Trả lời: 

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được chúng tôi nghiên cứu và đưa ra hướng trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật thuế Thu nhập cá nhân 04/2007/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành; 

2. Nội dung tư vấn: 

Theo quy định của pháp luật về thuế, bạn có thể tải văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 08/MGT-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính) dưới đây:

Mẫu 08/MGT-TNCN Văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân

Bạn có thể tham khảo mẫu và hướng dẫn điền nội dung thông tin dưới đây:

Mẫu số: 08/MGT-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày

15/6/2015 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

>> Xem thêm:  Dịch vụ kế toán thuế uy tín, chuyên nghiệp cho doanh nghiệp

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

       Kính gửi:  Chi cục thuế Quận Thanh Xuân- Thành phố Hà Nội

[01] Họ và tên: Nguyễn Văn A

[02] Mã số thuế:

8

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

[03] Địa chỉ: số 12XX, Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội

[04] Số tài khoản ngân hàng: 123xxxxxxxxxxxxx       Mở tại: Ngân hàng xxxx- chi nhánh xxxxx

Đề nghị được giảm thuế thu nhập cá nhân với lý do và số thuế giảm cụ thể như sau:

1. Lý do đề nghị giảm thuế:

Trong năm 201x, gia đình tôi gặp khó khăn cụ thể là bị thiệt hại về tài sản do hỏa hoạn, nên phần lớn tài sản của gia đình đều bị hư hỏng hết. Do đó, tôi làm văn bản này đề nghị cơ quan thuế quận Thanh Xuân xem xét và miễn giảm thuế thu nhập cá nhân cho tôi trong năm 201x.

2. Năm đề nghị được giảm thuế: 201x

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn thủ tục khiếu nại về thuế uy tín, chuyên nghiệp

3. Căn cứ xác định số thuế được giảm:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

1

Tổng số tiền bị thiệt hại

[05]

800.000.000đ

2

Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp trong năm đề nghị giảm thuế

[06]

50.000.000đ

3

Tổng số thuế TNCN đã nộp (hoặc tạm nộp) trong năm bị thiệt hại đề nghị giảm thuế

[07]

60.000.000đ

4

Tổng số thuế TNCN được hoàn thuế (nếu có)

[08]

60.000.000

4. Các tài liệu gửi kèm:

a. Các tài liệu chứng minh số thuế đã nộp (hoặc tạm nộp) trong năm đề nghị giảm thuế:

- Chứng từ khấu trừ thuế và thư xác nhận thu nhập của công ty TNHH xxxx nơi tôi đã làm việc trong năm 201x từ tháng 1 đến hết tháng 5;

- Chứng từ khấu trừ thuế và thư xác nhận thu nhập của công ty Cổ phần xxxx nơi tôi đã làm việc trong năm 201x từ tháng 6 đến hết tháng 12;

- Chứng từ khấu trừ thuế và thư xác nhận thu nhập của công ty Cổ phần xxxx nơi tôi đã làm việc không ký hợp đồng mà làm công việc theo dịch vụ cung cấp.

b. Các tài liệu khác:

- Văn bản xác nhận về thiệt hại do hỏa hoạn được UBND phường Khương Trung xác nhận ngày xx tháng xx năm 201x;

- Bản chụp lại những thiệt hại của gia đình như: nhà , xe máy, ô tô, bàn ghế, thiết bị điện trong gia đình như ti vi, máy giặt, tủ lạnh,....

>> Xem thêm:  Miễn thuế là gì ? Chế độ giảm thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội,  ngày xx tháng xx năm 201x

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

A

Nguyễn Văn A

Để biết thêm về cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN bạn có thể tham khảo Theo c2 khoản 3 điều 21 thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế quy định như sau: 

c.2) Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế

c.2.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục Thuế nơi cá nhân đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

c.2.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

- Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

- Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

c.2.3) Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 (ba) tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

c.2.4) Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Mẫu 08/MGT-TNCN Văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân​  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật thuế- Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao là gì ? Các loại thuế thu nhập hiện nay