Trân trọng cảm ơn.

Người gửi: H.P

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật thuếcủa Công ty Luật Minh Khuê. 

Vợ chồng nuôi con nhỏ có được giảm thuế thu nhập cá nhân ? 

Luật sư tư vấn luật thuế gọi số:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau 

Cơ sở pháp lý:

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Nội dung tư vấn:

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định về gảm thuế tại Khoản 5 như sau:

"Điều 5. Giảm thuế

 1. Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

 2. Bộ Tài chính quy định thủ tục, hồ sơ và việc xét giảm thuế thu nhập cá nhân quy định tại Điều này."

Theo đó cá nhân chỉ được giảm thuế thu nhập cá nhân trong trường gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế. Như vậy trường hợp của bạn thì không được giảm thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên áp dụng theo nguyên tắc giảm trừ gia cảnh được quy định tại Khoản 1,2 Điều 12 Nghị định 65/2013/NĐ-CP như sau: 

"Điều 12. Giảm trừ gia cảnh

Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh được giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế như sau:

1. Mức giảm trừ gia cảnh:

a) Mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm);

b) Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng là 3,6 triệu đồng/tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân thì thực hiện theo mức do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.

2. Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì phải tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế."

Như vậy theo quy định trên thì bạn hoàn toàn không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Còn chồng bạn có lương tháng hơn 10 triệu đồng nếu sau khi trừ bỏ đi mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế là 9 triệu và mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc ở đây là con nhỏ của bạn là 3,6 triệu đồng( tổng cộng mức giảm trừ gia cảnh là 12,6 triệu đồng ) mà thu nhập của chồng bạn vẫn con thì phải chịu thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập đó, còn nếu không còn thì cả chồng bạn cũng không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. 

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Tư vấn pháp luật qua Email

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT THUẾ.