Tôi chưa đáp ứng đủ các điều kiện này. Vậy có cách nào khác để tôi vẫn thành lập được doanh nghiệp dịch vụ kế toán mà không cần chứng chỉ hành nghề không ?Mong luật sư tư vấn giúp tôi! xin chân thành cảm ơn Luật sư! 

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê,

 Thành lập công ty tư vấn kế toán cần điều kiện gì?

Luật sư tư vấn trực tuyến về thành lập công ty kế toán, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Kế toán năm 2003

Nghị định 129/2004/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh.

>> Xem thêm:  Chuyển nghạch xuống làm thủ quỹ thì em vẫn được hưởng hệ số 2,46 nữa không?

2. Nội dung phân tích:

Để thành lập công ty tư vấn  kế toán , bạn  cần đáp ứng được đầy đủ các điều kiện pháp lý  theo quy định của pháp luật về việc thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán. Cụ thể, căn cứ  điều 41, 42 nghị định 129/2004/NĐCP   quy định:

Điều 41. Doanh nghiệp dịch vụ kế toán
Căn cứ Điều 55 của Luật Kế toán, doanh nghiệp dịch vụ kế toán được quy định như sau:
1. Doanh nghiệp dịch vụ kế toán được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật với một trong ba hình thức: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Để thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có ít nhất hai người có chứng chỉ hành nghề kế toán, trong đó có một trong những người quản lý doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định tại Điều 57 của Luật Kế toán và Điều 40 của Nghị định này.
2. Việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải tuân theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và theo quy định của Nghị định này.
3. Doanh nghiệp dịch vụ kế toán được đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định tại Điều 43 của Nghị định này.
4. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải đảm bảo có ít nhất một người quản lý doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề kế toán quy định tại Điều 57 của Luật Kế toán và Điều 40 của Nghị định này.

Điều 55. Hành nghề kế toán
1. Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật có quyền hành nghề kế toán.
2. Tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán phải thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật. Người quản lý doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định tại Điều 57 của Luật này.
3. Cá nhân hành nghề kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định tại Điều 57 của Luật này và phải có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán.

Vậy bạn muốn thành lập công ty kế toán thì bạn không được tham gia với tư cách là người quản lý công ty. Theo quy định tại khoản 18 điều 4 thì: "Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty"

Như vậy, bạn có thể thành lập công ty TNHH một thành viên, bạn làm chủ sở hữu và không giữ chức danh quản lý trong công ty (không được làm chủ sở hữu, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty). Và người bạn phải thuê 02 người công ty: 1 người có chứng chỉ hành nghề kế toán làm quản lý (làm người đại diện theo pháp luật và giám đốc công ty hoặc chức danh quản lý khác) và một người khác có chứng chỉ kế toán (không nhất thiết phải quản lý công ty)

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Công ty có bắt buộc phải bổ nhiệm kế toán hay không ?