1. Khái niệm về lãnh thổ, an ninh lãnh thổ ?

Lãnh thổ là một phần bề mặt của Trái Đất có giới hạn gồm cả đất liền, nước và không gian. Thông thường nó được xem là thuộc sở hữu của một cá nhân, tổ chức, đoàn thể, quốc gia và có khi kể cả của loài vật. Về địa lý, chính trị và hành chính lãnh thổ là một phần đất nằm dưới sự quản lý của cơ quan chính quyền của một quốc gia. Lãnh thổ cũng được dùng theo nghĩa "không gian hoạt động của một cộng đồng người". Đối với loài vật thì là vùng địa lý sinh sống và tự vệ của một con hay một đàn vật chống lại những con vật khác cùng loài hay khác loài.

An ninh lãnh thổ là sự yên ổn, an toàn về chính trị, xã hội trên toàn lãnh thổ quốc gia. An ninh lãnh thổ là bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia.

2. Phân tích về tội xâm phạm an ninh lãnh thổ ?

Điều 111 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về tội xâm phạm an ninh lãnh thổ như sau:

Điều 111. Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ

Người nào xâm nhập lãnh thổ, có hành động làm sai lệch đường biên giới quốc gia hoặc có hành động khác nhằm gây phương hại cho an ninh lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt như sau:

1. Người tổ chức, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân;

2. Người đồng phạm khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm;

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2.1 Khái niệm về tội xâm phạm an ninh lãnh thổ ?

Xâm phạm an ninh lãnh thổ là hình thức hoạt động phá hoại, có tính chất khiêu khích, gây tình hình căng thẳng, không ổn định ở khu vực biên giới và cũng có thể là những hành vi chuẩn bị cho việc tiến hành chiến tranh xâm lược.

2.2 Các dấu hiệu pháp lý về tội xâm phạm an ninh lãnh thổ ?

- Khách thể tội phạm: khách thể của tội phạm này là sự bất khả xâm phạm về lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lãnh thổ Việt Nam theo quy định của Điều 1 Hiến pháp năm 2013 bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. Mọi hoạt động xâm phạm an ninh lãnh thổ, tức là xâm phạm đến chủ quyền quốc gia.

- Khách quan: bao gồm:

+ Xâm phạm lãnh thổ là hành vi vượt qua biên giới vào lãnh thổ VN một cách trái phép, có vũ trang hoặc bán vũ trang. Hành vi xâm phạm có thể diễn ra một cách lén lút, cũng có khi công khai, xâm nhập có thể bằng đường bộ, đường thủy hoặc đường không.

Hành vi xâm phạm lãnh thổ có thể kèm theo việc cướp, đốt phá tài sản, giết người…

>> Xem thêm:  Cư trú chính trị là gì ? Những người được hưởng quyền cư trú chính trị

+ Làm sai lệch đường biên giới quốc gia là hành vi làm thay đổi vị trí của các cột mốc biên giới quốc gia.

+ Hành động khác xâm phạm an ninh lãnh thổ có thể là bắn phá từ ngoài biển vào, từ lãnh thổ nước khác sang…

Tội phạm được coi là hoàn thành từ khi người phạm tội thực hiện một trong các hành vi kể trên.


- Mặt chủ quan của tội phạm:

+ Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp.

+ Mục đích là nhằm gây hại cho an ninh lãnh thổ của VN tức là làm cho tình hình an ninh ở biên giới phức tạp, mất ổn định..Mục đích phạm tội này là dấu hiệu bắt buộc.

- Chủ thể : là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định.

2.3 Hình phạt về tội xâm phạm an ninh lãnh thổ ?

- Người tổ chức, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân;

- Người đồng phạm khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm;

- Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

>> Xem thêm:  Chế độ chính trị là gì ? Mối quan hệ giữa nhà nước với Đảng chính trị, tổ chức xã hội

3. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia được quy định như thế nào?

An ninh quốc gia là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Bảo vệ an ninh quốc gia là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại những hành vi xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bảo vệ an ninh quốc gia là nghĩa vụ thiêng liêng và là quyền cao quý của công dân. Theo Điều 17, Luật An ninh quốc gia năm 2004, công dân có các quyền và nghĩa vụ trong bảo vệ an ninh quốc gia như sau:

- Tham gia lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật.

- Tố cáo hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, hành vi lợi dụng việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

- Phát hiện, kiến nghị với chính quyền hoặc cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia khắc phục sơ hở, thiếu sót trong việc thực hiện pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia.

- Phát hiện, cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia cho chính quyền hoặc cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia nơi gần nhất.

- Thực hiện yêu cầu của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật.

- Giúp đỡ, tạo điều kiện cho cơ quan và người có trách nhiệm tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

4. Hành vi xử phạt với tội chống phá chính quyền ?

Thưa luật sư, Do bị xúi giục, lôi kéo, đồng thời mờ mắt trước khoản tiền lớn A đã chấp thuận và tiến hành treo các khẩu hiệu chống phá Đảng và nhà nước tại các địa điểm công cộng; thực hiện in và phát tán các truyền đơn có nội dung kích động, chống phá nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, cơ quan công an đã nhanh chóng phát hiện và bắt giữ A. Xin hỏi hành vi của A có thể bị xử lý như thế nào?

Cảm ơn!

Trả lời:

A đã thực hiện những hành vi tuyên truyền nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm: treo khẩu hiệu ở những địa điểm công cộng, thực hiện in và phát tán những truyền đơn có nội dung vu cáo Đảng và nhà nước. Đây là những hành vi có tính nguy hiểm cao cho an ninh quốc gia, dẫn đến những hậu quả xấu như: làm giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng và nhà nước, phá hoại sự vững mạnh của chính quyền nhân dân.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự, A có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội: Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định tại Điều 117, Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017:

Điều 117. Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

a) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

b) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;

c) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý.

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

5. Cấu thành tội phạm của tội phản bội tổ quốc ?

"Điều 108. Tội phản bội Tổ quốc theo bộ luật hình sự:

1. Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

2. Phạm tội trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm."

Như vậy: Căn cứ quy định trên đây thì có thể xác định cấu thành tội phạm của Tội phản bộ tổ quốc cụ thể như sau:

>> Xem thêm:  Hệ thống chính trị là gì ? Đặc điểm của hệ thống chính trị ?

5.1. Về mặt khách quan của tội phản bội tổ quốc:

- Về hành vi: Người phạm tội có hành vi cấu kết với nước ngoài thông qua các hình thức như là bàn bạc, thông mưu, dựa vào thế lực nước ngoài,... để chống phá Tổ quốc.

- Về mặt hậu quả: Gây nguy hại hoặc đe dọa gây hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh.

5.2 Về mặt chủ quan của tội phản bội tổ quốc:

Người phạm tội thực hiện hành vi dõ lỗi có ý trực tiếp.

Theo đó, theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015 thì cố ý phạm tội trực tiếp là hành vi của người phạm tội, mà khi đó người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra.

5.3 Mặt khách thể của tội phản bội tổ quốc:

Tội phạm xâm phạm đến mỗi quan hệ liên quan đến an ninh quốc gia được pháp luật hình sự bảo vệ như là: Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh.

5.4. Về mặt chủ thể của tội phản bội tổ quốc:

Công dân Việt Nam (Người mang quốc tịch Việt Nam) có năng lực chịu trách nhiệm hình sự đầy đủ.

Hình phạt đối với người phạm tội phản bội Tổ quốc:

- Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

- Phạm tội trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

- Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

>> Xem thêm:  An ninh quốc gia là gì ? Phân tích dấu hiệu pháp lý tội xâm phạm an ninh quốc gia ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật hình sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Bảo vệ tổ quốc là gì ? Quy định của Hiến Pháp Việt Nam về bảo vệ tổ quốc

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Lãnh thổ quốc gia là gì?

Trả lời:

Lãnh thổ quốc gia là một phần của trái đất thuộc chủ quyền hoàn toàn, đầy đủ và tuyệt đối của một quốc gia. Lãnh thổ quốc gia là khái niệm có nguồn gốc từ thuật ngữ “lãnh thổ” trong tiếng Latinh là “Terra” - có nghĩa là đất, trái đất

Câu hỏi: Các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia?

Trả lời:

Về mặt địa lí và pháp lí lãnh thổ quốc gia gồm có bốn bộ phận cấu thành: vùng đất; vùng nước; vùng trời và lòng đất.

Câu hỏi: Lãnh thổ quốc gia Theo Hiến pháp 2013?

Trả lời:

“Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời”. Theo Điều 1 Hiến pháp 2013 Của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.