(Xem tại: http://tuyencongchuc.vn/thong-bao/so-gddt-dak-lak-thong-bao- phuong-an-tuyen-dung-vien-chuc-giao-duc-nam-2016/)
Như vậy cho mình hỏi:
1. điều đó đồn nghĩa nếu đóng bảo hiểm xã hội và thời gian công tác liên tục trên 48 tháng mới đủ điều kiện xét tuyển đặc cách đúng hay không ?
2. nếu trên hợp đồng lao động có thời hạn (không ghi rõ thời gian thử việc) thì thời gian công tác được xét tuyển đặc cách là bao nhiêu? 36 tháng hay 48 tháng?
3. trong thòi gian công tác có nghỉ thai sản, thì thời gian công tác để xét tuyển đặc cách có trừ thời gian nghỉ thai sản hay không?
Hy vọng sớm nhận được thông tin phản hồi từ công ty. 

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật Hành chính của Công ty luật Minh Khuê

Xét tuyển đặc cách viên chức được quy định cụ thể như thế nào ?

Luật sư tư vấn luật tư vấn pháp luật Hành chính, gọi:  1900.6162

 

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng thử việc song ngữ (Việt - Anh) và Mẫu thông báo kết quả thử việc

Trả lời:

Kính chào và cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chứng tôi. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền

Nghị định 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

2. Nội dung trả lời:

Theo thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, dựa trên các quy định của pháp luật về điều kiện để xét tuyển đặc cách có quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng. ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức, cụ thể như sau:

"Điều 7. Điều kiện xét tuyển đặc cách

1. Căn cứ nhu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức được xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức quy định tại Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP đối với các trường hợp sau:

a) Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP hiện đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 3tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng."

Do đó, có thê hiểu rằng thời gian công tác 36 tháng là thời gian thực tế công tác( trừ thời gian nghỉ thai sản, tập sự,thử việc), giảng dạy tại đơn vị sự nghiệp của bạn căn cứ dựa trên hợp đồng lao động chứ không chỉ căn cứ dựa trên yếu tố đóng bảo hiểm xã hội. Vì vậy, điều kiện ở đây được hiểu phải thỏa mãn đồng thời về thời gian thực tế công tác và ghi nhân đóng bảo hiểm xã hội của bạn.

Căn cứ tiếp đến, theo Nghị định 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Điều 14. Xét tuyển đặc cách

1. Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 4 Nghị định này và yêu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, quyết định xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức quy định tại Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Mục 4 Chương này đối với các trường hợp sau:

a) Người có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 03 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;

b) Những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, trừ các trường hợp mà vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng yêu cầu trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ;

c) Những người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, các ngành nghề truyền thống.

2. Bộ Nội vụ hướng dẫn quy trình, thủ tục đối với các trường hợp xét tuyển đặc cách quy định tại Điều này."

Hơn nữa, một trong những điều kiện được xét đặc cách thì trong quá trình công tác ở đơn vị bạn đảm bảo không vi phạm pháp luật đến mức bị kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; được đánh giá là đủ tiêu chuẩn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc phù hợp được giao.

Trong trường hợp hợp đồn lao động xác định thời hạn( nhưng không ghi rõ thời gian thử việc) thì thời gian thử việc không được tính gộp trong 36 tháng công tác kiên tục và đóng bảo hiểm. Có thể hiểu là 36 tháng trở lên( không tính thời gian thử việc). Thời gian tập sự, thử việc được pháp luật quy định sẽ tương xứng với tính chất và yêu cầu, chuyên môn của công việc cụ thể.

>> Xem thêm:  Thử việc bao lâu thì phải ký hợp đồng lao động ? Các chế độ được hưởng khi thử việc

Cũng theo quy định trên thì trong thời gian bạn nghỉ thai sản thì thời gian đảm bảo để xét đặc cách do nghỉ thai sản sẽ không được tính vào khoảng thời gian cần và đủ để xét đặc cách. Như vậy, nếu thời gian bạn công tác thực tế liên tục từ đủ 36 tháng trở lên( đã trừ thời gian nghỉ sinh) thì bạn vẫn dảm bảo điều kiện về thời gian xét đặc cách theo đúng tinh thần của Thông tư và thông tin của SGD&ĐT tỉnh Đăk Lăk.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về ý kiến tư vấn xin hãy liên hệ với tổng đài luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến, gọi: 1900.6162 để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi ?