Ví dụ: Hai vợ chồng cho con tài sản chung, con thứ nhất 22 tuổi , con thứ hai 12 tuổi , người con thứ 2 chưa đến tuổi để đứng tên tài sản, có thể để con thứ nhất 22 tuổi đứng tên được không?
Xin cảm ơn!

Người hỏi: NX

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật dân sựcủa công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự năm 2005

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Nội dung phân tích:

Khoản 5 điều 144 Bộ luật Dân sự quy định:

"Điều 144. Phạm vi đại diện  

1. Người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến qua tổng đài điện thoại

2. Phạm vi đại diện theo uỷ quyền được xác lập theo sự uỷ quyền.

3. Người đại diện chỉ được thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện.

4. Người đại diện phải thông báo cho người thứ ba trong giao dịch dân sự biết về phạm vi đại diện của mình.

5. Người đại diện không được xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác."

Vấn đề này sẽ được hiểu như sau: anh A là người đại diện cho B và C thì anh A không được quyền thực hiện, xác lập các giao dịch giữa B với anh A hoặc giữa B với C do A làm đại diện cho cả hai người này. Qui định này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được đại diện, tránh tình trạng người đại diện trục lợi từ các giao dịch với người được đại diện hoặc với người thứ ba mà mình cũng là đại diện.

Theo như bạn trình bày thì:"người con thứ 2 chưa đến tuổi để đứng tên tài sản" là như thế nào? Theo quy định của pháp luật hiện hành không có quy định về độ tuổi để đứng tên tài sản. Cần phải lưu ý rằng quyền có tài sản và thực hiện các giao dịch về tài sản là hai vấn đề khác nhau. Giao dịch với người chưa thành niên sẽ được thực hiện thông qua người đại diện.

Điều 73 Luật Hôn nhân và gia đình quy định:

"Điều 73. Đại diện cho con

1. Cha mẹ là người đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự, trừ trường hợp con có người khác làm giám hộ hoặc có người khác đại diện theo pháp luật.

2. Cha hoặc mẹ có quyền tự mình thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua tổng đài điện thoại

3. Đối với giao dịch liên quan đến tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, tài sản đưa vào kinh doanh của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự thì phải có sự thỏa thuận của cha mẹ.

4. Cha, mẹ phải chịu trách nhiệm liên đới về việc thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản của con được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này và theo quy định của Bộ luật dân sự."

Điều 141 Bộ luật Dân sự quy định:

"Điều 141. Người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật bao gồm:

1. Cha, mẹ đối với con chưa thành niên;

2. Người giám hộ đối với người được giám hộ;

3. Người được Toà án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

4. Người đứng đầu pháp nhân theo quy định của điều lệ pháp nhân hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

5. Chủ hộ gia đình đối với hộ gia đình;

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua điện thoại

6. Tổ trưởng tổ hợp tác đối với tổ hợp tác;

7. Những người khác theo quy định của pháp luật."

Căn cứ theo các quy định trên thì người đại diện đối với người chưa thành niên là cha, mẹ của họ.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.

>> Xem thêm:  Số điện thoại luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài