>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến (24/7) gọi số: 1900.6162

 

Trả lời:

 Theo quy định tại  khoản 2 ĐIều 153 Luật thương mại năm 2005 thì “Trường hợp không có thỏa thuận, mức thù lao môi giới được xác định theo quy định tại Điều 86 của Luật này

Dẫn chiếu tới Điều 86 ta thấy giá dịch vụ tính như sau :

“Trường hợp không có thoả thuận về giá dịch vụ, không có thoả thuận về phương pháp xác định giá dịch vụ và cũng không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá dịch vụ thì giá dịch vụ được xác định theo giá của loại dịch vụ đó trong các điều kiện tương tự về phương thức cung ứng, thời điểm cung ứng, thị trường địa lý, phương thức thanh toán và các điều kiện khác có ảnh hưởng đến giá dịch vụ”

vì việc môi giới là hoạt động kinh doanh nên bên môi giới có quyền được hưởng tiền hoa hồng (commission) hay còn gọi là “thù lao môi giới”

Quyền được hưởng thù lao môi giới của bên môi giới phát sinh từ thời điểm các bên được môi giới ký hợp đồng với nhau. 

Một điều cần đặc biệt lưu ý là trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên được môi giới phải thanh toán các chi phí phát sinh hợp lý liên quan đến việc môi giới, kể cả khi việc môi giới không mang lại kết quả cho bên được môi giới.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Xây dựng quy chế quản lý nhân sự, chính sách tiền lương, tiền thưởng

------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LUẬT LIÊN QUAN:

>> Xem thêm:  Thủ tục mở cửa hàng đèn trang trí nhỏ đúng luật ?