1. Cơ sở pháp lý:

- Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định 65/2013/NĐ-CP

- Công văn 1158/TCT-TNCN ngày 05/04/2018

2. Nội dung tư vấn:

Căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

"Theo quy định tại Điều 5 Luật thuế Thu nhập cá nhân, Điều 5 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp."

Về chính sách, theo quy định của pháp luật Việt Nam, khi người nộp thuế gặp khó khăn do mắc bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thu nhập cá nhân thì sẽ được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại, tuy nhiên số thuế được xét giảm không được vượt quá số thuế phải nộp. Tức là trong trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn hay thiên tai, hỏa hoạn, người nộp thuế chỉ được giảm một phần số thuế phải nộp chứ không được giảm toàn bộ hay miễn số thuế TNCN phải nộp. Nếu như số thiệt hai nhiều hơn số thuế phải nộp thì tính số thuế được xét giảm theo tỉ lệ tương ứng giữa số thuế phải nộp với mức độ thiệt hại.

Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“1. Xác định số thuế được giảm

a) Việc xét giảm thuế được thực hiện theo năm tính thuế. Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo trong năm tính thuế nào thì được xét giảm số thuế phải nộp của năm tính thuế đó.

b) Số thuế phải nộp làm căn cứ xét giảm thuế là tổng số thuế thu nhập cá nhân mà người nộp thuế phải nộp trong năm tính thuế, bao gồm:

b.2) Thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công.

c) Căn cứ để xác định mức độ thiệt hại được giảm thuế là tổng chi phí thực tế để khắc phục thiệt hại trừ (-) đi các khoản bồi thường nhận được từ tổ chức bảo hiểm (nếu có) hoặc từ tổ chức, cá nhân gây ra tai nạn (nếu có).

d) Số thuế giảm được xác định như sau:

d.1) Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế lớn hơn mức độ thiệt hại thì số thuế giảm bằng mức độ thiệt hại.

d.2) Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế nhỏ hơn mức độ thiệt hại thì số thuế giảm, bằng số thuế phải nộp.

Tại Điểm a.5 Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/2015-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn

"- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo thì không ủy quyền quyết toán thuế mà cá nhân tự khai quyết toán thuế kèm theo hồ sơ xét giảm thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính."

Tại Điểm b.3 Khoản 1 Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“b.3) Đối với người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo

- Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

- Bản chụp hồ sơ bệnh án hoặc sổ khám bệnh.

- Các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do cơ quan y tế cấp; hoặc hóa đơn mua thuốc chữa bệnh kèm theo đơn thuốc của bác sỹ.

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).”

Tổng cục thuế nhận được công văn số 626/CT-TNCN ngày 23/02/2018 của Cục Thuế TP. Đà Nẵng đề nghị trả lời chính sách thuế TNCN đối với trường hợp miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân do bại não bẩm sinh. Ngày 05/04/2018, Tổng cục thuế có công văn 1158/TCT-TNCN trả lời Cục thuế TP.Đà Nẵng như sau: Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP. Đà Nẵng căn cứ vào quy định hiện hành (Các quy định nêu trên) và tình hình thực tế của ông Trần Mạnh Chánh Quân để xem xét hướng dẫn cho người nộp thuế về việc miễn, giảm thuế TNCN theo quy định.

>> Xem thêm:  Bà ngoại là mẹ liệt sĩ thì cháu có được đăng ký giảm trừ gia cảnh hay không?

Như vậy, trong trường hợp người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo (bệnh bại não bẩm sinh) ảnh hưởng đến việc nộp thuế thu nhập cá nhân do người nộp thuế phải thanh toán các khoản chi phí để khám chữa bệnh, đảm bảo duy trì cuộc sống, người nộp thuế được nộp hồ sơ đề nghị xét giảm thuế thu nhập cá nhân theo quy định để được cơ quan thuế xem xét mức giảm thuế.

Người nộp thuế phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân để làm văn bản đề nghị giảm thuế theo quy định tại thông tư 156/2013/TT-BTC, người nộp thuế lưu giữ bản chụp hồ sơ bệnh án (sổ khám bệnh), chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh (hóa đơn, phiếu thu tiền, biên lai thu tiền) của bệnh viện, hóa đơn mua thuốc kèm theo đơn thuốc của bác sỹ để nộp cho cơ quan thuế khi thực hiện thủ tục quyết toán và xin giảm thuế thu nhập cá nhân.

Bạn đang theo dõi bài viết được biên tập trên trang web của Luật Minh Khuê. Nếu có thắc mắc hay cần hỗ trợ tư vấn pháp luật từ các Luật sư, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6162   để được hỗ trợ hiệu quả và tối ưu nhất.

Trân trọng./.

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Quỳnh - Bộ phận tư vấn luật thuế - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản năm 2020 ?