Sử dụng ca khúc không xin phép xử lý như thế nào ?

Sử dụng ca khúc không xin phép xử lý như thế nào ?

Luật sư Lê Minh Trường tham gia phóng sự về xử lý việc sử dụng ca khúc không xin phép của đài THVN

  07-02-2018