1. Độ tuổi nghỉ hưu của viên chức 

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật (Điều 2 Luật VIên chức 2010)

Căn cứ quy định tại Điều 169 Bộ luật lao động 2019 và hướng dẫn tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP thì độ tuổi nghỉ hưu của viên chức từ năm 2022 như sau:

* Viên chức làm việc trong điều kiện lao động bình thường

Viên chức nam Viên chức nữ
Năm nghỉ hưu Tuổi nghỉ hưu Năm nghỉ hưu Tuổi nghỉ hưu
2022 60 tuổi 6 tháng 2022 55 tuổi 8 tháng
2023 60 tuổi 9 tháng 2023 56 tuổi
2024 61 tuổi 2024 56 tuổi 4 tháng
2025 61 tuổi 3 tháng 2025 56 tuổi 8 tháng
2026 61 tuổi 6 tháng 2026 57 tuổi
2027 61 tuổi 9 tháng 2027 57 tuổi 4 tháng
Từ năm 2028 trở đi 62 tuổi 2028 57 tuổi 8 tháng
    2029 58 tuổi
    2030 58 tuổi 4 tháng
    2031 58 tuổi 8 tháng
    2032 59 tuổi
    2033 59 tuổi 4 tháng
    2034 59 tuổi 8 tháng
    Từ năm 2035 trở đi 60 tuổi

 

* Viên chức nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn không quá 05 tuổi nghỉ hưu của viên chức trong điều kiện lao động bình thường

- Viên chức có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành;

- Viên chức có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên trước ngày 01/01/2021;

- Viên chức bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

- Viên chức có tổng thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên trước ngày 1/1/2021) từ đủ 15 năm trở lên.

 

2. Viên chức được kéo dài tuổi nghỉ hưu tối đa không quá 05 năm

Viên chức thuộc đối tượng được kéo dài tuổi nghỉ hưu được quy định tại Điều 2 Nghị định 50/2022/NĐ-CP gồm:

(i) Viên chức có học hàm giáo sư, Phó giáo sư;

(ii) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo là Tiến sĩ hoặc chuyên khoa II;

(iii) Giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần;

(iv) Viên chức có chuyên môn, kỹ thuật cao trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Độ tuổi được kéo dài so với độ tuổi nghỉ hưu theo quy định pháp luật hiện hành là không quá 05 năm (60 tháng) tính từ thời điểm viên chức đủ tuổi nghỉ hưu trình bày ở mục 1.

Trong thời gian làm việc ở tuổi nghỉ hưu cao hơn nếu viên chức có nguyện vọng nghỉ làm việc hoặc đơn vị sự nghiệp không còn nhu cầu thì được giải quyết chế độ hưu trí theo quy định.

 

3. Nguyên tắc thực hiện việc kéo dài tuổi nghỉ hưu tối đa 05 năm đối với viên chức

- Đảm bảo khách quan, công bằng, công khai và đúng quy định;

- Thời gian kéo dài độ tuổi nghỉ hưu không quá 05 năm tính từ thời điểm viên chức đủ tuổi nghỉ hưu trình bày cụ thể tại mục 1;

- Viên chức làm việc trong thời gian kéo dài tuổi nghỉ hưu chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và không được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo;

- Trên cơ sở nguyện vọng của viên chức và nhu cầu của đơn vị sự nghiệp.

 

4. Điều kiện quyết định viên chức được kéo dài tuổi nghỉ hưu là gì?

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 50/2022/NĐ-CP thì viên chức thuộc đối tượng được kéo dài tuổi nghỉ hưu để được xem xét, quyết định kéo dài tuổi nghỉ hưu thì cần phải đáp ứng các điều kiện gồm:

(i) Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu;

(ii) Có đủ sức khỏe;

(iii) Không đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền và có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác.

Việc xem xét, quyết định viên chức được kéo dài tuổi nghỉ hưu được thực hiện như sau:

Bước 1: Hàng năm, đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ định hướng phát triển, tình hình nhân lực của tổ chức và yêu cầu của vị trí việc làm, thông báo chủ trương, nhu cầu kéo dài thời gian công tác;

Bước 2: Viên chức đáp ứng điều kiện có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác gửi cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý quyết định kéo dài trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 06 tháng;

Bước 3: Cấp có thẩm quyền xem xét, đánh giá các điều kiện của viên chức có nguyện vọng và chủ trương, nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập để quyết định việc kéo dài thời gian công tác và thời gian được kéo dài đối với từng viên chức;

Bước 4: Quyết định kéo dài thời gian công tác của viên chức được gửi cho tổ chức, cá nhân có liên quan trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 03 tháng.

Kết luận:

- Không phải mọi viên chức đều được kéo dài tuổi nghỉ hưu mà chỉ đối với viên chức thuộc đối tượng được kéo dài tuổi nghỉ hưu và phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định.

- Không phải mọi viên chức được kéo dài tuổi nghỉ hưu như nhau mà thời gian kéo dài sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét đối với từng trường hợp viên chức có nguyện vọng, có thể là 01 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm hoặc 5 năm.

- Viên chức được kéo dài tuổi nghỉ hưu thì được xác định là viên chức nằm trong tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao.

- Viên chức được kéo dài tuổi nghỉ hưu được hưởng chế độ lương theo hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ và chế độ, chính sách khác theo quy định pháp luật nếu có.

Áp dụng kéo dài thời gian nghỉ hưu đối với viên chức tại quy định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2022.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về trường hợp viên chức được kéo dài tuổi nghỉ hưu tối đa không quá 5 năm. Hy vọng sẽ giúp bạn đọc cập nhật kịp thời quy định mới. 

Bạn đọc có vướng mắc pháp lý trong bất cứ lĩnh vực nào cần tham vấn ý kiến luật sư vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline 1900.6162 để được tư vấn trực tuyến bởi đội ngũ Luật sư của Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!