1. Gặp tai nạn trên biển liên hệ với lực lượng cứu hộ thế nào?

Theo quy định tại Luật biển Việt Nam, Bộ Luật hàng hải Việt Nam và hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 107 Nghị định 58/2017/NĐ-CP thì tàu biển, tàu quân sự, tàu công vụ, tàu cá, phương tiện thủy nội địa và thủy phi cơ khi gặp nguy hiểm cần sự cứu giúp phải phát tín hiệu cấp cứu theo quy định. Khi phát hiện tai nạn hoặc nguy cơ xảy ra tai nạn, người phát hiện phải lập tức phát tín hiệu cấp cứu và tiến hành ngày các biện pháp cứu nạn, phòng ngừa phù hợp để cứu người, tài sản và ngăn ngừa hoặc hạn chế tổn thất tới mức thấp nhất.

Theo quy định tại Điều 11 Quyết định 06/2014/QĐ-TTg thì người, phương tiện bị nạn hoặc có nguy cơ bị nạn trên biển cần trợ giúp (trừ trường hợp bất khả kháng) phải phát thông tin cấp cứu - khẩn cấp theo quy định như sau:

- Thông báo cho Hệ thống đài thông tin duyên hải Việt Nam hoặc hệ thống đài trực canh của Bộ đội Biên phòng hoặc Hệ thống quan sát tàu cá của Tổng cục Thủy sản, hoặc các phương tiện đang hoạt động trên biển gần khu vực bị nạn biết để yêu cầu trợ giúp. Nội dung điện cấp cứu - khẩn cấp cần có đủ thông tin giúp cho Cơ quan chủ trì tìm kiếm, cứu nạ hoặc phương tiện đang hoạt động trên biển gần khu vực bị nạn biết tính huống tai nạn, sự cố để chuẩn bị phương án hỗ trợ hoặc tìm kiếm, cứu nạn, bao gồm:

+ Tên phương tiện bị nạn, hô hiệu, mã nhận dạng hàng hải (MMSI) hoặc nhận dạng khác;

+ Thời gian và bị trí bị nạn;

+ Tính chất tai nạn;

+ Yêu cầu trợ giúp cứu người gặp nạn hoặc lai dắt, cứu hộ phương tiện và các yêu cầu khác (nếu có);

+ Tên, địa chỉ và các phương thức liên lạc với chủ phương tiện hoặc đại diện của chủ phương tiện;

+ Các thông tin khác: Số lượng và tình trạng sức khỏe thuyền viên, người trên phương tiện; tình hình thời tiết, cấp sóng, gió tại khu vực bị nạn; tần số, thiết bị thông tin, thiết bị phao cứu sinh.

+ Trường hợp đề nghị lai dắt, cứu hộ thì cần thông báo thêm các thông số kỹ thuật của phương tiện cần lai dắt, cứu hộ để xác định phương án lai dắt, cứu hộ: trọng tải, chiều dài, chiều rộng, mớn nước của phương tiện;

- Bảo đảm việc duy trì liên lạc với người, cơ quan, tổ chức đã liên lạc để thực hiện việc tìm kiếm, cứu nạn, trợ giúp thông qua Hệ thống đài thông tin duyên hải Việt Nam hoặc trực tiếp.

- Báo cáo kịp thời theo nội dung yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền tìm kiếm, cứu nạn trên biển và của lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn;

Lưu ý: trường hợp đã loại trừ được nguy hiểm gây ra đối với người, phương tiện của mình phải thông báo ngay cho người, cơ quan, tổ chức đã thông tin cấp cứu - khẩn cấp để dừng việc cứu nạn.

Hệ thống đài thông tin duyên hải Việt Nam và các hệ thống Đài thông tin tìm kiếm, cứu nạn của các Bộ, ngành, địa phương tổ chức trực 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin cấp cứu - khẩn cấp trên biển và báo cáo cho cơ quan, tổ chức có trách nhiệm về tìm kiếm, cứu nạn.

Như vậy, cách thức liên hệ nhanh nhất và chính xác nhất khi gặp nạn trên biển đó là phát tín hiệu cấp cứu - khẩn cấp cho Hệ thống đài thông tin duyên hải VIệt Nam/ hệ thống đài trực canh của Bộ đọi biên phòng/Hệ thống quan sát tài cá của Tổng cục Thủy sản/phương tiện đang hoạt động trên biển gần khu vực bị nạn. Điều này đòi hỏi đối với tàu, thuyền bị nạn phải có trang bị đầy đủ thiết bị hỗ trợ để phát tín hiệu cấp cứu - khẩn cấp. Trường hợp nếu phương tiện không trang bị các thiết bị hỗ trợ phát tín hiệu cấp cứu - khẩn cấp thì việc liên hệ với lực lượng cứu nạn sẽ khó khăn hơn.

Theo quy định tại Thông tư 19/2013/TT-BTTTT quy định về tần số cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn trên biển và hàng không dân dụng quy định hai tần số 7903kHz và 7906kHz là tần số của Hệ thống Đài thông tin Duyên hải Việt Nam dành riêng hỗ trợ bà con ngư dân các thông tin về tìm kiếm cứu nạn và dự báo thiên tai thời tiết  trên biển. Trong đó:

+ Tần số 7903 kHz là tần số thu nhận thông tin cấp cứu, khẩn cấp được trực canh 24/24 giờ kể cả các ngày nghỉ, lễ, tết. Khi tàu hoạt động trên biển bị sự cố như cháy nổ, đâm va, nghiêng lật, tàu bị hỏng máy thả trôi và mấy điều khiển, nước ngập, tàu đang chìm, người rơi xuống biển, cấp cứu y tế, tai nạn lao động, .... mà tàu không tự xử lý được thì có thể gọi Đài truyền thanh duyên hải trên tần số 7903 kHz để được trợ giúp kịp thời. Để tránh tình trạng gây nhiễu trên tần số 7903 kHz thì pháp luật quy định chỉ khi tàu gặp sự cố mới liên lạc trên tần số này.

+ Tần số 7906 kHz là tần số phục vụ bàn con ngư dân các thông tin về dự báo thiên tai, thời tiết trên biển; được Hệ thống Đài thông tin Duyên hải Việt Nam nhận trực tiếp từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương và phát ngay, phát liên tục trên tần số 7906 kHz.

Hai tần số này sẽ góp phần giảm thiểu tối đa những thiệt hại có thể xảy đến với ngư dân khi gặp tình huống rủi ro trên biển.

Trường hợp nếu như tàu thuyền bị nạn, có nguy cơ bị nạn trên biển mà không trang bị thiết bị hỗ trợ phát tín hiệu cấp cứu - khẩn cấp thì có thể thực hiện cuộc gọi tới Tổng đài 112 - tổng đài yêu cầu trợ giúp, tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi cả nước. Tuy nhiên, cách thức này cũng có thể sẽ không thực sự hiệu quả vì khi đó khó xác định được vị trí của tàu thuyền bị nạn để có phương án ứng cứu kịp thời.

 

2. Trách nhiệm tìm kiếm, cứu nạn trên biển

Theo quy định tại Luật biển Việt Nam, Bộ luật hàng hải Việt Nam thì việc cứu người bị nạn là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi tổ chức, cá nhân, tàu thuyền và các phương tiện khác khi đang hoạt động ở trong vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam.

(i) Tàu thuyền khi phát hiện hay nhận được tín hiệu cấp cứu của người hoặc tàu thuyền khác gặp nạn trên biển hoặc trong vùng nước cảng biển, nếu điều kiện thực tế cho phép và không gây nguy hiểm nghiêm trọng cho người và tàu thuyền của mình phải:

+ Bằng mọi cách tiến hành cứu giúp người gặp nạn, kể cả việc phải đi chệch hướng, chệch khỏi hành trình đã định và phải kịp thời thông báo cho tổ chức, cá nhân có liên quan biết. Tàu thuyền bị thiệt hại nhẹ hơn phải cứu trợ tàu thuyền bị thiệt hại nặng hơn cho dù lỗ gây ra tai nạn, sự cố không phải là của tàu thuyền mình;

+ Thông báo cho Hệ thống đài thông tin duyên hải Việt Nam biết việc tham gia tìm kiếm, cứu nạn của mình;

+ Trường hợp không thể tham gia cứu người gặp nạn (do mất an toàn về người, phương tiện của mình hoặc đang thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp khác) phải thông báo cho Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực biết.

(ii) Hệ thống đài thông tin duyên hải Việt Nam và các hệ thống Đài thông tin tìm kiếm, cứu nạn của các Bộ, ngành, địa phương tổ chức trực 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin cấp cứu - khẩn cấp trên biển và báo cáo cho cơ quan, tổ chức có trách nhiệm về tìm kiếm, cứu nạn.

(iii) Các cơ quan được giao nhiệm vụ về tìm kiếm, cứu nạn tổ chức trực 24/24 giờ để tiếp nhận và xử lý thông tin; chuẩn bị phương án và tiến hành tìm kiếm, cứu nạn.

 

3. Lực lượng tham gia cứu nạn trên biển gồm những ai?

Theo quy định tại Điều 5 Quyết định 06/2014/QĐ-TTg thì Lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển gồm:

- Lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn chuyên trách trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, các đơn vị tìm kiếm, cứu nạn chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thuộc các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân;

- Lực lượng thuộc quyền quản lý của Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ Đường thủy nội địa, ban quản lý cảng cá; lực lượng của Công an, quân đội, của các cá nhân, tổ chức tại địa phương của các cơ quan trung ương đóng tại địa phương.

- Lực lượng khác hoạt động trên biển và trong vùng nước cảng biển.

- Lực lượng của người nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cho phép.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về cách thức liên hệ với lực lượng cứu nạn khi gặp tai nạn trên biển. Trường hợp bạn đọc có vướng mắc pháp lý cần giải đáp vui lòng liên hệ tới Hotline 1900.6162 để được tư vấn trực tuyến bởi Luật sư của Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!