Đến ngày 12/11/2014 02 bên tiến hành xác nhận khối lượng với giá trị quyết toán: 11,9 tỷ đồng. Ngày 04/02/2015, Bên nhà thầu bị chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân thành phố C thu hồi dự án, do lỗi nhà thầu không đáp ứng công nghệ như Hồ sơ trúng thầu. Từ đó bên nhà thầu lấy lý do bị thu hồi nên không thanh toán cho bên tôi. Vậy bên công ty A đúng hay sai? Rất mong nhận được ý kiến của Luật sư.

Bài viết được biên tập chuyên mục Tư vấn luật doanh nghiệp của công ty Luật Minh Khuê.

Vấn đề liên quan đến Hợp đồng thi công ?

Tư vấn luật doanh nghiệp  goi: 1900.6162

Trả lời:

 

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý: 

Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội;

Luật xây dựng năm 2014;

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa cập nhật mới nhất năm 2020

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Nội dung:

Khoản 11 Điều 117 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.  quy định:

"11. Trường hợp nhà thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chủ đầu tư xem xét, báo cáo người có thẩm quyền quyết định cho phép chấm dứt hợp đồng với nhà thầu đó, phần khối lượng công việc chưa thực hiện được áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc các hình thức lựa chọn nhà thầu khác trên cơ sở bảo đảm chất lượng, tiến độ của gói thầu. Giá trị phần khối lượng công việc chưa thực hiện giao cho nhà thầu mới được tính bằng giá trị ghi trong hợp đồng trừ đi giá trị của phần khối lượng công việc đã thực hiện trước đó. Trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu, người có thẩm quyền phải bảo đảm nhà thầu được chỉ định có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc còn lại của gói thầu. Trường hợp việc thực hiện hợp đồng chậm tiến độ không do lỗi của nhà thầu thì không được phép chấm dứt hợp đồng để thay thế nhà thầu khác. Trường hợp phải chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm để thay thế nhà thầu mới, trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm, chủ đầu tư phải gửi thông báo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo đấu thầu; trong thông báo phải nêu rõ lý do nhà thầu vi phạm dẫn tới phải chấm dứt hợp đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu thay thế, tên nhà thầu được chỉ định trong trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu".

Như vậy, chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân thành phố C thu hồi dự án là có căn cứ pháp lý và giả định Quyết định thu hồi là hợp pháp.

Việc bị thu hồi dự án là do lỗi của nhà thầu không thực hiện đúng công nghệ đã cam kết trong hồ sơ. Trong khi đó, phía công ty bạn đã thực hiện xong nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng giữa nhà thầu và công ty bạn. Theo khoản 3 Điều 147 của Luật xây dựng năm 2014 ;

"3. Hợp đồng xây dựng được thanh lý trong trường hợp sau:

a) Các bên đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng;

b) Hợp đồng xây dựng bị chấm dứt hoặc huỷ bỏ theo quy định của pháp luật."

Như vậy, bên nhà thầu có nghĩa vụ thanh toán cho bên bạn kể cả khi dự án bị thu hồi (nếu lỗi không phải đến từ bên công ty bạn).

>> Xem thêm:  Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đàm phán, ký kết và soạn thảo hợp đồng

Hai bên cần thương lượng giải quyết trên cơ sở nội dung hợp đồng đã ký kết. Trường hợp hai bên không đạt được thỏa thuận, việc giải quyết tranh chấp được thực hiện bằng giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài hoặc Tòa án theo quy định của pháp luật.

Một điểm bạn cần lưu ý là theo Quy định của Bộ luật dân sự năm 2005

"Điều 427. Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng dân sự    

Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự là hai năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác bị xâm phạm?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Luật Doanh nghiệp

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật kinh doanh, giải quyết tranh chấp tại Tòa Án