1. 28/3 là ngày thành lập lực lượng Dân quân tự vệ hay ngày truyền thống Dân quân tự vệ?

Ngày 28/3/1935, trong một sự kiện lịch sử quan trọng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần đầu tiên tại Ma Cao (Trung Quốc), Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ sự quyết tâm và chiến lược thông qua "Nghị quyết về đội tự vệ". Đây không chỉ là một tài liệu phương châm mà còn là bước đầu tiên quan trọng trong việc tổ chức, lãnh đạo, và phát triển lực lượng tự vệ.

Nghị quyết về Đội tự vệ đã tôn vinh sức mạnh của tổ chức này, xác nhận rằng "Sức mạnh của đội tự vệ càng lớn, cơ hội cho các hoạt động du kích và kháng chiến vũ trang càng lớn". Thể hiện tầm quan trọng của việc xây dựng và huấn luyện một lực lượng đáng tin cậy, sẵn sàng bảo vệ lợi ích và tự do của nhân dân.

Bằng việc triển khai "Nghị quyết về đội Dân quân tự vệ" của Đảng, các Đội tự vệ công nông không chỉ đơn thuần là những nhóm vũ trang, mà còn là biểu tượng của sức mạnh và sự đoàn kết của nhân dân. Đây không chỉ là một bước đầu quan trọng mà còn là một cột mốc quyết định trong lịch sử, với vai trò tiên phong đánh dấu sự ra đời của các Đội Cứu Quốc quân và Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân trong tương lai.

Những Đội tự vệ công nông này không chỉ là những đơn vị quân sự, mà còn là biểu tượng của sự tự hào dân tộc và lòng yêu nước. Bằng cách tự bảo vệ, tự tổ chức và tự lập chiến đấu, họ đã khẳng định rằng quyền tự do và chủ quyền không chỉ nằm trong tay một số người, mà là của toàn bộ cộng đồng. Làm nổi bật tinh thần đoàn kết và lòng trung thành với mục tiêu lớn lao của sự giải phóng dân tộc.

Theo quy định của Điều 7 trong Luật Dân quân tự vệ năm 2019, ngày 28 tháng 3 được xác định là ngày trọng đại của Dân quân tự vệ, một dịp để kỷ niệm và tôn vinh sự hiện diện và đóng góp của lực lượng này trong việc bảo vệ và phát triển cộng đồng.

Ngày 28 tháng 3 không chỉ đơn thuần là ngày kỷ niệm về sự thành lập của lực lượng Dân quân tự vệ mà còn là biểu tượng của lòng trung thành và sự cam kết của các thành viên trong việc bảo vệ quốc gia và an ninh xã hội. Đây là một dịp để nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của Dân quân tự vệ, đồng thời làm mới tinh thần và nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người đối với nhiệm vụ cộng đồng và quốc gia.

 

2. Công dân nữ có bắt buộc phải tham gia Dân quân tự vệ hay không?

Theo quy định tại Điều 8 Luật Dân quân tự vệ 2019 thì mọi công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi và công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi đều có nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, một nhiệm vụ cao quý và trách nhiệm cần phải được thực hiện với tinh thần tự nguyện và đồng lòng.

Tuy nhiên, nếu có mong muốn và ý chí, họ có thể tự nguyện gia nhập vào lực lượng Dân quân tự vệ và tiếp tục đóng góp cho sự an ninh và ổn định của cộng đồng. Trong trường hợp này, tuổi tối đa tham gia được kéo dài lên đến hết 50 tuổi đối với nam và hết 45 tuổi đối với nữ, tạo điều kiện cho họ có thêm thời gian và cơ hội để phục vụ và gắn bó với công cuộc bảo vệ quốc gia và xã hội. Thể hiện tinh thần tự giác và trách nhiệm cao cả của mỗi thành viên trong việc góp phần vào sự phát triển và an ninh của đất nước.

Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia vào các đơn vị của Dân quân tự vệ, bao gồm Dân quân tự vệ tại chỗ, Dân quân tự vệ cơ động, Dân quân tự vệ biển, Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa và y tế, được quy định là 04 năm. Đối với dân quân thường trực, thời gian thực hiện nghĩa vụ là 02 năm.

Dựa trên yêu cầu và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự cụ thể của từng địa phương, cơ quan, tổ chức, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ có thể được mở rộng, nhưng không vượt quá 02 năm. Tuy nhiên, đối với dân quân biển, tự vệ và chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ, thời hạn này có thể được kéo dài hơn, nhưng không vượt quá giới hạn tuổi được quy định trong Điều khoản 1 của Luật. Sự linh hoạt trong việc kéo dài thời gian nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ là để đảm bảo rằng mọi nỗ lực và nguồn lực quân sự đều được tận dụng hiệu quả, phù hợp với tình hình và yêu cầu cụ thể của mỗi vùng miền và lĩnh vực quốc phòng. Nhấn mạnh sự cần thiết của sự cam kết và đóng góp bền bỉ của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ và phát triển an ninh quốc gia.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, đặc biệt là ở những nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, cùng với các nhà lãnh đạo của các cơ quan, tổ chức, đều có quyền và trách nhiệm quyết định việc kéo dài độ tuổi và thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, theo những quy định cụ thể được nêu trong Điều này. Quyền này được cấp cho họ nhằm mục đích đảm bảo rằng mọi quyết định liên quan đến việc tham gia Dân quân tự vệ được đưa ra một cách linh hoạt và phù hợp nhất với tình hình cụ thể của địa phương. Đồng nghĩa với việc họ phải đảm bảo rằng tất cả các tài nguyên và nguồn lực quân sự đều được sử dụng một cách hiệu quả nhất, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của sự cam kết và sự dẫn dắt đúng đắn trong công cuộc bảo vệ an ninh và ổn định của cộng đồng.

=> Theo quy định hiện hành, công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi và công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi đều được quy định có nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ. Tuy nhiên, nếu có mong muốn và ý chí, họ có thể tự nguyện gia nhập vào lực lượng Dân quân tự vệ và tiếp tục đóng góp cho sự an ninh và ổn định của cộng đồng. Trong trường hợp này, tuổi tối đa tham gia được kéo dài lên đến hết 50 tuổi đối với nam và hết 45 tuổi đối với nữ, mở ra cơ hội cho họ thể hiện sự cam kết và lòng trung thành với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. Do đó, việc tham gia Dân quân tự vệ không chỉ là nghĩa vụ mà còn là một cơ hội để mỗi cá nhân góp phần vào sự bảo vệ và phát triển của đất nước.

 

3. Những đối tượng được miễn đăng ký nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ bao gồm?

Điều 9 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định quy trình đăng ký công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ được tổ chức và điều chỉnh theo các bước sau:

- Mỗi tháng 4 hàng năm, dựa trên kết quả đăng ký nghĩa vụ quân sự, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, đặc biệt là ở những nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, cùng với các nhà lãnh đạo của các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiến hành đăng ký cho công dân đủ 18 tuổi nhằm thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ. Đồng thời, họ cũng phải tổ chức đăng ký bổ sung cho các công dân nằm trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ này.

- Khi công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ thay đổi nơi cư trú và phải đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú, trách nhiệm đăng ký sẽ nêñ được chia sẻ giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, đặc biệt là ở những nơi không có đơn vị hành chính cấp xã. Họ sẽ phải đảm nhận trách nhiệm này để đảm bảo rằng mọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ đều được đăng ký đúng đắn và đầy đủ, đồng thời thúc đẩy tinh thần trách nhiệm và cam kết của cộng đồng trong việc bảo vệ quốc gia.

Trong trường hợp công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ thay đổi nơi làm việc, trách nhiệm đăng ký sẽ nêñ được giao cho người đứng đầu của cơ quan hoặc tổ chức mà họ đang làm việc. Nhấn mạnh sự cần thiết của việc đảm bảo rằng mọi thay đổi về nơi làm việc đều được cập nhật đúng đắn trong hồ sơ quân sự, đồng thời thúc đẩy tinh thần trách nhiệm và cam kết của từng cá nhân trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự và bảo vệ an ninh quốc gia.

- Theo quy định của pháp luật, những người khuyết tật, người mắc phải những căn bệnh nghiêm trọng hoặc bệnh tâm thần sẽ được miễn khỏi việc đăng ký tham gia Dân quân tự vệ. Đây là biện pháp nhân đạo và công bằng, đảm bảo rằng những người gặp khó khăn về sức khỏe có thể được chăm sóc và hỗ trợ tốt nhất, đồng thời khẳng định tôn trọng và sự quan tâm đến mọi thành viên trong cộng đồng.

=> Theo quy định hiện hành, những người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh tâm thần theo quy định của pháp luật được miễn khỏi việc đăng ký nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ. Đây là biện pháp nhân đạo, nhằm đảm bảo rằng mọi cá nhân, bất kể hoàn cảnh sức khỏe của họ, đều được đối xử công bằng và tôn trọng trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ quân sự.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Dân quân tự vệ có phải là nghĩa vụ bắt buộc không? Điều kiện miễn tham gia dân quân tự vệ. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.