Lợi ích của đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa - Bạn cần biết

Lợi ích của đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa - Bạn cần biết

Luật sư Lê Minh Trường tham gia chương trình Bạn cần biết - Sở hữu trí tuệ và cuộc sống, do đài PTTH Nam Định Thực hiện. Chương trình chia sẻ nội dung lợi ích khi đăng ký thủ tục nhãn hiệu hàng hóa.

  07-12-2016