Luật sư tư vấn về chủ đề "thành lập doanh nghiệp"

thành lập doanh nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thành lập doanh nghiệp.

Điều kiện để đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản? Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Điều kiện để đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản? Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Tổ chức đấu giá tài sản bao gồm Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và doanh nghiệp đấu giá tài sản. Điều kiện để đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản là gì? Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định pháp luật hiện nay

Quy định pháp luật về hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và hỗ trợ lãi suất cho Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Quy định pháp luật về hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và hỗ trợ lãi suất cho Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và hỗ trợ lãi suất cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo...

Các hình thức trọng tài thương mại quốc tế

Các hình thức trọng tài thương mại quốc tế
Khi có tranh chấp xảy ra nếu hai bên không tự mình thỏa thuận giải quyết tranh chấp được thì sẽ nhờ đến cơ quan nhà nước giải quyết trong các trường hợp có các giấy tờ chứng minh. Việc giải quyết bằng con đường tố tụng đang được công dân sử dụng rất nhiều hoặc là bằng Tòa án hoặc là bằng Trọng tài

Điều kiện thành lập và thủ tục thành lập trường đại học

Điều kiện thành lập và thủ tục thành lập trường đại học
Giáo dục đại học có vai trò rất quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Do vậy, việc thành lập các cơ sở giáo dục đại học cũng đặt ra nhiều điều kiện chặt chẽ buộc các chủ thể phải tuân theo.

Hậu quả pháp lý của quyết định mở thủ tục phá sản

Hậu quả pháp lý của quyết định mở thủ tục phá sản
Dưới góc độ pháp lý, phá sản là hiện tượng con nợ lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn và bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền (thường là Toà án) tuyên bố phá sản và phân chia tài sản còn lại của con nợ cho các chủ nợ theo thủ tục pháp luật quy định.

Quy định mới về tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

Quy định mới về tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định này sẽ thay thế cho Nghị định 39/2018/NĐ-CP, và có hiêu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2021. Theo đó, tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ, vừa như sau:

Phục hồi hoạt động kinh doanh là gì? Thủ tục thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Phục hồi hoạt động kinh doanh là gì? Thủ tục thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh
Phục hồi hoạt động kinh doanh là nội dung thể hiện quan điểm tiến bộ, tính nhân đạo của pháp luật phá sản hiện đại đối với doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản. Vậy điều kiện để được áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh là gì? Luật Minh Khuê chia sẻ trong bài viết dưới đây: