Xe xếp tầng (Reach stacker) là xe nâng chụp phía trên (top lift stack) dùng để xếp Container thành từng tầng (lớp) và bốc dỡ container lên xuống các phương tiện vận tải bằng đường sắt (toa xe lửa) và đường bộ (ô-tô vận tải, xe kéo...). Thuật ngữ này còn được gọi là “stacker”.