1. Bộ Tài nguyên và Môi trường được chỉ định đầu mối thông tin với tổ chức quốc tế với di sản thiên nhiên?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 20 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP, đề cập đến trình tự, thủ tục, và thẩm quyền đề cử công nhận di sản thiên nhiên được tổ chức quốc tế công nhận, Bộ Tài nguyên và Môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn và thực hiện các quy định này. Qua đó, Bộ này đưa ra các hướng dẫn kỹ thuật chi tiết về việc đề cử và công nhận danh hiệu quốc tế cho di sản thiên nhiên của Việt Nam, tuân theo các tiêu chuẩn và quy định của các tổ chức quốc tế có liên quan.

Bộ Tài nguyên và Môi trường không chỉ đóng vai trò trong việc hướng dẫn về kỹ thuật đề cử, mà còn nắm giữ trách nhiệm trong việc chỉ định đầu mối thông tin và liên lạc với các tổ chức quốc tế. Qua đối thoại và hợp tác với các tổ chức này, Bộ tạo ra một cầu nối quan trọng để hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến quản lý, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và duy trì đa dạng sinh học đối với di sản thiên nhiên mà Việt Nam muốn được công nhận quốc tế.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật Bảo vệ môi trường 2020, di sản thiên nhiên bao gồm một loạt các đối tượng:

+ Vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan, đều được xác lập theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp và thủy sản.

+ Danh lam thắng cảnh, khi được công nhận là di sản văn hóa theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

+ Di sản thiên nhiên mà cộng đồng quốc tế công nhận.

+ Các di sản thiên nhiên khác mà Việt Nam xác lập và công nhận theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Những quy định này không chỉ giúp bảo vệ và quản lý hiệu quả di sản thiên nhiên của Việt Nam mà còn đặt nền móng cho việc tích hợp nước này vào cộng đồng quốc tế, nâng cao uy tín và tầm nhìn của Việt Nam trong lĩnh vực bảo tồn môi trường và duy trì nguồn lợi thiên nhiên.

 

2. Thẩm định và trình phê duyệt chủ trương đề cử di sản thiên nhiên được tổ chức quốc tế công nhận

Theo quy định tại khoản 2 của Điều 20 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, quy định về trình tự, thủ tục và thẩm quyền đề cử công nhận di sản thiên nhiên được tổ chức quốc tế công nhận, quá trình tổ chức thẩm định và trình phê duyệt chủ trương đề cử di sản thiên nhiên trên địa bàn Việt Nam theo hình thức này được quy định một cách chi tiết và công bằng.

Đối với di sản thiên nhiên nằm trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hồ sơ đề nghị tổ chức quốc tế công nhận danh hiệu quốc tế sẽ được gửi đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để tiến hành xem xét. Sau đó, hồ sơ sẽ được chuyển đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định. Trong trường hợp di sản thiên nhiên nằm trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định được trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ban quản lý hoặc tổ chức được giao quản lý di sản thiên nhiên sẽ trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định sau khi có văn bản đồng thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có ranh giới thuộc di sản thiên nhiên đề cử.

Hội đồng thẩm định được hình thành với sự tham gia của nhiều thành viên đa ngành, bao gồm đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan. Thêm vào đó, đại diện của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi di sản thiên nhiên đề cử, và đại diện từ một số tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học về các lĩnh vực có liên quan, đều tham gia vào quá trình thẩm định.

Nội dung của quá trình thẩm định bao gồm nhiều khía cạnh quan trọng như việc đánh giá độ đáp ứng của di sản thiên nhiên đối với các tiêu chí của danh hiệu quốc tế, vị trí địa lý, ranh giới và diện tích di sản, mục tiêu quản lý, nội dung quản lý và kế hoạch bảo vệ môi trường, mô hình tổ chức quản lý, và nguồn lực quản lý sau khi được công nhận. Đây là những yếu tố quan trọng để đảm bảo sự bảo tồn và phát triển bền vững của di sản thiên nhiên được đề cử.

Sau quá trình thẩm định, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ phối hợp hoàn thiện hồ sơ. Hồ sơ sau đó sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ để phê duyệt chủ trương đề cử tổ chức quốc tế công nhận danh hiệu quốc tế đối với di sản thiên nhiên. Quá trình này đặt ra nền tảng quan trọng để Việt Nam thể hiện cam kết của mình trong việc bảo tồn và quản lý di sản thiên nhiên một cách chặt chẽ và hiệu quả trước cộng đồng quốc tế.

 

3. Nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học?

Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học được chi tiết trong khoản 10 của Điều 2 Nghị định 68/2022/NĐ-CP, với những chủ trương quan trọng và các hoạt động cụ thể nhằm đảm bảo quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam.

Trước hết, Bộ Tài nguyên và Môi trường đảm nhiệm trách nhiệm tổ chức, lập, trình phê duyệt, công bố, thực hiện và đánh giá việc thực hiện quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh quốc gia theo quy định của pháp luật. Điều này bao gồm việc thực hiện thống nhất quản lý các vùng đất ngập nước quan trọng, quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên trên phạm vi toàn quốc, đồng thời chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để lập dự án và tổ chức quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia.

Bộ còn có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra quản lý cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và bảo tồn loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, không bao gồm giống cây trồng, giống vật nuôi theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Bộ phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn thiện hồ sơ sau Hội đồng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đề cử quốc tế. Cụ thể, Bộ lập danh mục sinh vật biến đổi gen được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học và hướng dẫn, đánh giá khả năng xâm hại của loài ngoại lai đối với môi trường và đa dạng sinh học.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng tham gia vào việc xây dựng và thực hiện các chương trình điều tra cơ bản, quan trắc, thống kê, kiểm kê về đa dạng sinh học. Bộ chủ trì lập và công bố báo cáo quốc gia về đa dạng sinh học, hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương thực hiện các hoạt động liên quan đến đa dạng sinh học.

Hơn nữa, Bộ Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối quốc gia thực hiện các điều ước quốc tế về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, bao gồm cả việc lập hồ sơ đề cử công nhận và quản lý các khu đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế theo các thỏa thuận quốc tế. Điều này bao gồm việc hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện hoạt động đăng ký, công nhận, cấp, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận về đa dạng sinh học thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Những nhiệm vụ và quyền hạn này của Bộ Tài nguyên và Môi trường không chỉ làm nền tảng cho quản lý chặt chẽ tài nguyên thiên nhiên mà còn định hình cam kết của Việt Nam trong bảo tồn và bảo vệ đa dạng sinh học, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ toàn dân xây dựng đất nước hướng tới sự bền vững và phát triển.

Xem thêm >> Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài nguyên Môi trường trong quản lý đất đai

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hoặc không hài lòng về nội dung của bài viết hoặc vấn đề pháp lý, chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ và hỗ trợ quý khách một cách tốt nhất. Để được tư vấn và giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6162hoặc gửi email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Với tôn chỉ luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của quý khách và giữ kín mọi thông tin cá nhân được cung cấp. Sự tin tưởng của quý khách là động lực để chúng tôi không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ.