1. Bài tuyên truyền về ngày 30/4 - 1/5 - Mẫu 1

Kính thưa các đồng chí cán bộ và toàn thể nhân dân trong xã.

Cách đây nhiều năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi mở ra kỷ nguyên mới độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nơi đây đang tập trung sức lực, trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chiến thắng ngày 30-4-1975 là thành quả vĩ đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; Quân và dân ta đã đánh bại kẻ thù hùng mạnh, hung ác nhất của nhân loại tiên tiến; kết thúc vẻ vang cuộc đấu tranh 30 năm giành độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc; thắng lợi tiêu biểu về sức mạnh đã cổ vũ mạnh mẽ nhân dân toàn thế giới đấu tranh giành mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, cổ vũ và thôi thúc các dân tộc trên thế giới đấu tranh giải phóng dân tộc và chống chủ nghĩa thực dân mới.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới của đất nước, chúng ta mãi mãi tự hào và biết ơn những hy sinh to lớn của các anh hùng, các thế hệ cha anh đã chiến đấu, hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Chúng ta càng thêm tự hào và tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, vào tinh thần bất khuất, trí tuệ và sức sáng tạo của dân tộc ta, quân đội ta. Mỗi người Việt Nam cam kết tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quyền tự chủ, tự lực, đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm vươn lên thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng theo chương trình hành động đề ra thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Hòa chung không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong những ngày này cả nước cũng hân hoan mở hội .... hàng năm, ngày Quốc tế Lao động 1/5 là dịp để kỷ niệm . Giai cấp công nhân và nhân dân lao động cả nước ôn lại truyền thống đấu tranh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại hội XII của Đảng xác định: Quan tâm giáo dục, rèn luyện, động viên, phát triển giai cấp công nhân về số lượng và chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động của người lao động; bảo đảm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, nhà ở, dịch vụ xã hội phục vụ người lao động; sửa đổi, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... nhằm bảo vệ quyền lợi và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Kỷ niệm ....năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ....năm Ngày Quốc tế lao động 1/5 và ....năm Chiến thắng Diên Giếng Phủ. Đây là dịp thiết thực để cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân noi gương, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm...., chào mừng Lễ công bố quyết định xác định xã đạt chuẩn chuẩn nông thôn mới và Đại hội đại biểu Đảng bộ xã mở rộng lần thứ .........

>> Xem thêm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm về ngày 30/4 có đáp án mới nhất

 

2. Bài tuyên truyền về ngày 30/4 - 1/5 - Mẫu 2

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã, đang và mãi mãi là trang sử vàng chói lọi, là nguồn cổ vũ to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam tiến tới thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Hôm nay trong không khí tưng bừng của cả nước hướng tới kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thầy và trò Trường............ cùng nhau ôn lại những chiến công vang dội của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc vĩ đại. Đó cũng là dịp để thầy trò chúng ta tôn vinh, tưởng nhớ công ơn của các thế hệ đi trước, thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, đó cũng là đạo lý sống của chúng ta hiện nay.

17 giờ ngày 26-4-1975, chiến dịch mang tên Bác Hồ vĩ đại, giải phóng Sài Gòn - Gia Định bắt đầu. Bộ phận chủ lực tinh nhuệ của ta đã đồng loạt tiến công với tinh thần “Nhanh, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng” cùng lúc với sự nổi dậy mạnh mẽ của quần chúng ở nội và ngoại thành Sài Gòn - Gia Định. , quân dân ta đã nhanh chóng khống chế toàn bộ lực lượng địch từ trung tâm đến căn cứ. Ngày 30/4/1975, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng, miền Nam và cả nước tràn ngập cờ hoa đỏ thắm chào mừng ngày lễ trọng đại - đại thắng của cả dân tộc Việt Nam.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975, được Đảng ta nhận định, là sự kiện trọng đại có ý nghĩa quốc tế trọng đại và tính lịch sử sâu sắc, truyền cảm hứng cho bạn bè và nhân dân tiến bộ khắp năm châu, bốn biển. Báo cáo chính trị của Trung ương Đảng trình Đại hội IV cũng nêu rõ: “Đối với thế giới, thắng lợi của nhân dân ta đã đập tan cuộc phản công lớn nhất của bọn đế quốc đầu sỏ chống lực lượng cách mạng của bọn đầu sỏ kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đẩy lùi cuộc chiến của chủ nghĩa đế quốc. , mở rộng chiến trường xây dựng chủ nghĩa xã hội, phá vỡ phòng tuyến quan trọng của đế quốc Mỹ ở Đông Nam Á, làm đảo lộn chiến lược thế giới phản cách mạng của chúng, đẩy Mỹ vào tình thế khó khăn chưa từng có, làm suy yếu hệ thống đế quốc, tăng cường sức mạnh và thế tiến công vị trí của các phong trào cách mạng thời đại, đem lại niềm tin và lòng nhiệt thành cho hàng trăm triệu nhân dân thế giới đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội”.

Ngày 30-4-1975, Đại thắng mùa Xuân đã đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh lâu dài nhất, gian khổ nhất và đấu tranh vĩ đại nhất của dân tộc, cứu nước trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân ta.

Chiến thắng 30/4/1975 là một câu chuyện hào hùng, một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã mở ra một thời kỳ mới cho đất nước thống nhất cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội đến nay. Trong dịp kỷ niệm này, chúng ta tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già của dân tộc Việt Nam, Người đã lãnh đạo Cách mạng và các cuộc kháng chiến của dân tộc ta đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác; ghi nhớ, biết ơn các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương, bệnh binh và đồng bào cả nước đã có công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giành độc lập, tự do, hạnh phúc cho thế hệ hôm nay. Nhìn lại quá khứ đau thương và hào hùng của dân tộc, chúng tôi - thế hệ trẻ hôm nay càng biết ơn và trân trọng sâu sắc một cuộc sống thanh bình, yên ả - một cuộc sống không có chiến tranh. Bác Hồ đã từng nói “Các vua Hùng đã có công dựng nước, chúng ta phải cùng nhau bảo vệ non sông”. Thời đại của chúng ta hiện nay là thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thời đại của đỉnh cao trí tuệ, cha ông ta đã khẳng định với thế giới bằng một tinh thần thép khi đánh giặc, bây giờ chúng ta phải vươn ra thế giới bằng sự cần cù, ham học hỏi, bằng đỉnh cao của trí tuệ. Có như vậy mới xứng đáng là con Rồng cháu Tiên.

>> Xem thêm: Lời dẫn chương trình văn nghệ ngày 30/4 hay nhất

Trên đây Luật Minh Khuê vừa giới thiệu tới bạn đọc bài viết Bài tuyên truyền kỷ niệm ngày 30/4 - 1/5 hàng năm hay nhất. Mời các bạn đón xem!