Hướng dẫn xử lý tranh chấp sở hữu trí tuệ doanh nghiệp - Bạn cần biết

Hướng dẫn xử lý tranh chấp sở hữu trí tuệ doanh nghiệp - Bạn cần biết

Luật sư Lê Minh Trường tham gia chương trình Bạn cần biết - Sở hữu trí tuệ và cuộc sống, do đài PTTH Nam Định Thực hiện. Luật sư hướng dẫn xử lý tranh chấp sở hữu trí tuệ giữa cá nhân, doanh nghiệp

  07-12-2016