Vào năm 2008 tôi đã xin nghỉ việc tạicty nhà nước và đã được đảng ủy cấp trên giao toàn bộ hồ sơ đảng viên chotôi trong đó có giấy chuyển sinh hoạt đảng để tôi nộp về chi bộ đảng nơitôi cu trú theo qui định. Thời gian này, tôi chưa hề vi phạm bất kỳ ky luậtnào của đảng. - sau khi có quyết định nghỉ việc, tôi quyết định cất hồ sơ và không nộpgiấy chuyển sinh hoạt đảng trong thời gian qui định và có suy nghĩ là theođiều lệ của đảng, tôi sẽ tự động bị xóa tên khỏi đảng nếu bỏ sinh hoạt vàkhông đóng đảng phí trong vòng ba tháng. - hiện nay, tôi muốn chính thức ra khỏi đảng thì cần phải làm những thủ tụcgì để hợp thức hóa hay tôi đã hiến nhiên bị xóa tên khỏi danh sách đảngviên do tôi đã không sinh hoạt và đóng đảng phí từ nhiều năm. Rất mong luật sư của cty minh khuê hỗ trợ tư vấn và vui lòng cho biết ctycó thể giúp can thiệp để đẩy nhanh việc tiến hành các thủ tục hay không. Tôi xin chân thành cảm tạ. Lê hoàng duy.

Người gửi : Le Hoang Duy

Luật sư trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Hướng dẫn 01-hd-tw

Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam

2. Nội dung giải đáp:

Theo điều 8, Quy định 29 QĐ – TW thi hành điều lệ Đảng 2016 quy định:

      Chi bộ xem xét, đề nghị cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên đối với các trường hợp sau:

  • Đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng hoặc không đóng Đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng;
  • Đảng viên tự ý trả thẻ đảng viên hoặc tự hủy thẻ đảng viên;
  • Đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục nhưng sau thời gian 12 tháng phấn đấu không tiến bộ;
  • Đảng viên hai năm liền vi phạm tư cách đảng viên;
  • Đảng viên không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.

 

 Thủ tục xóa tên Đảng viên

  • Đảng viên làm bản tự kiểm điểm và kiểm điểm trước chi bộ. Trường hợp chi ủy đã yêu cầu đến lần thứ 3 nhưng đảng viên đó không làm bản kiểm điểm hoặc không đến dự họp để kiểm điểm thì chi bộ vẫn xem xét, xử lý đối với đảng viên đó.
  • Trường hợp đảng viên cố tình không làm bản kiểm điểm theo yêu cầu của chi bộ thì chi bộ thực hiện ngay quy trình đề nghị xóa tên đảng viên

Như vậy, trong trường hợp của anh/ chị mặc dù đã bỏ sinh hoạt Đảng và không đóng Đảng phí 3 tháng không có lí do nhưng cấp ủy có thẩm quyền không có quyết định , đề nghị xóa tên khỏi Đảng  hoặc đã có đề nghị nhưng anh / chị chưa nhận được thông báo yêu cầu làm bản kiểm điểm thì tên của anh/chị vẫn chưa bị xóa khỏi Đảng

Nếu anh/ chị vẫn mong muốn ra khỏi Đảng thì trong trường hợp này anh chị đã vi phạm điều lệ Đảng nên phải làm bản kiểm điểm và tự kiểm điểm trước chi bộ , chịu xử lí kỉ luật sau đó mới được xét ra khỏi Đảng hoặc nếu anh/chị nhận được thông báo nhưng không tham gia dự họp kiểm điểm thì anh/chị bị xét cho ra khỏi Đảng

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hành chính - Công ty luật Minh Khuê