Luật sư tư vấn về chủ đề "không có tiền trả"

không có tiền trả | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề không có tiền trả.

Tư vấn về Quyền của người cầm đồ xe máy ?

Tư vấn về Quyền của người cầm đồ xe máy ?
Kinh gửi luật sư Công ty Luật Minh Khuê, Em có một vài câu hỏi về luật pháp mà chưa rõ, mong luật sư có thể giải đáp giúp ạ. Làm dịch vụ cầm đồ (cầm đồ xe máy) là khá phổ biến. Trong trường hợp cầm đồ giữa hai bên: người cầm đồ và người nhận cầm đồ cần có giấy tờ gì khi giao dịch?

Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ

Quyết định giám đốc thẩm số 17/2016/KDTM-GĐT ngày 10-11-2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” tại Thành phố Hồ Chí ...