Dự thảo quyền tác giả tác phẩm về biểu giá thu tiền tác quyền sử dụng

Dự thảo quyền tác giả tác phẩm về biểu giá thu tiền tác quyền sử dụng

Luật sư _Lê Minh Trường_ tham gia góp ý dự thảo luật sở hữu trí tuệ chương trình "Diễn đàn văn học nghệ thuật" - VTV1 Đài THVN

  02-08-2017