Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chỉ định tổ chức"

chỉ định tổ chức | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chỉ định tổ chức.

Biểu mẫu văn bản áp dụng khi đăng ký chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Biểu mẫu văn bản áp dụng khi đăng ký chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định là tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 25 của Luật chất lượng hàng hóa, sản phẩm 2007, được cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định công bố danh sách để tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh lựa chọn sử dụng dịch vụ đánh giá sự phù hợp

Tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài được chỉ định là gì? Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài

Tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài được chỉ định là gì? Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài
Tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài, hoạt động bên ngoài lãnh thổ Việt Nam và cung cấp kết quả đánh giá sự phù hợp cho sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. Tìm hiểu thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài.

Bộ Tài nguyên Môi trường chỉ định đầu mối thông tin với tổ chức quốc tế

Bộ Tài nguyên Môi trường chỉ định đầu mối thông tin với tổ chức quốc tế
Bộ Tài nguyên và Môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập và duy trì thông tin liên lạc với các tổ chức quốc tế liên quan đến bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Chức năng này được xác định và đặc tả trong các quy định của Bộ, đặc biệt là tại khoản 4 của Điều 20 Nghị định 08/2022/NĐ-CP.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng