1. Tìm hiểu chung về tập huấn dân quân tự vệ 

1.1. Khái niệm

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 2 Luật Dân quân tự vệ 2019, quy định về dân quân tự vệ như sau: 

"Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, được tổ chức ở địa phương gọi là dân quân, được tổ chức ở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chứ khinh tế gọi là tự vệ".

Hay hiểu cách hiểu đơn giản hơn, dân quân tự vệ là một trong các lực lượng vũ trang, được tổ chức ở phạm vi trên toàn quốc. Sự lãnh đạo trực tiếp của lực lượng dân quân tự vệ chính là các cơ quan quân sự ở địa phương các cấp, nhưng đều đặt dưới sự lãnh đạp của Đảng, nhà nước và các cơ quan chính quyền khác của nhà nước. 

 

1.2. Thành phần dân quân tự vệ

Căn cứ vào Điều 6 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định về các thành phần của dân quân tự vệ như sau:

"1. Dân quân tự vệ tại chỗ

2. Dân quân tự vệ cơ động

3. Dân quân thường trực

4. Dân quân tự vệ biển

5. Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hoá, y tế".

- Dân quân tự vệ tại chỗ được hiểu là lực lượng vũ trang làm được giao nhiệm vụ ở chính thôn, xóm, tổ dân phố,... và ở chính cơ quan, tổ chức nơi mình ở, công tác hoặc làm việc. 

- Dân quân tự vệ cơ động được hiểu là lực lượng vũ trang cơ động được giao nhiệm vụ theo các địa bàn trong chỉ thị/ quyết định của cấp có thẩm quyền. 

- Dân quân thường trực là lực lượng vũ trang có nhiệm vụ hàng nhật tại các địa điểm trọng yếu của quốc phòng. 

- Dân quân tự vệ biển chính là lực lượng vũ trang có nhiệm vụ trên các biển, hải đảo... của Việt Nam.

- Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hoá, y tế được hiểu là lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ chuyên nhiệm của từng ngành như y tế, trinh sát, pháo binh...

 

1.3. Chức năng, nhiệm vụ 

- Chức năng: Chức năng thiết yếu đầu tiên đó chính là bảo vệ Đảng, Nhà nước, chính quyền, hơn nữa chính là bảo vệ đời sống ấm no của nhân dân, đảm bảo cho nhân dân có một cuộc sống ấm no, yên bình. 

- Nhiệm vụ: Có 7 nhiệm vụ chính như sau:

+ Tuân thủ thực hiện huấn luyện quân sự, trau dồi kiến thức, khả năng chuyên môn qua các lĩnh vực giáo dục chính trị, pháp luật, hội thi, diễn tập, hội thao...

+ Luôn luôn trong tâm thế sẵn sàng và phục vụ. Sẵn sàng chiến đấu vì nhân dân, vì đất nước, phục vụ nhân dân để bảo vệ địa phương và đất nước. 

+ Đảm bảo an ninh trật tự biên giới, hải đảo, vùng biển, vùng trời của Việt Nam và đánh dấu chủ quyền lãnh thổ khi dân quân tự vệ phối hợp với các đơn vị khác như Quân đội, Công an hoặc lực lượng khác trên địa bàn.

+ Luôn sẵn sàng tham gia, thực hiện đảm bảo an toàn thông tin, an toàn trên không gian mạng; Qua đó thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng theo quy định của nhà nước về lĩnh vực này.

+ Những sự cố, thiện tai, dịch bệnh, cháy, nổ... phải được khắc phục hậu quả kịp thời và có những biện pháp phòng, chống nhất định; Cấp thiết đối với những vấn đề như dịch bệnh, cháy rừng, cứu nạn, cứu hộ phải được phòng thủ kịp thời.

+ Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện theo chính sách của Đảng và nhà nước. Tất cả mọi người phải xây dựng địa phương, cơ sở mình ở được vững mạnh, toàn diện, từ đó nhà nước mới phát triển được một cách đúng đắn và toàn diện được.

+ Tuân thủ và thực hiện những nhiệm vụ khác theo quy định của nhà nước và pháp luật.

>> Tham khảo: Vị trí, chức năng và nhiệm vụ của lực lượng Dân quân tự vệ

 

2. Bài thu hoạch lớp tập huấn dân quân tự vệ mới nhất

Họ và tên:

Đơn vị trực thuộc:

BÀI THU HOẠCH LỚP TẬP HUẤN DÂN QUÂN TỰ VỆ

Câu hỏi:

Câu 1: Chiến lược "diễn biến hoà bình" là gì? Mục tiêu cơ bản, âm mưu, thủ đoạn chống phá của chiến lược "diễn biến hoà bình" của chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng thù địch đối với Việt Nam?

Câu 2: Mỗi quân nhân cần phải nhận thức và làm tốt những nội dung gì nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chống "diễn biến hoà bình"?

Bài làm:

Câu 1:

"Diễn biến hoà bình" là khái niệm để nói về chiến lược giữa các thế lực phản động và chủ nghĩa đế quốc. Nghĩa là "diễn biến hoà bình" nhằm lật đổ chế độ chính trị - xã hội của các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong bằng các biện pháp phi quân sự là chủ yếu.

Vậy chiến lược "diễn biến hoà bình" là gì? Chiến lược "diễn biến hoà bình" bao gồm những nội dung chính sau đây:

- Bằng các biện pháp phi quân sự cùng kết hợp với đe doạ quân sự để ngầm phá lực lượng từ bên trong, từ đó tạo ra các lực lượng chính trị với mục đích không đúng đắn núp dưới hình bóng tự do, dân chủ, nhân quyền.

- Gây ra các mâu thuẫn về tôn giáo, dân tộc, sắc tộc bằng các biện pháp như kích động, phân biệt chủng tộc...

- Tìm ra những điểm khó khăn, sai sót của Nhà nước hiện hành để gây ra sức ép cho Nhà nước, cho những nhà lãnh đạo nhà nước phải chuyển đối đường lối chính trị, từ đó lực lượng chính trị đối lập lên nắm quyền lãnh đạo.

*Mục tiêu cơ bản, âm mưu, thủ đoạn chống phá của chiến lược "diễn biến hoà bình":

Với những nội dung trên, ta có thể nhận thấy được mục tiêu cơ bản của chiến lược này chính là nhằm gây sức ép với các nhà lãnh đạo Nhà nước, từ đó xoá bỏ lãnh đạo của Nhà nước, xoá bỏ con đường chủ nghĩa xã hội và nhằm Việt Nam hướng đến con đường tư bản chủ nghĩa.

Để thực hiện mục tiêu đó, chúng đã có những âm mưu, thủ đoạn nhất định như: Gây mâu thuẫn trong nội bộ dân tộc, gây sức ép cho Nhà nước bằng cách tìm ra các sai sót của Đảng và nhà nước nhằm xoá bỏ chủ nghĩa xã hội của nước ta; Lợi dụng tình hình của nhà nước để gây mất đoàn kết, nghi ngờ lẫn nhau, chia rẽ dân tộc và nhà nước.

Câu 2: 

Mỗi người cần phải có những nhận thức nhất định về chiến lược "diễn biến hoà bình"; qua đó cần phải xem mình cần làm gì nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chống "diễn biến hoà bình"

- Luôn luôn tỉnh táo và sáng suốt trước những thông tin xuyên tạc nhằm chia rẽ nội bộ nhà nước. Một mặt phải kiên định với chủ nghĩa của Đảng và nhà nước, một mặt nhạy bén trong việc phát hiện, đấu tranh với các quan điểm sai trái, lệch lạc này.

- Tìm hiểu và luôn luôn phải hiểu rõ về chức năng, nhiệm vụ của quân đội; Luôn luôn học tập, trau dồi kiến thức của bản thân về mọi mặc nhất là những biện pháp phòng, chống bạo loạn...

- Thường xuyên học tập, bổ trợ, nâng cao nhận thức về đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng để có lòng trung thành tuyết đối với Đảng và nhà nước

- Tham gia xây dựng chính trị làm cơ sở để từ đó xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện, để nâng cao chất lượng của quân đội, đủ sức chống phá với mọi âm mưu, thủ đoạn của chiến lược "diễn biến hoà bình" và các thế lực thù địch khác.

- Nhận thức rõ về bản chất, âm mưu, thủ đoạn của chiến lược này có thể thấy, chiến lược này luôn hướng đến bạo loạn lật đổ, luôn tìm ra những điểm yếu của Nhà nước để từ đó gây bạp loạn, thao túng lòng dân. Vì vậy, là công dân của Việt Nam, chúng ta phải một mực trung thành với Đảng và nhà nước, luôn kiên định ý chí trước mọi diễn biến của tình hình, luôn sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

>> Xem thêm: Trách nhiệm của sinh viên trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ là gì?

Trên đây là bài viết của Luật Minh Khuê về bài thu hoạch lớp tập huấn dân quân tự vệ mới nhất 2023. Nếu còn vướng mắc liên quan đến Luật Dân quân tự vệ hay liên quan đến những vấn đề pháp lí khác, Luật Minh Khuê sẵn sàng giải đáp thắc mắc của bạn tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến với số: 19006162 để được giải đáp. 

Luật Minh Khuê rất vinh dự khi là nhà tư vấn pháp lí của bạn. Cảm ơn vì đã theo dõi bài viết!