1. Định nghĩa về hình thức (pro forma) là gì?

Trong kế toán và tài chính, hình thức (pro forma) thường được sử dụng để chỉ một báo cáo hoặc tài liệu dự báo kết quả tài chính của một công ty hoặc một giao dịch tài chính cụ thể. Báo cáo hình thức thường được tạo ra để cho thấy những thay đổi dự kiến trong tài chính của công ty sau một sự kiện nhất định, chẳng hạn như một sáp nhập, đầu tư mới, thay đổi chiến lược kinh doanh hoặc một thay đổi thuế quan trọng. Hình thức thường dùng để mô phỏng tình hình tài chính tương lai của công ty nếu những thay đổi đó xảy ra, từ đó giúp các nhà đầu tư và nhà quản lý đánh giá và lên kế hoạch kinh doanh phù hợp.

Báo cáo tài chính mẫu PRO FORMA là một tài liệu trình bày các kết quả dự tính về tài chính sắp tới của một công ty hoặc các công ty sau khi có những thay đổi đáng kể, chẳng hạn như việc hình thành tài chính mới hoặc sáp nhập. Báo cáo này cho phép các nhà đầu tư và cổ đông có cái nhìn trước về tình hình tài chính của công ty dựa trên kế hoạch và dự tính được đưa ra. Báo cáo PRO FORMA cung cấp thông tin về các chỉ tiêu tài chính quan trọng như doanh thu, lợi nhuận và tài sản,.... Các số liệu này được tính toán dựa trên giả định về các thay đổi tài chính sắp tới, chẳng hạn như tăng trưởng doanh số hoặc giảm chi phí. Báo cáo này còn có thể bao gồm các thông tin khác như tỉ lệ nợ/vốn và các chỉ số tài chính khác.

Báo cáo PRO FORMA là một công cụ quan trọng để các công ty trình bày kế hoạch tài chính và thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư. Nó cũng giúp cho các nhà đầu tư và cổ đông đánh giá các thay đổi tài chính sắp tới và quyết định có nên đầu tư vào công ty hay không. Trong tổng thể, báo cáo tài chính mẫu PRO FORMA là một công cụ quan trọng trong việc đánh giá và dự đoán tình hình tài chính của công ty trong tương lai. Nó cung cấp cho các nhà đầu tư và cổ đông một cái nhìn trước về các thay đổi dự tính trong tài chính của công ty, từ đó giúp họ đưa ra quyết định đầu tư thông minh.

2. Về hình thức (pro forma) tiếng anh là gì?

For form's sake, a pro forma financial statement is a sample report that illustrates the impact of new financing, a merger, or other proposed changes on a corporation or group of corporations. It depicts a hypothetical scenario that is not yet in existence, but is expected to materialize following planned or contemplated financial transactions. The purpose of a pro forma statement is to simulate the potential future financial situation of a company, based on the expected outcomes of these transactions, and to help investors and managers evaluate and plan accordingly.

Pro forma statements are often used in financial planning and forecasting, as they provide a snapshot of a company's potential financial situation under different scenarios. They can be useful for businesses that are considering new investments, acquisitions, or other major changes, as they allow them to assess the potential financial impact of these actions before making a final decision. Pro forma statements typically include projected income statements, balance sheets, and cash flow statements. These statements may be based on a variety of assumptions, such as expected revenues, costs, and market conditions. They may also take into account any financing or investment activities that are expected to occur in the future.

It's important to note that pro forma statements are not the same as actual financial statements. They are based on projections and assumptions, and may not reflect actual results. However, they can be a valuable tool for businesses in assessing the potential financial impact of different scenarios, and can help inform their decision-making processes. In summary, pro forma statements are a useful tool for businesses in planning and forecasting. They provide a glimpse into a company's potential financial situation under different scenarios, and can help inform investment and business decisions.

3. Vai trò của về hình thức (pro forma)

Vai trò của báo cáo hình thức pro forma là giúp các nhà đầu tư và nhà quản lý đánh giá và lên kế hoạch kinh doanh phù hợp. Báo cáo pro forma cung cấp thông tin về tình hình tài chính của công ty trong tương lai dựa trên các giả định và dự báo về các giao dịch tài chính hoặc thay đổi trong chiến lược kinh doanh. Các báo cáo này thường bao gồm các thông tin chi tiết về dòng tiền, lợi nhuận, tài sản và nợ phải trong một thời gian nhất định, và so sánh với các kết quả tài chính hiện tại của công ty. Với báo cáo pro forma, các nhà đầu tư và nhà quản lý có thể đánh giá và so sánh các kịch bản kinh doanh khác nhau trước khi thực hiện các quyết định. Ví dụ, họ có thể sử dụng các báo cáo pro forma để đánh giá tiềm năng tài chính của một công ty sau khi thực hiện một sáp nhập, đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh mới. Các nhà đầu tư cũng có thể sử dụng báo cáo pro forma để đánh giá các khoản đầu tư tiềm năng và quyết định nên đầu tư hay không.

Với vai trò của mình, báo cáo pro forma đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược kinh doanh của một công ty và giúp các nhà đầu tư và nhà quản lý đưa ra các quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu được cung cấp. Ngoài ra, báo cáo pro forma cũng có vai trò trong quản lý rủi ro tài chính của công ty. Nhờ vào các kịch bản dự báo về tình hình tài chính trong tương lai, công ty có thể đánh giá được các rủi ro tiềm tàng và có các kế hoạch để giảm thiểu tác động của chúng. Ví dụ, nếu công ty đang lên kế hoạch mở rộng kinh doanh sang một lĩnh vực mới, báo cáo pro forma sẽ giúp công ty đánh giá được tác động tài chính của việc đó và có các kế hoạch giảm thiểu rủi ro nếu kế hoạch không được thực hiện như mong đợi.

Cuối cùng, báo cáo pro forma cũng có vai trò trong quá trình đàm phán và giao dịch. Khi các công ty đang thực hiện các giao dịch tài chính như sáp nhập, mua bán, hay cổ phần hóa, các báo cáo pro forma sẽ giúp các bên liên quan đánh giá tình hình tài chính của công ty trong tương lai dựa trên các kịch bản khác nhau. Các báo cáo này cũng giúp các bên đàm phán đưa ra các quyết định cân nhắc, chẳng hạn như điều chỉnh giá trị giao dịch hoặc đưa ra các điều kiện và cam kết mới. Tóm lại, vai trò của báo cáo pro forma rất quan trọng trong quá trình quản lý tài chính và định hình chiến lược kinh doanh của một công ty. Các báo cáo này giúp các nhà đầu tư và nhà quản lý đánh giá các kịch bản kinh doanh khác nhau và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu được cung cấp. Các báo cáo pro forma cũng giúp công ty định hình các kế hoạch quản lý rủi ro và hỗ trợ trong quá trình đàm phán và giao dịch.

4. Ví dụ về hình thức (Pro forma)

Một ví dụ về báo cáo pro forma là khi một công ty đang lên kế hoạch mua lại một công ty khác. Báo cáo pro forma sẽ cung cấp thông tin về tình hình tài chính của công ty sau khi thực hiện giao dịch này, bao gồm các thay đổi về tài sản, nợ phải trả, vốn và lợi nhuận dự kiến. Báo cáo này sẽ cho thấy những tác động tài chính của giao dịch và giúp cho các nhà đầu tư và nhà quản lý đánh giá xem giao dịch này có phù hợp hay không.

Hay ví dụ về một công ty đang lên kế hoạch phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Báo cáo pro forma sẽ cung cấp thông tin về tình hình tài chính của công ty sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu, bao gồm các thay đổi về vốn và lợi nhuận dự kiến. Báo cáo này sẽ giúp cho các nhà đầu tư và nhà quản lý đánh giá xem phát hành cổ phiếu có phù hợp hay không và có giúp công ty đạt được các mục tiêu kinh doanh hay không.

Hầu hết, các ví dụ trên là một phần nhỏ trong các trường hợp sử dụng báo cáo pro forma trong thực tế. Chúng có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau để đưa ra các quyết định quan trọng về tài chính và kinh doanh.

Công ty Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc kịp thời. Hoặc  gửi yêu cầu chi tiết qua email:  lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã hợp tác cùng công ty chúng tôi.