Trình tự, thủ tục và lệ phí thủ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa - Bạn cần biết

Trình tự, thủ tục và lệ phí thủ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa - Bạn cần biết

Luật sư Lê Minh Trường tham gia chương trình Bạn cần biết - Sở hữu trí tuệ và cuộc sống, do đài PTTH Nam Định Thực hiện, luật sư hướng dẫn trình tự thủ tục đăng ký đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

  07-12-2016