1. Mục đích của việc thực hiện phong trào tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện hòa nhập cộng đồng

Căn cứ dựa theo quy định tại Mục I của Quyết định 3841/QĐ-UBND năm 2015 có quy định cụ thể về mục đích của việc thực hiện phong trào tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện hòa nhập cộng đồng. 

Cụ thể như sau:Mục tiêu chung của chương trình:

Tăng cường vai trò và trách nhiệm của tình nguyện viên trong việc hỗ trợ người nghiện ma túy tại địa phương, đặc biệt là trong quá trình cai nghiện và hòa nhập cộng đồng.

Khuyến khích mỗi tình nguyện viên tương tác và hỗ trợ ít nhất một người nghiện ma túy, cung cấp cho họ lựa chọn và hỗ trợ trong quá trình cai nghiện tại gia đình hoặc cộng đồng. Đồng thời, đảm bảo rằng người sau cai nghiện nhận được sự hỗ trợ và quản lý để hòa nhập một cách hiệu quả.

Kích thích sự tích cực từ cộng đồng, tổ chức đoàn thể xã hội để tham gia vào việc giúp đỡ người nghiện ma túy và hỗ trợ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng. Điều này có thể thông qua việc tạo ra các chiến dịch, sự kiện, và hoạt động chung để giữ vững sự sạch sẽ và lành mạnh của địa bàn, đồng thời ngăn chặn tệ nạn ma túy và mại dâm.

Các hoạt động cụ thể:

Tạo ra chiến dịch tuyên truyền: Tổ chức các buổi hội thảo, talk show, và các sự kiện tương tác để tăng cường nhận thức về vấn đề ma túy trong cộng đồng. Phát sóng thông điệp tích cực về việc giúp đỡ và hỗ trợ người nghiện ma túy.

Đào tạo tình nguyện viên: Cung cấp các khóa đào tạo về cai nghiện và hỗ trợ sau cai nghiện cho tình nguyện viên. Tạo cơ hội để tình nguyện viên chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi từ nhau.

Tổ chức hoạt động tình nguyện: Triển khai tình nguyện viên đến các khu vực cần giúp đỡ để tư vấn và hỗ trợ người nghiện ma túy.Tổ chức các sự kiện tình nguyện để làm đẹp và tạo ra môi trường tích cực cho người sau cai nghiện.

Hợp tác cộng đồng: Hợp tác với tổ chức đoàn thể xã hội, doanh nghiệp, và cơ quan chính quyền để tạo ra môi trường hỗ trợ cho người nghiện ma túy và người sau cai nghiện. Thúc đẩy sự tham gia tích cực của cộng đồng trong việc giải quyết vấn đề ma túy và mại dâm.

Đánh giá và theo dõi: Thực hiện đánh giá định kỳ về hiệu quả của chương trình. Theo dõi số lượng người nghiện ma túy và người sau cai nghiện đã nhận được hỗ trợ và hòa nhập cộng đồng.

Bằng cách thực hiện những hoạt động này, chương trình có thể đạt được mục tiêu chung của việc giúp đỡ người nghiện ma túy và hỗ trợ họ hòa nhập cộng đồng một cách hiệu quả và bền vững.

 

2. Yêu cầu của việc thực hiện phong trào tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện hòa nhập cộng đồng

Căn cứ dựa theo quy định tại tiểu mục 2 Mục I quy định về yêu cầu của việc thực hiện phong trào tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện hòa nhập cộng đồng. Cụ thể như sau: 

Phân công nhiệm vụ: Đội trưởng Đội công tác xã hội sẽ phân công nhiệm vụ giúp đỡ người nghiện ma túy và người sau cai nghiện cho từng tình nguyện viên theo kế hoạch được xây dựng. Mỗi tình nguyện viên sẽ nhận một danh sách người nghiện ma túy hoặc người sau cai nghiện được phân công theo tháng.

Liên kết với chính quyền địa phương: Tình nguyện viên sẽ hợp tác chặt chẽ với cơ quan chính quyền địa phương để đảm bảo sự hỗ trợ và thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn của Nghị quyết liên tịch số 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN. Thường xuyên cập nhật thông tin và báo cáo tình hình tiến triển công việc. Kết hợp với phong trào

"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa": Tình nguyện viên sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, sự kiện văn hóa nhằm tạo ra môi trường lành mạnh và không có tệ nạn ma túy, mại dâm. Hỗ trợ tổ chức các chiến dịch tuyên truyền về ý thức cộng đồng về vấn đề ma túy.

Tuân thủ Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV: Thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ người nghiện ma túy và người sau cai nghiện theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch. Đảm bảo việc báo cáo kịp thời và đầy đủ về kết quả công việc theo chu kỳ tháng, quý, và năm.

Đào tạo và nâng cao kỹ năng: Tình nguyện viên sẽ tham gia các khóa đào tạo về cai nghiện và hỗ trợ sau cai nghiện để nâng cao kỹ năng và hiệu quả công việc. Chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi từ các đồng nghiệp trong lĩnh vực công tác xã hội.

Báo cáo định kỳ: Tình nguyện viên sẽ báo cáo kế hoạch và tiến triển công việc giúp đỡ người nghiện ma túy và người sau cai nghiện tới Đội trưởng Đội công tác xã hội theo định kỳ được đặt ra (tháng, quý, năm). Báo cáo sẽ nêu rõ số lượng người được hỗ trợ, tiến triển của họ, và những khó khăn phát sinh.

Hợp tác với cộng đồng: Tình nguyện viên sẽ thúc đẩy sự hợp tác tích cực từ cộng đồng, kêu gọi sự tham gia và hỗ trợ trong quá trình giúp đỡ người nghiện ma túy và người sau cai nghiện. Tổ chức các buổi gặp gỡ cộng đồng để chia sẻ thông tin và tìm kiếm sự hỗ trợ.

Bằng cách thực hiện kế hoạch này, tình nguyện viên có thể đảm bảo việc quản lý, hỗ trợ, và giúp đỡ người nghiện ma túy và người sau cai nghiện diễn ra hiệu quả và đồng bộ với các quy định và mục tiêu của chương trình.

 

3. Quy định về việc hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng

Căn cứ dựa theo quy định tại tiểu mục 3 Mục II Quyết định 3841/QĐ-UBND 2015, có quy định cụ thể như sau:

Thăm hỏi và động viên: Tình nguyện viên sẽ thực hiện việc thăm hỏi và động viên người sau cai nghiện thường xuyên để nắm bắt tâm tư, tình cảm của họ. Tư vấn và hỗ trợ kịp thời để giảm nguy cơ tái nghiện, đồng thời khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động tích cực.

Huy động gia đình và người thân: Tình nguyện viên sẽ hỗ trợ gia đình và người thân hiểu rõ về quá trình hồi phục của người sau cai nghiện. Hỗ trợ xây dựng môi trường gia đình tích cực, giúp họ chủ động hỗ trợ người nghiện ma túy trong quá trình hòa nhập cộng đồng.

Tư vấn và hướng dẫn kỹ thuật quản lý kinh tế: Tình nguyện viên sẽ cung cấp tư vấn và hướng dẫn về phương pháp quản lý kinh tế, giúp người sau cai nghiện làm chủ được tài chính cá nhân. Hỗ trợ họ xây dựng kế hoạch ngân sách, tiết kiệm, và phát triển kỹ năng quản lý tài chính.

Phối hợp với chính quyền và tổ chức đoàn thể: Liên kết với chính quyền địa phương để giới thiệu người sau cai nghiện đến các cơ hội việc làm ổn định trong cộng đồng. Đề xuất với chính quyền tạo điều kiện cho họ tiếp cận các chương trình dạy nghề, truyền nghề, và vay vốn ưu đãi từ nhà nước.

Tạo điều kiện cho họ tham gia dạy nghề và tạo việc làm: Đề xuất với chính quyền tạo điều kiện cho nhóm và cá nhân người sau cai nghiện tham gia hoặc đảm nhận công việc, phần việc, công trình phù hợp với khả năng. Hỗ trợ họ xác định và phát triển kỹ năng cần thiết để có thể tự tạo ra nguồn thu nhập.

Hỗ trợ Kinh doanh và Sản xuất Nhỏ: Hỗ trợ người sau cai nghiện tìm hiểu về kinh doanh và sản xuất nhỏ. Đề xuất với chính quyền địa phương cung cấp địa điểm và hỗ trợ cho họ để có thể kinh doanh và sản xuất nhỏ, từ đó tạo thu nhập ổn định.

Thúc đẩy tham gia cộng đồng: Khuyến khích người sau cai nghiện tham gia vào các hoạt động cộng đồng và xã hội. Tạo cơ hội để họ chia sẻ kinh nghiệm và thành công của mình với cộng đồng, làm tăng động lực và lòng tin của họ. Hợp tác với tổ chức cộng đồng để tạo cơ hội cho người sau cai nghiện tham gia vào các dự án và sự kiện của cộng đồng. Khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động của các tổ chức như các buổi hội thảo, khóa đào tạo, hay các chiến dịch xã hội.

Bằng cách thực hiện những chiến lược này, chương trình có thể đảm bảo rằng người sau cai nghiện được hỗ trợ một cách toàn diện và có thể hòa nhập vào cộng đồng một cách tích cực và bền vững.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại tổng đài tư vấn 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn

Tham khảo thêm: Người cai nghiện có được tăng số lần gặp thân nhân khi được khen thưởng?