1. Khái quát chung về an ninh mạng

Hiện nay, cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, không gian mạng dần trở thành một phần không thể thiếu và đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc xây dựng xã hội thông tin và phát triển nền kinh tế tri thức ở nước ta. Việc các công nghệ mới, mang tính đột phá như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, máy tính lượng tử, điện toán đám mây, hệ thống dữ liệu lớn,... có những bước phát triển vượt bậc khiến không gian mạng có những thay đổi sâu sắc. Bước chuyển mình này được dự báo sẽ mang lại những lợi ích rất lớn cho xã hội loài người, nhưng cũng tiềm ẩn những mối đe dọa rất lớn về vấn đề an ninh mạng. Việc nhà nước ta thông qua Luật An ninh mạng năm 2018 đã tạo ra thiết chế, cơ sở pháp lý chống lại các nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia từ không gian mạng. 

 

1.1. An ninh mạng là gì?

Trong những năm gần đây, với tốc độ phát triển chóng mặt của ngành công nghệ thông tin nói chung và Internet nói riêng, thuật ngữ an ninh mạng đã dần trở nên quen thuộc với đại đa số chúng ta. 

Luật An ninh mạng đã cụ thể hóa khái niệm an ninh mạng tại Khoản 1 Điều 2 như sau: "An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân." Xuất phát từ đặc trưng không biên giới của không gian mạng, an ninh mạng giờ đây được xem là vấn đề chung của tất cả các quốc gia trên thế giới.  Xem chi tiết: An ninh mạng là gì? Các nguyên tắc và biện pháp bảo vệ an ninh mạng

 

1.2. Hoạt động bảo vệ an ninh mạng

Bảo vệ an ninh mạng là hoạt động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng.

Theo quy định của Luật An ninh mạng năm 2018, hoạt động bảo vệ an ninh mạng trên thực tế phải tuân thủ 07 nguyên tắc sau:

Thứ nhất, tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;

Thứ hai, hoạt động bảo vệ an ninh mạng phải được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn đân tộc; phát huy vai trò lòng cốt của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng;

Thứ ba, phải kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trên không gian mạng;

Thứ tư, cần chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại mọi hoạt động sử dụng không gian mạng nhằm xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; sẵn dàng ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh mạng;

Thứ năm, triển khai các hoạt động bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia; áp dụng các biện pháp bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia;

Thứ sáu, hệ thống thônh tin quan trọng về an ninh quốc gia cần được thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện về an ninh mạng trước khi đưa vào vận hành, sử dụng; thường xuyên kiểm tra, giám sát về an ninh mạng trong quá trình sử dụng và kịp thời ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng;

Và nguyên tắc cuối cùng là mọi hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng luôn phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Bài thu hoạch về nội dung an ninh mạng mới nhất năm 2022

Các biện pháp khác nhau để bảo vệ an ninh mạng hiện nay đang được quy định cụ thể tại Điều 5 Luật An ninh mạng năm 2018. Đây là những biện pháp hành chính, kỹ thuật chung, vừa bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trên không gian mạng. 

 

1.3. Mục tiêu của hoạt động bảo vệ an ninh mạng

Bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng giữa các quốc gia trên thế giới hiện nay đặt ra nhiều thách thức liên quan đến hoạt động bảo vệ an ninh mạng. Đây không chỉ là vấn đề cấp thiết đối với quốc gia nói chung mà nó còn ảnh hưởng đến mỗi cá nhân nói riêng. Hiện nay, việc thực hiện hoạt động bảo vệ an ninh mạng nhằm hướng đến 3 mục tiêu chính sau đây:

 • Bảo vệ tính bảo mật của dữ liệu;
 • Bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu;
 • Thúc đẩy sự sẵn có của dữ liệu cho người dùng được ủy quyền.

>> Tha khảo: Điện toán đám mây là gì? Pháp luật Việt Nam quy định ra sao về điện toán đám mây trong hoạt động an ninh mạng?

 

2. Luật Minh Khuê tư vấn mẫu bài thu hoạch về nội dung an ninh mạng mới nhất 

Đối với nội dung bài thu hoạch về an ninh mạng, cá nhân hoặc nhóm cá nhân thực hiện thường không phải tự mình lựa chọn đề tài mà sẽ có những câu hỏi cụ thể đã được biên soạn và người thực hiện bài thu hoạch cần trả lời theo nội dung của những câu hỏi đó.

Để có một bài thu hoạch về nội dung an ninh mạng đầy đủ thông tin, kỹ lưỡng, chất lượng tốt thì bên cạnh việc chú ý theo dõi kỹ lưỡng nội dung các buổi tuyên truyền thì người thực hiện bài thu hoạch cần phải thường xuyên theo dõi các thông tin liên quan đến lĩnh vực an ninh mạng thông qua các kênh thông tin chính thức của Đảng và Nhà nước. 

Câu hỏi tham khảo cho bài thu hoạch về nội dung an ninh mạng mới nhất do Luật Minh Khuê tổng hợp đưa ra cho người đọc như sau:

 

Câu 1: Luật An ninh mạng hiện hành bao gồm bao nhiêu Chương, Điều và được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua; công bố; có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào?

Luật An ninh mạng hiện hành được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa  XIV, kỳ họp thứ năm thông qua từ ngày 12 tháng 06 năm 2018. Luật này được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công bố tại Lệnh công bố luật số: 06/2018/L-CTN ngày 25 tháng 06 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Luật An ninh mạng năm 2018 bao gồm 07 Chương với tổng cộng 43 Điều luật, cụ thể:

Chương I: Quy định về những quy định chung (từ Điều 01 đến Điều 09)

Chương II: Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh Quốc gia (từ Điều 10 đến Điều 15)

Chương III: Phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng (từ Điều 16 đến Điều 22)

Chương IV: Hoạt động bảo vệ an ninh mạng (từ Điều 23 đến Điều 29)

Chương V: Bảo đảm hoạt động bảo vệ an ninh mạng (từ Điều 30 đến Điều 35)

Chương VI: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân (từ Điều 36 đến Điều 43)

Chương VII: Điều khoản thi hành (Điều 43)

 

Câu 2: Việc thực hiện hoạt động bảo vệ an ninh mạng phải tuân thủ những nguyên tắc nào? Các biện pháp bảo vệ an ninh mạng của Nhà nước ta hiện nay?

Trước hết, việc thực hiện hoạt động bảo vệ an ninh mạng cần phải tuân thủ 07 nguyên tắc được quy định tại Điều 4 Luật An ninh mạng năm 2018, cụ thể:

"1. Tuân thủ Hiến Pháp và pháp luật, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tộc; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.

3. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trên không gian mạng.

4. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại mọi hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, sẵn sàng ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh mạng.

5. Triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia; áp dụng các biện pháp bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

6. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện về an ninh mạng trước khi đưa vào vận hành, sử dụng; thường xuyên kiểm tra, giám sát về an ninh mạng trước khi đưa vào vận hành, sử dụng; thường xuyên kiểm tra, giám sát về an ninh mạng trong quá trình sử dụng và kịp thời ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng.

7. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh."

Về những biện pháp bảo vệ an ninh mạng, theo quy định tại Điều 5 Luật An ninh mạng năm 2018 thì những biện pháp bảo vệ an ninh mạng bao gồm:

 • Thẩm định an ninh mạng.
 • Đánh giá điều kiện an ninh mạng.
 • Kiểm tra an ninh mạng.
 • Giám sát an ninh mạng.
 • Ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng.
 • Đấu tranh bảo vệ an ninh mạng.
 • Sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin mạng.
 • Ngăn chặn, yêu cầu tạm ngừng, ngừng cung cấp thông tin mạng; đình chỉ, tạm đình chỉ các hoạt động thiết lập, cung cấp và sử dụng mạng viễn thông, mạng internet, sản xuất và sử dụng thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến theo quy định của pháp luật.
 • Yêu cầu xóa bỏ, truy cập xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 • Thu thập dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.
 • Phong tỏa, hạn chế hoạt động của hệ thống thông tin; đình chỉ, tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thôn tin, thu hồi tên miền theo quy định của pháp luật.
 • Khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.
 • Biện pháp khác theo quy định của pháp luật về an ninh quốc gia, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng, trừ biện pháp như: khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; biện pháp khác theo quy định của pháp luật về an ninh quốc gia, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

 

Câu 3: Vấn đề bảo vệ an ninh mạng trong Quân đội nhân dân Việt Nam?

- Âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch nhằm vào an ninh mạng

Thời gian vừa qua, đã xuất hiện những cuộc tấn công mạng với quy mô lớn và cường độ cao nhằm đe dọa đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Lợi dụng triệt để những lỗ hổng còn tồn tại trên không gian mạng, các thế lực thù địch đã và đang tiến hành các hoạt động chống phá nhằm xâm phạm an ninh quốc gia, tuyên truyền chống phá chế độ, kích động biểu tình bạo loạn trong nhân dân, thực hiện các cuộc "cách mạng đường phố" ở nước ta.

Hiện nay, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch ngày càng trở nên tinh vi, nhan hiểm và rất khó để nhận biết. Những đối tượng xấu thường tận dụng tối đa các phương tiện truyền thông và mạng Internet, phát triển lên nhiều trang mạng xã hội, blog, website,... khai thác tối đa các dịch vụ phát tán trực tuyến trên mạng xã hội; chủ động chuẩn bị lực lượng cũng như liên kết các tổ chức phản động, sẵn sàng tạp ra những "điểm nóng" khi Nhà nước can thiệp bằng các biện pháp mạnh. Chúng trực tiếp sử dụng các phương thức khác nhau như "thư ngỏ", "thơ ca", "tâm thư", "hiến kế", "bình luận" với những từ ngữ, lời lẽ núp bóng "tiến bộ, nhân văn", "vì dân, vì nước", "chống độc tài",... để đưa ra những đường hướng lệch lạc, gọi đó là những "đường lối mới", một "hiến pháp mới" và muốn đem ra thay thế cho đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước ta hiện nay.

Những đối tượng trên tuyên truyền, phát tán dày đặc những thông tin xấu, bôi nhọ, bịa đặt, trước, trong và sau các sự kiện chính trị quan trọng của nước ta, nhất là thời điểm chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, các sự kiện phức tạp, nhạy cảm; triệt để khai thác những thông tin "trái chiều" từ những lực lượng đối lập, các tổ chức phản động quốc tế; xuyên tạc, bịa đặt, thật giả bất phân, đội lốt những bình luận theo chiều hướng có vẻ là tích cực nhưng bản chất là nhằm lôi kéo dư luận và người dân để truy cứu trách nhiệm với các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cũng như các lực lượng chức năng. 

Đối với lực lượng quân đội và những cơ quan thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, các đối tượng phản động đã, đang và sẽ tiếp tục khoét sâu vấn đề về quốc phòng, chức năng, nhiệm vụ lao động sản xuất, làm kinh tế và xử lý các vấn đề về chủ quyền quốc gia như vấn đề trên biển Đông có liên quan đến các nước khác để xuyên tạc, kích động làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Không những thế, chúng còn liên kết các hội nhóm về chính trị, các tổ chức, hội nhóm phản động ở cả trong và ngoài nước, tận dụng triệt để nền tảng mạng internet, các đài phát thanh truyền hình nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam như BBC, RTA, RFI, VOA để phát tán các thông tin, bài viết, tài liệu có nội dung chống đối, xuyên tạc trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường hoạt động trên website dưới dạng "diễn đàn dân sự xã hội", phong trào "bảo vệ môi trường"... Đến giai đoạn nước ta tiến hành Đại hội Đảng tiếp theo, sự chống phá của các các thế lực thì địch sẽ tiếp tục có chiều hướng gia tăng.

- Nghĩa vụ bảo vệ an ninh mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam

Một mặt, cần chủ động đấu tranh làm thất bại tất cả những âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực phản động, ngăn chặn, bác bỏ những thông tin và luận điệu sai trái, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; luôn ở trong trạng thái sẵn sàng đối phó với các mối đe dạo an ninh phi truyền thống, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin nói riêng và an ninh mạng nói chung. Trong đó, an ninh mạng là một lĩnh vực mới, đòi hỏi trang bị, sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại cũng như hàm lượng trí tuệ cao, khi các sự kiện chống phá, đe dọa đến an ninh mạng diễn ra hết sức phức tạp, với nhiều kiểu loại, không giới hạn về quy mô và thường để lại hậu quả khó lường. Nếu xử lý không tốt các vấn đề trên, rất dễ dẫn đến khởi phát cho những cuộc chiến tranh bằng vũ lực trên thực tế. Do đó, các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng quân đội, nhân dân Việt Nam cần nắm vững yêu cầu, nhiệm vụ của mình trong việc bảo vệ an ninh mạng. 

Mặt khác, cần nhận thức một cách đầy đủ về những điểm mới trong phương châm bảo vệ Tổ quốc của Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Chiến lược Quân sự Việt Nam, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia,...; thể hiện lập trường nhất quán, có tính mưu lược và có kế hoạch quy tụ và phát huy mọi nguồn lực ở trong và ngoài nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp của quốc gia để bảo vệ Tổ quốc. 

Không những thế, phải quán triệt thực hiện đầy đủ những điểm mới liên quan đến mục tiêu bảo vệ Tổ quốc trong Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Chiến lược Quân sự Việt Nam, chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng và chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia,... Ngày nay, bảo vệ Tổ quốc không chỉ đơn thuần là hoạt động chăm lo cho việc phòng, chống địch đánh ta, chuẩn bị những kế hoạch đối phó với chiến tranh xâm lược, mà còn là hoạt động giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội và sự hòa bình của đất nước, phải tạo được cơ chế ngăn ngừa, đẩy lùi mọi nguy cơ, góp phần thúc đẩy hoạt động xây dựng đất nước ta mạnh lên về mọi mặt trong đời sống xã hội. Vì thế, việc thực hiện tốt hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời âm mưu "diễn biến hòa bình", cổ súy hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; phòng chống những âm mưu, thủ đoạn hướng đến phá hoại an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng. Tiếp tục xây dựng, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, gắn bó chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân, tăng cường phát triển khoa học công nghệ hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao, làm chủ các công nghệ mới, tự sản xuất các trang thiết bị thiết yếu, dành thế chủ động trong biệc thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, mở rộng hợp tác quốc tế nhằm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chủ động ngăn chặn, sẵn sàng đối phó hiệu quả và dành thắng lợi trong đấu tranh và giải quyết các tình huống nảy sinh.

Cuối cùng, hiện nay, yêu cầu đặt ra cho vấn đề bảo vệ Tổ quốc đang đan xe cả thời cơ và thách thức. Điều này thể hiện mong muốn, quyết tâm của Đảng ta trong việc xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chính vì thế, việc quán triệt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cần phải đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng trang, đưa lực lượng vũ trang trở thành lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, giữ số lượng hợp lý, có sức chiến đấu mạnh mẽ; xây dựng lực lượng dự bị động viên trở nên hùng hậu, dân quân tự vệ có mạng lưới rộng khắp, chủ động chuẩn bị lực lượng và xây dựng kế hoạch và phương án tác chiến cụ thể, khoa học, đủ khả năng bảo vệ nền độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia trong mọi tình huống thực tế.

 

Câu 4: Tìm hiểu thực trạng thực hiện pháp luật an ninh mạng ở Việt Nam hiện nay

Có thể thấy các quy định của Luật An ninh mạng năm 2018 đang tập trung hướng đến hoạt động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, xâm phạm tới các khách thể được bảo vệ là an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Kể từ thời điểm có hiệu lực cho đến nay, Luật An ninh mạng đã cho thấy tính hiệu quả của các thiết chế pháp luật đối với các hoạt động diễn ra trên không gian mạng. Thực tế việc thực hiện pháp luật an ninh mạng ở nước ta hiện nay đã bác bỏ một số thông tin bịa đặt rằng Luật An ninh mạng năm 2018 làm ngăn cản, xâm phạm quyền tự do ngôn luận. Bằng chứng là các hoạt động liên lạc, trao đổi, đăng tải, chia sẻ thông tin,... trên không gian mạng vẫn diễn ra một cách bình thường, không hề bị cản trở miễn là những hoạt động đó không vi phạm pháp luật Việt Nam. Mọi thông tin thiếu kiểm chứng, sai sự thật, gây tác động xấu đến trật tự an toàn xã hội nếu bị phát hiện, sẽ được xử lý một cách kiên quyết, kịp thời. Điển hình là công tác xử lý các đối tượng tung tin sai lệch về dịch bệnh Covid 2019 đã được tiến hành hết sức nghiêm túc, kịp thời. Các cơ quan chức năng trên thực tế không chỉ điều tra, tìm kiếm và xử lý các đối tượng tung tin giả mà còn yêu cầu các trang mạng xã hội gỡ bỏ các bài viết, hình ảnh, nội dung chứa thông tin sai sự thật; đính chính, đăng tải các thông tin chính thức từ cơ quan có thẩm quyền cho đông đảo người dân có thể tiếp cận. Hoạt động trên là nhằm chấm dứt tình trạng nhiễu loạn thông tin, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến trật tự, an ninh trên không gian mạng.

Đánh giá một cách bao quát thì thực trạng thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam hiện nay được thể hiện trên 4 phương diện sau đây:

Một là, vấn đề tuân thủ pháp luật về an ninh mạng. Kể từ khi Luật An ninh mạng được ban hành, việc kiểm soát an ninh mạng ngày càng đi vào nền nếp. Tuy nhiên, hoạt động đảm bảo an ninh mạng cũng đứng trước những thách thức lớn khi thủ đoạn của các đối tượng xấu ngày càng tinh vi. Vào năm 2018, theo báo cáo thường niên về tình hình an ninh của Bộ Công an, các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội như hình thức nhắn tin thông báo trúng thưởng; giả làm công an, hải quan để lừa đảo, yêu cầu các nạn nhân phải chuyển tiền để được bảo vệ quyền hoặc lợi ích hợp pháp,... Không những thế, vì mục đích lợi nhuận, nhiều tổ chức cá nhân kinh doanh trên không gian mạng đã không tuân thủ các quy định pháp luật an ninh mạng cũng như các quy định khác của pháp luật như buôn bán hàng giả, hàng nhái, buôn bán những mặt hàng không được phép kinh doanh,...

Hai là, vấn đề thi hành pháp luật về an ninh mạng. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ thi hành pháp luật về an ninh mạng đã triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về an ninh mạng. Bên cạnh việc tiếp cận không gian mạng như một vùng lãnh thổ mở rộng của quốc gia cần được quản lý, bảo vệ, việc tiếp cận không gian mạng như một hệ thống kỹ thuật cũng góp phần tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ an ninh mạng. Theo cách tiếp cận mới ở trên, vấn đề thi hành pháp luật về an ninh mạng được hiểu là việc bắt buộc áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các thành phần mạng đã xác định gồm thiết bị, cơ sở dữ liệu, cơ sở hạ tầng; buộc các tài nguyên vật chất kiên quan của mạng phải được sử dụng đúng theo quy định.

Ba là, vấn đề sử dụng pháp luật về an ninh mạng. Các chủ thể theo Luật An ninh mạng theo luật này được thực hiện, không được thực hiện những hành vi nhất định nhằm bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Tuy nhiên, việc sử dụng pháp luật về an ninh mạng trên thực tế còn xa lạ với nhiều người.

Bốn là, vấn đề áp dụng pháp luật về an ninh mạng. Với tinh thần kiên quyết giảm thiểu những nguy cơ, thách thức từ an ninh mạng, bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, năm 2019, Bộ Công an đã tăng cường các biện pháp đấu tranh làm rõ phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm sử dụng công nghệ cao trong hoạt động thanh toán thẻ, thanh toán điện tử; triệt phá nhiều đường dây phạm tội cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng Internet như vụ bắt 10 đối tượng trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền khoảng 500 tỷ đồng tại Hà Nội,...

Một số tồn tại trong việc thực hiện pháp luật về an ninh mạng hiện nay bắt nguồn từ những quy định của pháp luật về an ninh mạng còn bất cập. Do đó, nhiều chủ thể không tránh được lúng túng khi áp dụng pháp luật an ninh mạng vào thực tiễn cuộc sống.

Trên đây là bài viết tham khảo của Luật Minh Khuê để làm bài thu hoạch về nội dung an ninh mạng mới nhất. Hy vọng bài viết này có thể giúp bạn đạt được kết quả mong muốn khi làm bài thu hoạch.

Nếu có vướng mắc hoặc cần hỗ trợ về pháp luật, mời quý bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 19006162. Xin chân thành cảm ơn!