1. Vay vốn sinh viên, không có tiền trả có bị sao không?

Chào luật sư! em là sinh viên tốt nghiệp năm 2018 ,khi còn là sinh viên em có vay vốn hỗ trợ học sinh, sinh viên vào 3 kỳ cuối cùng của đại hoc ,với tổng là 15 triệu đồng,bây giờ vẫn chưa có trả.

Em có thắc mắc là sổ vay vốn ngân hàng của em hiện tại là ngân hàng chính sách của huyện đang giữ. Em hỏi thì bảo đang sửa đổi, mà mãi vẫn chưa có, vậy có đúng không.Với số tiền vay là 15 triệu đồng trong 3 kỳ cuối của đại học ,thời gian em phải trả gốc và lãi là trong bao nhiêu năm và lãi suất tính như thế nào?

Em xin chân thành cảm ơn !

>> Luật sư tư vấn quy định về cho sinh viên vay vốn, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ Quyết định số 157/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; Quyết định 853/QĐ-TTg ngày 03/6/2011 về điều chỉnh cho mức vay và lãi suất cho vay đối với học sinh, sinh viên và Các văn bản khác liên quan:

- Thời gian trả gốc và lãi suất được quy định như sau:

Điều 6. Thời hạn cho vay :

1. Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ ngày đối tượng được vay vốn bắt đầu nhận vốn vay cho đến ngày trả hết nợ (gốc và lãi) được ghi trong hợp đồng tín dụng. Thời hạn cho vay bao gồm thời hạn phát tiền vay và thời hạn trả nợ.

2. Thời hạn phát tiền vay là khoảng thời gian tính từ ngày đối tượng được vay vốn nhận món vay đầu tiên cho đến ngày học sinh, sinh viên kết thúc khoá học, kể cả thời gian học sinh, sinh viên được các trường cho phép nghỉ học có thời hạn và được bảo lưu kết quả học tập (nếu có). Thời hạn phát tiền vay được chia thành các kỳ hạn phát tiền vay do Ngân hàng Chính sách xã hội quy định hoặc thoả thuận với đối tượng được vay vốn.

3. Thời hạn trả nợ là khoảng thời gian tính từ ngày đối tượng được vay vốn trả món nợ đầu tiên đến ngày trả hết nợ (gốc và lãi). Đối với các chương trình đào tạo có thời gian đào tạo không quá một năm, thời hạn trả nợ tối đa bằng 2 lần thời hạn phát tiền vay, đối với các chương trình đào tạo khác, thời hạn trả nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay. Thời hạn trả nợ được chia thành các kỳ hạn trả nợ do Ngân hàng Chính sách xã hội quy định.

Như vậy, thời hạn trả nợ của bạn được chia thành các kỳ hạn trả nợ do Ngân hàng chính sách xã hội địa phương nơi bạn vay vốn quy định.

- Quy định về việc tính lãi suất.

Tại Điều 7 Quyết định sơ 157/2007/QĐ-Ttg quy định:

"1. Lãi suất cho vay ưu đãi đối với học sinh, sinh viên là 0,5%/tháng.

2. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

"Điều 9. Trả nợ gốc và lãi tiền vay:

1. Trong thời hạn phát tiền vay đối tượng được vay vốn chưa phải trả nợ gốc và lãi; lãi tiền vay được tính kể từ ngày đối tượng được vay vốn nhận món vay đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc.

2. Đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên ngay sau khi học sinh, sinh viên có việc làm, có thu nhập nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày học sinh, sinh viên kết thúc khóa học."

Như vậy, tùy thuộc vào lãi suất cho vay trong hạn sẽ có cơ sở tính được lãi suất quá hạn. Tuy nhiên, thời điểm lúc đầu bạn vay khoản vay này sẽ quyết định lãi suất cho vay trong hạn của ban. Ví dụ: Theo Quyết định 853/ QĐ-TTg thì nếu bạn bắt đầu vay từ ngày 01/8/2011 hoặc sau đó thì lãi suất cho vay không phải 0,5 %/ tháng như Quyết định 157/2007/QĐ-Ttg ở trên mà là 0,65%/tháng. Nhưng ở phần câu hỏi trên đây, bạn lại không cung cấp thời điểm bạn bắt đầu vay hoặc lãi suất trong hạn của bạn là bao nhiêu để tôi có thể xác định được lãi suất vay trong hạn của bạn để có sự tính toán phù hợp.

Vì vậy, ở đây và bạn có thể dựa vào lãi suất vay của bạn để tính toán lại cho phù hợp: Giả sử, lãi suất nợ trong hạn của bạn là 0,5%/ tháng. Thì khi không trả nợ đúng hạn, lãi suất tính nợ quá hạn của bạn là: 0,5 x 1,3 = 0,65 %/tháng. Như vậy, khi quá hạn, mỗi tháng bạn phải trả lãi là 0,65 %/ tháng.

>> Xem thêm:  Bị nợ xấu nhóm 5 ở ngân hàng phải làm thế nào để được vay thêm theo quy định mới?

2. Sinh viên học cao đẳng nghề có được hỗ trợ vay vốn ưu đãi?

Kính chào Luật Minh Khuê, em có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Em đang học cao đẳng nghề thì có được vay không ạ ? Với các điều kiện để vay em đã tham khảo qua thì em muốn biết "Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật" nghĩa là sao ạ?
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tư vấn thủ tục thành lập

Trả lời:

Đối tượng được vay vốn được quy định tại Điều 2 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về tín dụng đối với học sinh, sinh viênnhư sau:

"Điều 2. Đối tượng được vay vốn:
Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm:
1. Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.
2. Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:
- Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.
- Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.
3. Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú."

Bạn đang theo học tại Cao đẳng nghề là cơ sở đào tạo nghề theo quy định trên. Do đó, nếu bạn thuộc đối tượng vay vốn được quy định tại Điều trên thì bạn sẽ được vay vốn ưu đãi.

Mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo được quy định tại Điều 1 Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015 như sau:

"Điều 1. Ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015 như sau:

1. Hộ nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng (từ 4.800.000 đồng/người/năm) trở xuống.

2. Hộ nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/người/tháng (từ 6.000.000 đồng/người/năm) trở xuống.

3. Hộ cận nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 401.000 đồng đến 520.000 đồng/người/tháng.

4. Hộ cận nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 501.000 đồng đến 650.000 đồng/người/tháng."

"Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật" là hộ gia đình có mức thu nhập bình quân của các thành viên trong gia đình không quá 150% mức thu nhập bình quân được quy định tại Điều 1 nêu trên.

>> Xem thêm:  Chương trình thuế ưu đãi có hiệu lực chung (CEPT) là gì ? Nội dung hiệp định ưu đãi thuế quan

3. Tư vấn về vay vốn ngân hàng cho sinh viên?

Xin chào Luật Minh Khuê, em xin có câu hỏi được giải đáp: Hiện tại em đang theo học một trường trung cấp năm thứ hai, do gia đình khó khăn không có khả năng chu cấp được cho em học nữa nên em muốn vay vốn ngân hàng để trả học phí và sinh hoạt hàng ngày cho những kỳ tới.
Vậy hiện tại nếu em làm thủ tục vay vốn sẽ được ngân hàng phát tiền vay cả năm học trước đó hay chỉ là năm học này thôi ?
Em xin chân thành cảm ơn!
Người gửi: Ngọc

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:1900.6162

Trả lời:

Theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên thì: Các đối tượng được vay vốn là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm:

1. Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

2. Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:

- Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

- Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.

3. Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

Như vậy khi thuộc1 trong 3 trường hợp nêu trên thì bạn được vay vốn ngân hàng để trợ giúp cho việc học của bạn. Đối với trường hợp của bạn là vay vốn từ năm thứ hai trở đi thì phải có xác nhận của nhà trường về việc đang theo học tại trường và không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu. Mức vay vốn hiện nay là cho vay tối đa: 1.100.000 đồng/tháng/HSSV (áp dụng từ ngày 01/8/2014)

Về thời hạn cho vay:

- Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ ngày đối tượng được vay vốn bắt đầu nhận vốn vay cho đến ngày trả hết nợ (gốc và lãi) được ghi trong hợp đồng tín dụng. Thời hạn cho vay bao gồm thời hạn phát tiền vay và thời hạn trả nợ.

- Thời hạn phát tiền vay là khoảng thời gian tính từ ngày đối tượng được vay vốn nhận món vay đầu tiên cho đến ngày học sinh, sinh viên kết thúc khoá học, kể cả thời gian học sinh, sinh viên được các trường cho phép nghỉ học có thời hạn và được bảo lưu kết quả học tập (nếu có). Thời hạn phát tiền vay được chia thành các kỳ hạn phát tiền vay do Ngân hàng Chính sách xã hội quy định hoặc thoả thuận với đối tượng được vay vốn.

Như vậy sau khi bạn làm thủ tục vay vốn thì ngân hàng sẽ phát tiền vay kể từ ngày bạn bắt đầu vay vốn là năm thứ hai chứ không phải năm thứ nhất, vì năm thứ nhất bạn chưa làm thủ tục vay vốn ngân hàng.

>> Xem thêm:  Vay tiền ngân hàng không có khả năng chi trả thì có phải ngồi tù không?

4. Trả gốc và lãi đối với vốn vay thời sinh viên khi ra trường?

Thưa luật sư! Cho em em hỏi vấn đề như sau: Khi vay vốn sinh viên thì khi sinh viên ra trường mới bắt đầu trả cả gốc và lãi phải không ạ?
Cảm ơn!

Tư vấn vay vốn đối với sinh viên ra trường ?

Luật sư tư vấn luật dân sự trực tuyến, gọi:1900.6162

Trả lời:

- Theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Điều 9. Trả nợ gốc và lãi tiền vay:

1. Trong thời hạn phát tiền vay đối tượng được vay vốn chưa phải trả nợ gốc và lãi; lãi tiền vay được tính kể từ ngày đối tượng được vay vốn nhận món vay đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc.

2. Đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên ngay sau khi học sinh, sinh viên có việc làm, có thu nhập nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày học sinh, sinh viên kết thúc khoá học.

3. Mức trả nợ mỗi lần do Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn và được thống nhất trong hợp đồng tín dụng.

>> Như vậy, Khi ra trường khi sinh viên có việc làm, có thu nhập phải trả cả gốc và lãi theo quy định của pháp luật. Tham khảo bài viết liên quan: Có phải chịu thuế khi vay vốn sinh viên không ?

>> Xem thêm:  Quy định mới về lãi suất trong Bộ luật dân sự hiện hành ? Mức lãi suất cho vay như thế nào là hợp pháp ?

5. Giải đáp vấn đề vay vốn học sinh, sinh Viên?

Chào luật sư! Tôi có thắc mắc này: Tôi có vay tiền cho HSSV, Số tiền là 14 triệu, hàng tháng trả tiền lãi là 70 nghìn nếu tháng đó vừa đủ 30ngày/tháng. Còn nếu tháng đó 31 ngày/tháng thì tiền lãi tăng lên 2 ngàn. Dạ luật sư cho hỏi có luật như vậy không ạ?
Mong được giúp ạ. Xin cám ơn luật sư!

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời :

1. Về đối tượng cho vay :

Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm:

a.Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

b. Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:

- Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

- Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.

c. Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

2. Phương thức cho vay:

a. Việc cho vay đối với học sinh, sinh viên được thực hiện theo phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình là người trực tiếp vay vốn và có trách nhiệm trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội. Trường hợp học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động, được trực tiếp vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi nhà trường đóng trụ sở.

b. Giao Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên.

3. Điều kiện vay vốn:

a. Học sinh, sinh viên đang sinh sống trong hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Quyết định này.

b. Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào học của nhà trường.

c. Đối với học sinh, sinh viên từ năm thứ hai trở đi phải có xác nhận của nhà trường về việc đang theo học tại trường và không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

4. Về mức vốn cho vay:

Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính Phủ và Quyết định số 853/QĐ-TTg quy định chi tiết :

a. Mức cho vay tối đa đối với một HSSV là 800.000 đồng/tháng (8.000.000 đồng/năm học). NHCSXH nơi cho vay căn cứ vào mức thu học phí của từng trường, sinh hoạt phí và nhu cầu của người vay để quyết định mức cho vay cụ thể đối với từng HSSV, nhưng tối đa mỗi HSSV không quá 800.000 đồng/tháng. Số tiền cho vay đối với mỗi hộ gia đình căn cứ vào số lượng HSSV trong gia đình, thời gian còn phải theo học tại trường và mức cho vay đối với mỗi HSSV.

b. Đối với HSSV đang trực tiếp thực hiện Hợp đồng vay vốn với Ngân hàng nơi trường đóng trụ sở hoặc đã vay thông qua hộ gia đình theo các cơ chế cho vay trước đây và đang trong quá trình giải ngân dở dang, thì kể từ ngày 01/10/2007 được áp dụng theo mức cho vay mới và lãi suất mới.

5. Về lãi suất cho vay:

a. Các khoản cho vay từ 01/10/2007 trở đi được áp dụng lãi suất cho vay 0,5%/tháng.

b. Các khoản cho vay từ 30/9/2007 trở về trước còn dư nợ đến ngày 30/9/2007 vẫn được áp dụng lãi suất cho vay đã ghi trên Hợp đồng tín dụng hoặc Sổ Tiết kiệm và vay vốn hoặc Khế ước nhận nợ (sau đây gọi chung là Khế ước nhận nợ) cho đến khi thu hồi hết nợ.

c. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Trong trường hợp của bạn đã thỏa mãn điều kiện được vay và đã vay cho HSSV số tiền là 14 triệu đồng với lãi suất là 70 nghìn đồng/ tháng nếu tháng đó vừa đủ 30 ngày. Nếu tháng đó 31 ngày thì số tiền lãi sẽ tăng lên 2 nghìn đồng thì có thể được, do Luật không có quy định cho tháng đó có 30 ngày hay 31 ngày cũng không quy định lãi suất tăng thêm là bao nhiêu. Thẩm quyền sẽ thuộc về ngân hàng chính sách xã hội nơi bạn được cho vay quyết định việc tăng hay giảm Căn cứ vào mức thu học phí của từng trường, sinh hoạt phí và nhu càu của người vay để quyết định mức cho vay cụ thể đối với từng đối tượng học sinh sinh viên vay.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Cách tính lãi suất mới của ngân hàng áp dụng hiện nay ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Điều kiện để sinh viên được vay vốn

Trả lời:

Sinh viên thuộc đối tượng nêu trên được vay vốn phải đáp ứng các điều kiện sau:

–  Sinh viên đang sinh sống trong hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay;

– Sinh viên năm nhất vừa trúng tuyển đại học phải có Giấy báo trúng tuyển của trường;

– Sinh viên từ năm thứ hai trở đi phải có xác nhận của nhà trường về việc đang theo học tại trường và không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

Mức vốn và lãi suất cho vay

– Mức vốn: Đến nay, do chính sách học phí thay đổi và giá cả sinh hoạt biến động, mức vốn vay này đã được điều chỉnh tăng dần. Cụ thể, năm 2018, mức vốn cho vay là 1.500.000 đồng/tháng/sinh viên (theo Quyết định 751/QĐ-TTg năm 2017).

– Lãi suất: Lãi suất cho vay đối với sinh viên hiện nay là 0,55%/tháng (theo Quyết định 750/QĐ-TTg năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ).

Câu hỏi: Thủ tục để vay vốn sinh viên

Trả lời:

Người vay vốn tại NHCSXH: Chủ hộ là người đại diện cho hộ gia đình trực tiếp vay vốn và có trách nhiệm trả nợ NHCSXH, là cha hoặc mẹ hoặc người đại diện cho gia đình nhưng đã thành niên (đủ 18 tuổi) được Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp xã sở tại xác nhận.

Theo Hướng dẫn số 2162A/NHCS-TD của Ngân hàng Chính sách xã hội:

Hồ sơ cho vay:

– Giấy đề nghị vay vốn kiêm Khế ước nhận nợ (mẫu số 01/TD) kèm Giấy xác nhận của nhà trường (bản chính) hoặc Giấy báo nhập học (bản chính hoặc bản photo có công chứng).

– Danh sách hộ gia đình có HSSV đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD).

– Biên bản họp Tổ TK&VV (mẫu số10/TD).

– Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD)

Câu hỏi: Thời hạn cho sinh viên vay

Trả lời:

Thời hạn cho vay:

Là khoảng thời gian được tính từ ngày người vay nhận món vay đầu tiên cho đến ngày trả hết nợ gốc và lãi được thỏa thuận trong Khế ước nhận nợ.

Thời hạn cho vay bao gồm thời hạn phát tiền vay và thời hạn trả nợ.

Thời hạn phát tiền vay:

Là khoảng thời gian tính từ ngày người vay nhận món vay đầu tiên cho đến ngày học sinh, sinh viên (sau đây viết tắt là HSSV) kết thúc khoá học, kể cả thời gian HSSV được nhà trường cho phép nghỉ học có thời hạn và được bảo lưu kết quả học tập (nếu có).

Trong thời hạn phát tiền vay, người vay chưa phải trả nợ gốc và lãi tiền vay; lãi tiền vay được tính kể từ ngày người vay nhận món vay đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc.

Thời hạn trả nợ

Là khoảng thời gian được tính từ ngày người vay trả món nợ đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc và lãi. Người vay và ngân hàng thoả thuận thời hạn trả nợ cụ thể nhưng không vượt quá thời hạn trả nợ tối đa được quy định cụ thể như sau:

– Đối với các chương trình đào tạo có thời gian đào tạo đến một năm, thời gian trả nợ tối đa bằng 2 lần thời hạn phát tiền vay.

– Đối với các chương trình đào tạo trên một năm, thời gian trả nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay.

Trường hợp một hộ gia đình vay vốn cho nhiều học sinh sinh viên cùng một lúc, nhưng thời hạn ra trường của từng học sinh sinh viên khác nhau, thì thời hạn cho vay được xác định theo học sinh sinh viên có thời gian còn phải theo học tại trường dài nhất.