1. Bảo hiểm sinh kì

Bảo hểm sinh kì là loại hình bảo hiểm cho sự tiếp tục sống của người được bảo hiểm đến thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Bảo hiểm sinh kì thuộc loại bảo hiểm nhân thọ. Sự khác biệt của bảo hiểm sinh kì so với các loại bảo hiểm nhân thọ khác ở chỗ, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ trả tiền bảo hiểm nếu người được bảo hiểm vẫn sống đến thời hạn được các bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Bảo hiểm sinh kì có ý nghĩa như một hình thức tiết kiệm để người được bảo hiểm sử dụng tiển bảo hiểm duy trì cuộc sống sau mốc thời gian được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Người tham gia bảo hiểm ở đây có thể là người mua bảo hiểm hoặc cũng có thể là người thụ hưởng bảo hiểm. Người thụ hưởng bảo hiểm sẽ do người mua bảo hiểm hoặc người hưởng bảo hiểm chỉ định. Sau khi người hưởng bảo hiểm sinh kỳ hết thời hạn nhất định thì người thụ hưởng bảo hiểm sẽ được nhận các quyền lợi bảo hiểm.

2. Những lợi ích khi sử dụng bảo hiểm sinh kỳ

Tham gia bảo hiểm sinh kỳ, bạn sẽ nhận được những lợi ích như:

  • Sau khi hết thời gian hợp đồng mà người mua bảo hiểm còn sống thì sẽ được nhận một khoản tiền từ bảo hiểm sinh kỳ dựa theo thỏa thuận hợp đồng mà hai bên đã ký từ đầu.
  • Có được một khoản tiền tiết kiệm cho bản thân sau khi về già, dùng vào các mục đích chi tiêu khi sức khỏe không còn.
  • Mang về được một khoản tiền lớn cho gia đình khi hợp đồng chấm dứt và công ty bảo hiểm sẽ trả cho sự sống của bạn một số tiền nhất định.
  • Nâng cao đời sống an sinh xã hội, đảm bảo tương lai tốt đẹp cho con cái
  • Bảo vệ tài chính của bản thân và gia đình một cách an toàn và thiết thực.

3. Phân biệt bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ

- Bảo hiểm sinh kỳ

Sau khi hết hạn hợp đồng nếu người mua bảo hiểm còn sống thì sẽ được nhận một khoản tiền

Loại bảo hiểm này chỉ có hiệu lực khi thời gian chấm dứt hợp đồng mà người mua bảo hiểm vẫn còn sống thì sẽ được công ty bảo hiểm chi trả một khoản tiền. Còn nếu trong thời gian hợp đồng đang có hiệu lực mà khách hàng mất thì sẽ không được nhận tiền bảo hiểm mà thay vào đó chỉ được nhận giá trị hoàn lại mà thôi. Tùy theo cách thức làm việc của mỗi công ty bảo hiểm thì mức phí hoàn lại mà khách hàng đã đóng trước đó cũng sẽ khác nhau.

- Bảo hiểm tử kỳ

Đây là loại bảo hiểm có hiệu lực trong thời gian tham gia bảo hiểm mà khách hàng có khả năng chết thì người thụ hưởng bảo hiểm sẽ được nhận các quyền lợi mà công ty chi trả. Nói chính xác là khi hợp đồng đang trong thời hạn cam kết mà khách hàng chết thì sẽ được nhận bảo hiểm. Còn khi hợp đồng bảo hiểm tử kỳ hết hạn mà khách hàng vẫn còn sống thì khách hàng hoàn toàn không nhận được bất kỳ quyền lợi nào từ bảo hiểm. Khách hàng chỉ có thể nhận được giá trị hoàn lại của bảo hiểm từ công ty bảo hiểm mà thôi.

4.Ý nghĩa của bảo hiểm sinh kì

Hợp đồng bảo hiểm sinh kì giúp người được bảo hiểm có được một khoản tiền mong muốn vào một thời điểm nhất định trong tương lai để thực hiện những dự định của họ trong cuộc sống.

Ví dụ: Một người ở độ tuổi 35 không có nhà riêng phải đi thuê nhà để ở, muốn rằng sau 20 năm sau sẽ mua một ngôi nhà cho riêng mình. Người này có thể kí kết một hợp đồng bảo hiểm sinh kì có số tiền bảo hiểm được trả sau, thời hạn hợp đồng là 20 năm.

Như vậy đến năm 55 tuổi, người đó sẽ nhận được số tiền bảo hiểm được xác định trong hợp đồng bảo hiểm (với điều kiện người đó phải còn sống) và người được bảo hiểm này sẽ dành khoản tiền chi trả từ người bảo hiểm (doanh nghiệp bảo hiểm) để mua nhà.

5. Đặc điểm

- Bảo hiểm sinh kì là một trong những nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ.

- Thông thường nếu như người được bảo hiểm chết trước thời hạn thanh toán thì người bảo hiểm sẽ không phải trả bất cứ khoản tiền nào.

Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ ở một vài doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó các doanh nghiệp này sẽ hoàn lại phí bảo hiểm cho gia đình người được bảo hiểm, thông thường số phí bảo hiểm hoàn lại này đã được doanh nghiệp bảo hiểm trừ đi các chi phí kí kết hợp đồng và chi phí quản lí.

- Phí bảo hiểm có thể trả một lần vào thời điểm kí kết hợp đồng, hoặc có thể được trả làm nhiều lần.

Nếu phí bảo hiểm được thanh toán định kì thì người tham gia bảo hiểm sẽ nộp phí đến một độ tuổi nhất định nào đó theo qui định giữa hai bên khi kí kết hợp đồng, hoặc là nộp phí cho đến khi kết thúc hợp đồng.

6. Hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm (Insurance policy) là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải nộp tiền đóng phí bảo hiểm còn doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

- Chủ thể của hợp đồng bảo hiểm

Các bên trong hợp đồng bảo hiểm gồm: Bên bảo hiểm (doanh nghiệp bảo hiểm) và bên được bảo hiểm.

Về phương diện pháp lí, bên được bảo hiểm bao gồm ba người với ba tư cách khác nhau, đó là: người tham gia bảo hiểm (bên mua bảo hiểm), người được bảo hiểm và người thụ hưởng (người được hưởng quyền lợi bảo hiểm).

- Khách thể của hợp đồng bảo hiểm

Khách thể của hợp đồng bảo hiểm là lợi ích kinh tế mà bên mua bảo hiểm được hưởng từ trong quan hệ hợp đồng bảo hiểm. Có thể hiểu đó là việc nhận tiền bồi thường của người mua bảo hiểm.

Để hợp đồng bảo hiểm có khách thể thì bên mua bảo hiểm phải có các qui định về quyền lợi có thể được bảo hiểm (tránh các hành vi vô đạo đức, hành vi trục lợi kiếm lời của bên mua bảo hiểm đối với doanh nghiệp bảo hiểm).

7. Đặc trưng pháp lí của hợp đồng bảo hiểm

(1) Hợp đồng bảo hiểm là dạng hợp đồng song vụ

- Quyền lợi của bên này là nghĩa vụ phải thực hiện của bên kia.

- Quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên có tính chất đối ứng nhau.

(2) Hợp đồng bảo hiểm là hợp đồng theo mẫu

- Mẫu hợp đồng bảo hiểm được đưa ra bởi bên bảo hiểm

- Phần lớn các điều khoản chính của hợp đồng đã được soạn thảo sẵn

- Bên mua bảo hiểm chỉ có thể chấp nhận hoặc không giao kết (nếu có thỏa thuận thì chủ yếu là các điều khoản riêng.

- Bên bảo hiểm phải giải thích các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm, khi có tranh chấp thì người mua bảo hiểm sẽ được bảo vệ.

(3) Hợp đồng bảo hiểm là hợp đồng phải trả tiền

Bên mua bảo hiểm phải thỏa thuận nộp phí bảo hiểm thì hợp đồng bảo hiểm mới phát inh trách nhiệm.

(4) Hợp đồng bảo hiểm được thực hiện dựa trên nguyên tắc "trung thực và tín nhiệm tuyệt đối"

- Hợp đồng bảo hiểm chỉ có giá trị pháp lí khi việc xác lập được tiến hành trên cơ sở thông tin trung thực của các bên.

- Nếu phát hiện có sự thiếu trung thực, hợp đồng bảo hiểm sẽ vô hiệu hoặc chấm dứt.

8. Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là hình thức bảo hiểm cho các trường hợp mà người được bảo hiểm còn sống hoặc đã mất. Nói theo cách đơn giản, các công ty, doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm sẽ đưa ra các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ với mục tiêu chính là giúp con người được bảo vệ trước những biến cố, rủi ro không không ngờ trong tương lai về tài chính cũng như sức khỏe.

Để được hưởng các quyền lợi khi gặp rủi ro hay nhận tiền khi đáo hạn là một khoản nhất định thì bên tham gia bảo hiểm và công ty bảo hiểm sẽ có một bản hợp đồng thỏa thuận trong đó có nêu rõ người mua bảo hiểm sẽ đóng một khoản phí nhất định vào quỹ dự trữ tài chính mà công ty bảo hiểm đang quản lý. Đáp ứng nhu cầu hiện nay thì các công ty sẽ đưa ra các gói bảo hiểm khác nhau phù hợp với tài chính của người mua bảo hiểm khác nhau.

Bảo hiểm trả tiền định kỳ là dạng bảo hiểm mà người được bảo hiểm còn sống trong thời gian cụ thể. Sau thời gian đó thì người thụ hưởng sẽ nhận được một khoản tiền bảo hiểm định kỳ mà công ty sẽ trả theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Bảo hiểm hỗn hợp là loại được kết hợp từ bảo hiểm tử kỳ với bảo hiểm sinh kỳ.

Bảo hiểm trọn đời dành cho trường hợp mà người được bảo hiểm mất ở bất kỳ thời điểm nào mà không có có sự ràng buộc về thời gian.

Thời gian tham gia bảo hiểm nhân thọ là không hề ngắn tùy theo quy định của mỗi công ty nên để duy trì hiệu lực hợp đồng cho tới khi đáo hạn thì bạn nên cân nhắc kỹ cả về mục tiêu và nhu cầu bản thân để chọn lựa hình thức bảo hiểm.

9. Những lưu ý cần biết khi tham gia bảo hiểm nhân thọ

Trong xã hội hiện nay có rất nhiều trường hợp lừa đảo hoặc khiến người mua hoang mang về tính năng của bảo hiểm nhân thọ mang lại … Để tránh được những rủi ro không đáng có trong quá trình tham gia bảo hiểm thì người mua bảo hiểm nên nắm rõ các lưu ý sau:

Trước khi ký vào hợp đồng bảo hiểm thì người mua bảo hiểm cần đọc kỹ thông tin về sản phẩm bảo hiểm mà bạn sắp lựa chọn để đảm bảo rằng bạn thực sự hiểu rõ về nó. Nếu không hiểu rõ về bảo hiểm thì bạn có thể nhờ luật sư hoặc người am hiểu pháp luật tư vấn, hỗ trợ.

Hiểu bản chất bảo hiểm cũng là điều hết sức quan trọng. Bảo hiểm giúp bạn bảo vệ tài chính và sức khỏe chứ không hề giúp bạn sinh lời. Để có lợi nhuận cao thì bạn nên lựa chọn các hình thức đầu tư khác như kinh doanh hoặc chứng khoán.

Một khi đã tham gia bảo hiểm nhân thọ thì bạn nên tham gia đầy đủ và hoàn thành đúng trách nhiệm theo thỏa thuận đã ký. Các quyền lợi sẽ bị mất hoàn toàn nếu bạn bỏ dở giữa chừng.

Trong hợp đồng bảo hiểm, bạn cần nêu rõ người thụ hưởng. Bình thường bạn sẽ thấy phần mục này không thực sự cần thiết nhưng khi gặp biến cố thì bạn mới thấy rõ vai trò của nó.

Hiểu rõ về các quy trình, quy định cũng như các bước thủ tục tham gia bảo hiểm và giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhân thọ, những bệnh bảo hiểm nhân thọ không chi trả. Thông thường đây sẽ là nhiệm vụ mà nhân viên tư vấn bảo hiểm cần làm nhưng để nắm rõ quyền lợi hơn cho mình thì bạn cũng nên tự chủ động tìm hiểu thêm.

Trên đây là nội dung Luật Minh Khuê sưu tầm và biên soạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.