1. Thủ tục khắc con dấu mới khi con dấu cũ bị hỏng ?

Luật Minh Khuê cung cấp Biểu mẫu để Quý khách hàng thực hiện thủ tục khắc con dấu mới khi con dấu bị hỏng. Con dấu đang sử dụng do Công an khắc.

Luật sư tư vấn:

Các bước chính để thực hiện thủ tục khắc con dấu mới khi con dấu bị hư hỏng mặt dấu:

1. Khắc lại con dấu mới tại Công ty có chức năng khắc dấu;

2. Thông báo mẫu dấu thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh (Phòng đăng ký kinh doanh nơi Công ty đã đăng ký) (Lấy mẫu ở cuối bài)

Theo Điều 34 Nghị định 78/2015/NĐ-Cp quy định về: Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu

1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau.

2. Trước khi sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:

a) Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện;

b) Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu.

3. Khi nhận thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

4. Phòng Đăng ký kinh doanh không chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.

5. Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện mới thì thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của các lần trước đó không còn hiệu lực.

3. Sau khi nhận được xác nhận của Sở kế hoạch đầu tư về việc đăng tải mẫu dấu thay đổi thành công. Quý khách hàng in thông báo này kèm theo:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao);

- Con dấu công ty (đã bị hỏng)

- Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu;

- Giấy giới thiệu;

- Chứng thực cá nhân của người được giới thiệu;

- Công văn trả dấu (Lấy mẫu ở cuối bài)

Hồ sơ này, bạn nộp lên Phòng cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh/ thành phố nơi công ty bạn được cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.

CÔNG TY TNHH …..

Số: ……/TB-VT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…… tháng…… năm 20....

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp: …………………………………………

Mã số doanh nghiệp:…………..............................……….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………….......…………

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu như sau:

1. Mẫu con dấu:

Mẫu con dấu cũ

Mẫu con dấu mới

Ghi chú

2. Số lượng con dấu:

- Số lượng con dấu trước khi thay đổi: 01 con dấu

- Số lượng con dấu sau khi thay đổi: 01

3. Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu: từ ngày …. tháng … năm …

Kính đề nghị Quý Phòng công bố mẫu con dấu của doanh nghiệptrên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.

Các giấy tờ gửi kèm:

-…………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

………………………….

CÔNG TY …..

Số: ..... /2018/CV-VT

V/v: Trả dấu Công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm ...

Kính gửi: PHÒNG CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH – CÔNG AN T.P HÀ NỘI

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số …………… do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày …………………….

Đại diện theo pháp luật của công ty: Ông …………………– Giám đốc

Bằng công văn này, kính trình bày với Quý cơ quan việc như sau:

Vào ngày…………………, do sơ xuất của nhân viên nên mặt dấu đã bị hư hỏng. Vì vậy, công ty đã thực hiện khắc con dấu mới và đăng công bố mẫu dấu mới lên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thành công.

Bằng công văn này, kính đề nghị Quý cơ quan cho doanh nghiệp được trả lại con dấu; Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu đã được cấp nhằm thực hiện đúng quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

2. Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định này thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp”

Công ty cam kết: Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung công văn này.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

…………….

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

2. Ý nghĩa quy định về con dấu của luật doanh nghiệp là gì ?

Trả lời:Thực tế đã xảy ra tranh chấp con dấu của doanh nghiệp trong nội bộ doanh nghiệp và đã có trường hợp bị cơ quan công an khởi tố về tội danh chiếm đoạt trái phép con dấu.

Vì vậy, Luật Doanh nghiệp 2020 (sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2021) dành hẳn Điều 43 để quy định cụ thể về con dấu nhằm làm rõ giá trị pháp lý của con dấu của doanh nghiệp và giúp cho xã hội nhận thức đúng, tránh những hành vi xử lý con dấu gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Ý nghĩa quy định về con dấu của luật doanh nghiệp là gì?

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Ảnh minh họa


Theo Luật Doanh nghiệp 2020 thì con dấu là tài sản của doanh nghiệp (không giống như con dấu của cơ quan công quyền) và trong trường hợp cần thiết, được sự đồng ý của cơ quan cấp dấu, doanh nghiệp có thể có con dấu thứ hai. Quy định này nhằm đáp ứng cho thói quen sử dụng con dấu tại Việt Nam.

Một số nước trên thế giới cho phép doanh nghiệp tự thiết kế con dấu và đăng ký với cơ quan công quyền để làm dấu hiệu nhận dạng riêng không trùng lặp với doanh nghiệp khác, còn chữ ký mới là dấu hiệu quan trọng nhất để nhận dạng người giao dịch đúng thẩm quyền.

Tình huống: Khoảng năm 2001, một công ty ở tỉnh H, do có nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất nên cử một số cán bộ chuyên môn sang Nhật để tìm hiểu và mua dây chuyền sản xuất mới để tăng năng suất lao động. Ở Nhật, công ty này đã tìm được đối tác có dây chuyền sản xuất hiện đại. Khi hai bên ký kết hợp đồng liên doanh thì một sự kiện bất ngờ xảy ra liên quan đến con dấu của phía Nhật. Bên Việt Nam đã ký tên, đóng dấu theo đúng với quy định của pháp luật, dấu tròn 36 ly mực đỏ do cơ quan công an cấp. Nhưng phía Nhật Bản lại không đóng dấu tròn 36 ly giống như phía Việt Nam mà con dấu của họ cũng tròn nhưng nhỏ hơn 36 ly rất nhiều, mực dấu lại là mầu tím than. Khi hợp đồng được mang đến cơ quan nhà nước Việt Nam chứng thực, rắc rối đã xảy ra. Cán bộ ta quá ngỡ ngàng khi thấy con dấu của công ty Nhật không phải là mực đỏ, không phải hình tròn 36 ly như Việt Nam mà chỉ nhỏ như đầu ngón tay, hoa văn loằng ngoằng. Mặc dù phía Nhật giải thích rõ cho cán bộ cơ quan nhà nước Việt Nam biết rằng dấu của họ do họ tự nghĩ ra, hình thù, màu sắc, mực in ra sao là do họ tự quyết định và dấu này chỉ có ý nghĩa phân biệt công ty họ với công ty khác, chính quyền Nhật không can thiệp vào chuyện này. Nhưng cán bộ của Việt Nam vẫn sợ không dám đóng dấu chứng thực hợp đồng và yêu công ty Nhật Bản phải đến cơ quan sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam xin xác nhận con dấu. Đại sứ quán Nhật Bản trả lời là họ không thể thực hiện được việc này. Thế là công ty Nhật Bản lại được yêu cầu xin giấy xác nhận con dấu của chính quyền Nhật Bản. Phía Nhật Bản thấy vậy liền chấm dứt hợp đồng liên doanh với phía Việt Nam vì họ nghĩ có mỗi chuyện con dấu mà còn rắc rối thế thì sau này làm ăn ở đây chắc là gặp rất nhiều khó khăn. Thế là chỉ vì chuyện con dấu mà doanh nghiệp Việt Nam phải chịu thiệt hại.

Con dấu của doanh nghiệp chỉ là một dấu hiệu nhận dạng doanh nghiệp để phân biệt doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác; nhưng lâu nay người ta vẫn lầm lẫn cho nó là một biểu hiện pháp lý của doanh nghiệp. Thực tế là con dấu chỉ có tính xác thực chứ không có ý nghĩa pháp lý. Con dấu rất dễ bị làm giả và xét về tính xác thực thì nó là loại xác thực kém nhất nếu so với chữ ký, vân tay, con ngươi, ADN. Chúng tôi xin kể ra đây một câu chuyện để minh chứng cho việc sùng bái con dấu ở Việt Nam.

Trân trọng./.

>> Tham khảo dịch vụ liên quan: Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội;

>> Xem thêm:  Thủ tục thay đổi mẫu dấu, con dấu như thế nào ?

3. Bị mất con dấu mà không đăng ký lại thì có bị làm sao không ?

Thưa luật sư, công ty thành lập năm 2013 và được cơ quan công an cấp tỉnh cấp cho con dấu, giấy chứng nhận sử dụng mẫu dấu. Nay do quá trình chuyển trụ sở đã làm mất con dấu nhưng chưa đăng ký lại mẫu con dấu với cơ quan có thẩm quyền thì chúng tôi có bị phạt không ?
Cảm ơn!

Bị mất con dấu mà không đăng ký lại thì có bị làm sao không?

Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo điều 12, Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định:

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất hoặc hư hỏng giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu;

b) Không đăng ký lại mẫu dấu với cơ quan có thẩm quyền theo quy định

Theo pháp luật hiện hành, việc làm mất con dấu mà không đăng ký lại với cơ quan có thẩm quyền có thể bị phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Việc đăng ký lại mẫu con dấu của doanh nghiệp Căn cứ theo Công văn số 9720/BKHĐT-ĐKKD của Bộ kế hoạch và đầu tư ghi rõ:

2. Đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện sử dụng con dấu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp nhưng bị mất con dấu

Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện có nhu cầu tiếp tục sử dụng mẫu con dấu với số lượng, hình thức đã thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có thể làm con dấu thay thế cho con dấu đã mất mà không cần thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi mẫu con dấu, trước khi sử dụng mẫu con dấu mới, doanh nghiệp gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh để được đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu thực hiện theo Phụ lục I-19 kèm theo Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp này, Phòng Đăng ký kinh doanh không yêu cầu doanh nghiệp đóng mẫu con dấu cũ vào Thông báo.

Như vậy, sẽ có hai trường hợp khi công ty bạn đăng ký lại mẫu con dấu như sau:

- Trường hợp 1: Tiếp tục sử dụng mẫu con dấu với số lượng, hình thức đã thông báo với cơ quan Đăng ký kinh doanh trước đó thì doanh nghiệp có thể làm dấu thay thế mà không cần thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh (thành phố) nơi đặt Trụ sở chính của doanh nghiệp

- Trường hợp 2: Khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi mẫu con dấu, trước khi sử dụng mẫu con dấu mới, doanh nghiệp gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải thông tin về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

>> Xem thêm:  Nộp lại con dấu cũ do Cơ quan công an cấp ở đâu?

4. Quy định về quản lý và sử dụng con dấu trong công ty ?

Nói về vấn đề con dấu, nhân đây xin có lời bình về Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020(sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021). Do đó cần có sự thay đổi quan niệm về con dấu và quản lý con dấu cho phù hợp với thông lệ quốc tế. Việc quản lý con dấu ra sao là do doanh nghiệp quy định trong việc quản lý tài sản. Như vậy doanh nghiệp có quyền có một dấu, nhiều dấu hoặc không có dấu.

Tư duy mới này sẽ đặt nền móng thay đổi tư duy quản lý con dấu doanh nghiệp hiện nay của toàn xã hội. Không thể đồng nhất con dấu của doanh nghiệp với con dấu của cơ quan quản lý nhà nước. Tất nhiên để thay đổi tư duy này cần phải tạo nên tiếng nói đồng thuận của xã hội. Với tư duy này sẽ khắc phục được tình trạng tranh chấp con dấu hiện nay và khắc phục được “bệnh nghiện dấu” của toàn xã hội.

Trong việc tranh chấp con dấu ở công ty Đay Sài Gòn cho thấy: Về mặt bản chất thì con dấu đã được bàn giao cho ông Nguyễn Văn Khảm vào sáng ngày 09/07/2007. Nhưng do Thi hành án dân sự TPHCM đã mượn lại con dấu và lập một biên bản mới có nội dung là chưa giao con dấu cho ông Khảm nên hiện nay con dấu vẫn chưa thuộc quyền quản lý và sử dụng của công ty. Rõ ràng quyết định số 37/2007/QĐ-BPKCTT đã không được thực thi nếu không muốn nói là cố tình trốn tránh việc thực thi. Theo chúng tôi cần phải trả ngay con dấu cho công ty để đảm bảo hoạt động sản xuất. Việc ông Âu khiếu nại quyết định thi hành quyết định áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời không thể làm vô hiệu quyết định số 37 của Toà án nhân dân TPHCM.

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Một vấn đề mà dư luận hiện nay đang bức xúc là việc hành xử trái pháp luật của cơ quan Tư pháp TPHCM như nhiều báo đã đưa tin (Báo Lao động ngày 10 và 13/07/2007; Báo Người lao động ngày 10/07/2007; Báo Đời sống và Pháp luật cuối tuần số 28 từ ngày 13 đến 19/07/2007), chúng tôi có một số bình luận xung quanh việc hành xử kỳ quặc của cơ quan thi hành án dân sự TPHCM.

Chúng tôi cho là kỳ quặc vì : Thứ nhất cơ quan thi hành án dân sự TPHCM đã tự vi phạm vào nguyên tắc độc lập và chỉ tuân theo pháp luật của cơ quan tư pháp, thể hiện ở chỗ chấp hành viên thi hành án dân sự TPHCM nhận mệnh lệnh từ cấp trên qua điện thoại đã cố tình làm trái quyết định của Toà án,trở thành vô giá trị . Thứ hai sau đó cũng từ khẩu dụ qua điện thoại “ông lớn” làm cho cả Toà án Nhân dân TP HCM phải nghiêng ngả, đảo lộn đến nỗi vị Thẩm phán của Toà án phải ký lại quyết định trái luật huỷ bỏ quyết định Áp dụng BPKCTT hợp pháp mà vị thẩm phán đã ký ban hành trước đó. Chẳng lẽ khẩu dụ của cấp trên lại cao hơn cả pháp luật, một cú điện thoại của “ông lớn” lại có thể chà đạp lên công lý? “Ông lớn” ra lệnh bằng khẩu dụ thế là cả hệ thống tư pháp TPHCM bị vô hiệu hoá,. Có thể nói trong trường hợp này tín hiệu từ cái điện thoại của “ông lớn” còn to hơn cả ý chí của quốc hội, lời nói của “ông lớn” còn to hơn cả luật pháp. “Ông lớn” là ai thì không ai biết, may ra chỉ có người nhận khẩu dụ từ “ông lớn” biết. quyết định của Toà án bị bóp méo và việc thi hành các quyết định của Toà án bị ngăn chặn và

Công luận đang tự hỏi “ông lớn” đó là ai? Làm to đến đâu mà có quyền uy trên cả pháp luật, làm cho những người hiểu biết sâu sắc pháp luật như chấp hành viên thi hành án và cả vị Thẩm phán cũng phải kiêng sợ và phải cố ý làm trái pháp luật. Đến nước này thì nhà nước pháp quyền nằm ở đâu? Pháp luật còn có giá trị gì? Chúng ta đang hướng tới một nhà nước pháp quyền thế mà vẫn còn có chuyện ý chí của cá nhân còn to hơn luật pháp.

Ở đây “ông lớn” rất hiểu pháp luật nên đã không để lại dấu vết gì và không ai có thể nêu ra bằng chứng. “Ông lớn” đã biết sử dụng ưu thế quyền lực để bảo vệ lợi ích cho những kẻ mà ai cũng biết là sai trái. Không biết rằng đằng sau sự bảo vệ này “ông lớn” nhận được lợi ích gì? Cái gì có thể làm “ông lớn” đưa cánh tay quyền lực của mình ra để thách thức công luận và luật pháp? Ngẫm ra thì “ông lớn” hoàn toàn có thể làm vậy, vì là “ông lớn” nên ông có thể tác động đến việc cất nhắc, đề bạt của các công chức thực thi pháp luật và qua đó có thể làm ảnh hưởng đến lợi ích cuả công ty. Nhưng ông cũng đủ khôn ngoan là ông chỉ dùng điện thoại để chỉ đạo chứ không công khai chỉ đạo bằng văn bản, nên không để lại bất kỳ chứng cứ gì! Giả sử người ta biết và khai ra ông thì ông cũng còn cửa để mà cãi. Đúng là khẩu thiệt vô bằng. Rõ ràng là “ông lớn” rất hiểu can thiệp như vậy là trái pháp luật nhưng ông vẫn cứ làm vì chẳng ai dám khai ra sự thật. Chẳng biết “ông lớn” làm to đến đâu mà có thể vô hiệu hoá được pháp luật, mà ở nước ta chỉ có quốc hội mới có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi luật “ném đá dấu tay” này đang có hiệu quả. Thiết nghĩ, nếu quốc tế có thi môn “ném đá dấu tay” hoặc “gắp lửa bỏ tay người” thì “ông lớn” ắt vô địch nên có lẽ ông lớn đó còn to hơn cả quốc hội. Cách hành xử theo kiểu

Hy vọng rằng việc can thiệp vào các hoạt động tư pháp kiểu “ông lớn” như trên cần phải chấm dứt vì Việt Nam đã là thành viên chính thức của WTO từ ngày 07/01/2007.

Luật Minh Khuê (biên tập)

>> Xem thêm:  Đóng nhầm dấu của hai chi nhánh thì phải làm thế nào?

5. Thủ tục thông báo thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp ?

Mình có thắc mắc này nhờ luật minh khuê tư vấn giúp với. Công ty mình là công ty mới được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh năm 2016, có con dấu và đã đăng tải thông báo mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia.
Tuy nhiên, kế toán công ty không tìm thấy con dấu và tường là đã mất nên tiến hành làm con dấu mới. Vậy luật minh khuê cho mình hỏi, con dấu cũ bây giờ phải hủy sao ?
Tôi xin cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Trong trường hợp của bạn, nếu công ty bạn muốn sử dụng mẫu con dấu mới thì bạn chỉ cần làm thủ tục thông báo thay đổi mẫu con dấu, khi thay đổi mẫu con dấu thì không cần thiết phải làm thủ tục hủy mẫu con dấu cũ. Điều 43 Luật doanh nghiệp năm 2020(sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021) quy định:

Điều 43. Dấu của doanh nghiệp

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

3. Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Điều 34 Nghị định 78/2015/NĐ-CP Về Đăng ký doanh nghiệp quy định chi tiết như sau:

"Điều 34. Thông báosử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu

1. Doanh nghiệp có quyền quyết địnhvề hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanhnghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau.

2. Trước khi sử dụng, thay đổi, hủy mẫucon dấu, thay đổi số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp,chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở để đăng tải thôngbáo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng kýdoanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:

a) Tên, mã số, địa chỉ trụ sở củadoanh nghiệp hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện;

b) Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu.

3. Khi nhận thông báo mẫu con dấu củadoanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấybiên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

4. Phòng Đăng ký kinh doanh khôngchịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phongmỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinhdo việc quản lý và sử dụng con dấu.

5. Trường hợp doanh nghiệp đã đượccấp thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chinhánh, văn phòng đại diện mới thì thôngbáo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, vănphòng đại diện của các lần trước đó không còn hiệu lực."

Như vậy bạn cần làm Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục II-9 đính kèm Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT Về Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp và gửi thông báo tới Phòng Đăng ký kinh doanh để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Ủy quyền cho giám đốc chi nhánh ký và sử dụng con dấu khi tham gia đấu thầu ?