Giống nhau:

Below” và “under” đều là giới từ, có nghĩa là “bên dưới” hoặc “ở thấp hơn một vật khác”. Trong trường hợp này, hai giới từ này có thể được dùng để thay thế cho nhau.

Ví dụ:

- She put all of the letters under her pillow.

(Cô ấy giấu tất cả thư xuống dưới gối).

- The ice crackled under his feet.

(Băng dưới chân anh ấy rạn nứt).

- He dived below the surface of the water.

(Anh ấy lặn xuống nước).

- Please do not write below this line.

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập doanh nghiệp trọn gói, thành lập công ty nhanh

(Không viết dưới dòng kẻ này).

Cả “below” và “under” đều có nghĩa là thấp hơn, ít hơn.

Ví dụ:

- The temperature remained below freezing all day.

(Cả ngày nhiệt độ vẫn thấp dưới 0 độ C).

- Nobody under 18 is allowed to buy alcohol.

(Trẻ em dưới 18 tuổi không được phép mua rượu).

·   Khác nhau: Tuy nhiên giữa “below” và “under”có một vài sự khác biệt trong cách sử dụng.

Below” được sử dụng khi so sánh với một mốc cố định, một tiêu chuẩn với nghĩa là “thấp hơn”.

Ví dụ:

>> Xem thêm:  Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành xây dựng (dầm), kiến trúc, tài chính

- It hurts here – just below the knee.

(Chỗ đau ở ngay phía dưới đầu gối).

- The temperature is below zero last night.

(Tối qua nhiệt độ xuống dưới 0 độ C).

Below” còn là phó từ chỉ vị trí thấp hơn.

Ví dụ:

- They live on the floor below.

(Họ sống ở tầng dưới).

- Read the sentences below carefully.

(Đọc kỹ những câu sau đây).

>> Xem thêm:  Thuật ngữ tiếng anh thông dụng lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, đầu tư

Under” có nghĩa là “ít hơn” và được dùng với số tiền, tuổi và thời gian.

Ví dụ:

- All our goods are under $20.

(Giá của tất cả hàng hóa của chúng tôi đều dưới 20 đô la).

- Football players of Olympic team must be under 23 years old.

(Các cầu thủ trong đội tuyển Olympic đều phải dưới 23 tuổi).

- It took us under 2 hours to go to Saigon by air.

(Bay từ đây vào Sài Gòn mất gần 2 tiếng).

Under” còn có nghĩa là “dưới sự lãnh đạo của ai” hoặc “theo quy định gì” hoặc “đang ở trong tình trạng gì”.

Ví dụ:

>> Xem thêm:  Các thuật ngữ tiếng anh thường dùng trong lĩnh vực kinh tế

- She has a staff of 19 working under her.

(Cô ấy có 19 nhân viên dưới quyền).

- Under the terms of the lease you had no right to sublet the property.

(Theo các điều khoản của hợp đồng cho thuê ông không có quyền cho thuê tài sản này).

- The road is under construction.

Liên hệ sử dụng dịch vụ dịch thuật:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ: 043-9916057            Tổng đài tư vấn luật: 1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  [email protected]

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

PHÒNG DỊCH THUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

------------------------------------------------

>> Xem thêm:  Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngày xây dựng - phần kết cấu thép