4.6) của Hướng dẫn này.

c) Giải quyết khiếu nại xóa tên đảng viên:

Thực hiện theo Quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

Trường hơp 2 : Đảng viên tự nguyện xin ra khỏi Đảng.

Căn cứ vào Tiểu 11.2 tại Mục 11 Hướng dẫn 01- HD/TW quy định về Đảng viên xin ra khỏi Đảng:

 Chỉ xem xét cho ra khỏi Đảng đối với những đảng viên chưa vi phạm về tư cách. Nếu vi phạm tư cách đảng viên thì phải xử lý kỷ luật về Đảng, sau đó mới xét cho ra khỏi Đảng.

Thông tin quý khách hàng cung cấp thì sẽ áp dụng Trường hợp 2 và quý khách cần làm thủ tục ra khỏi Đảng như sau:

- Đảng viên xin ra khỏi Đảng phải làm đơn, nói rõ lý do xin ra khỏi Đảng, báo cáo chi bộ.

- Chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở xem xét, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xét, quyết định cho ra khỏi Đảng và làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên.

- Đảng ủy cơ sở được ủy quyền kết nạp đảng viên, khai trừ đảng viên thì ra quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên

Sau đây là mẫu đơn xin ra khỏi Đảng: Mẫu đơn xin ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam cập nhật mới nhất  

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định phê duyệt điều lệ hội (Mẫu số 3)

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hành chính - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Kết nạp Đảng và việc đảng viên có được đi lao động nước ngoài hay không ?